wolf

Nové tepelné čerpadlo FHA Monoblok

Tlačová správa

Jednoducho univerzálne: Nové tepelné čerpadlo vzduch-voda FHA Monoblok od spoločnosti WOLF

V júli 2021 bol Radou pre hospodárske a finančné záležitosti EÚ schválený Plán obnovy a odolnosti SR. Slovensko sa tak stalo jednou z prvých krajín, ktorá získala financie na realizáciu kľúčových reforiem a investícií, ktoré sú dôležité pre udržateľnú a konkurencieschopnú budúcnosť Slovenska a pre rýchle zotavenie z krízy.

Plán obnovy zahŕňa 5 hlavných oblastí: vzdelávanie; vedu, výskum, inovácie; efektívnu verejnú správu a digitalizáciu; zelenú ekonomiku; lepšie zdravie. V oblasti zelená ekonomika sa nachádza aj oblasť “Obnova budov”, ktorá je zameraná na obnovu 30 000 rodinných domov s cieľom zabezpečiť ich energetickú hospodárnosť, kvalitu ovzdušia a adaptáciu na zmenu klímy, s dôrazom na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností, výmenu neefektívnych zdrojov tepla a teplej vody.

Tepelné čerpadlá získavajú energiu zo vzduchu, zeme alebo podzemnej vody a predstavujú moderný, vysoko účinný a ekologický spôsob vykurovania. Popularitu si získali vďaka svojej vysokej účinnosti, nízkym prevádzkovým nákladom a preukázanej energetickej efektívnosti. V kombinácii s fotovoltickým zariadením môžu budovy dosiahnuť príjemnú vnútornú klímu s minimálnym vplyvom na životné prostredie.

Nové tepelné čerpadlo FHA Monoblok

Začiatkom marca 2023 spoločnosť WOLF rozšírila svoj sortiment tepelných čerpadiel vzduch-voda o nový model FHA Monoblok. Ide o inovatívne zariadenie s vysokou kvalitou spracovania, vhodné pre novostavby a rekonštrukcie. Je navrhnuté na jednoduchú inštaláciu, dlhodobú spoľahlivú prevádzku a je k dispozícii v piatich verziách (230 V: FHA-05/06, 06/07, 08/10 a 400 V: FHA-11/14 a 14/17).

Nižšie výkony tepelného čerpadla FHA nachádzajú uplatnenie predovšetkým v rodinných domoch, zatiaľ čo kaskáda piatich tepelných čerpadiel s výkonom až 70 kW poskytuje riešenie vykurovania aj pre bytové domy a komerčné objekty. Toto tepelné čerpadlo ponúka veľmi dobrý pomer ceny a kvality a je ideálnym riešením pre všetky projekty zamerané na úsporu energie.

wolf

Úsporné a odolné

Štandardom nového tepelného čerpadla FHA, ktorý zaručuje jeho výnimočnú účinnosť, je modulovaná prevádzka vykurovania, chladenia a prípravy teplej vody. Vonkajšie jednotky všetkých výkonov majú robustnú konštrukciu pri zachovaní kompaktných rozmerov a dosahujú vysoký výkon s jedným ventilátorom. Elektrické vykurovacie teleso s výkonom 6 kW, ktoré je súčasťou štandardnej výbavy, poskytuje v prípade potreby dostatočnú výkonovú rezervu. Pevný kovový kryt v modernej sivej farbe zaručuje odolnosť voči poveternostným vplyvom.

 

Ekologické a účinné

Tepelné čerpadlo FHA sa vyznačuje nízkou hlučnosťou aj pri zapojení v kaskáde. Na prevádzku používa moderné chladivo R32, ktoré je šetrné k životnému prostrediu. Aj pri nízkych vonkajších teplotách dokáže pracovať pri prietokových teplotách 60 až 65 °C, a tým zabezpečiť hygienickú prípravu TÚV. S elektrickým vykurovacím telesom možno v prípade potreby dosiahnuť prietokové teploty až 75 °C. Režim vykurovania je podporovaný aj pri extrémne nízkych teplotách -25 °C a chladenie môže účinne fungovať pri vonkajších teplotách až do +43 °C.

 

Jednoduchá a rýchla inštalácia

Konštrukcia v prevedení monobloku s uzavretým okruhom chladiva a plne vybavená vnútorná jednotka umožňujú jednoduchú a rýchlu inštaláciu tepelného čerpadla. K tomu prispieva aj optimalizovaný káblový vstup a priestranná elektrická rozvodná skrinka, ktorá ponúka rýchly prístup ku všetkým dôležitým kontaktom. Ďalšou výhodou pri inštalácii je priaznivá montážna výška.

 

Rozsiahly sortiment príslušenstva

Tepelné čerpadlo FHA ponúka široký sortiment príslušenstva, ktorý poskytuje široké možnosti inštalácie. V prípade potreby je možné objednať podlahovú konzolu, ktorá zabezpečí vyvýšenú polohu vonkajšieho modulu, a bočné kryty pre kvalitný vzhľad. Pri montáži vonkajšieho modulu na stenu je súčasťou dodávky aj nástenný držiak s príslušnou nosnosťou. Na zabezpečenie najvyššej úrovne bezpečnosti prevádzky tepelného čerpadla FHA sú všetky prípojky na stene a podlahovej doske plynotesné, odolné proti radónu a tlaku vody.