wolf

Nová webová stránka WOLF

Prehľadná štruktúra a orientácia na zákazníka

Prehľadná štruktúra a používateľsky prívetivé rozhranie, ktoré poskytuje cielenú pomoc súkromným zákazníkom, ako aj špecializovaným odborníkom a projektantom: po redizajne webovej stránky sa WOLF prezentuje vizuálne modernizovaným a prepracovaným spôsobom.

Optimalizované pre potreby jednotlivých zákazníkov

Štruktúra a navigácia novej firemnej webovej stránky boli špeciálne navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky jednotlivých skupín zákazníkov. Súkromný zákazník môže využiť konkrétnu pomoc pri hľadaní výrobku, ukážkové riešenia pre stavebný projekt, poradenstvo z oblasti vykurovania a vetrania alebo si nechať poradiť od odborného partnera WOLF. Prostredníctvom interaktívnych prvkov je zákazníkovi prezentovaný relevantný obsah a produkty zodpovedajúce jeho požiadavkám a sú mu sprostredkované kontakty na vhodných servisných partnerov alebo kľúčových zamestnancov WOLF.

Profesionálni používatelia, ako napríklad montážny a servisní partneri alebo projektanti, nájdu rýchly prístup k informáciám na profesionálnej úrovni prostredníctvom sekcie "Profi Portál" (www.wolf.eu/sk-sk/profi). V súvislosti s novým dizajnom stránky Niklas Leonhard, vedúci tímu online marketingu v Nemecku, vysvetľuje: "Zákazníci prichádzajú na náš web s rôznymi očakávaniami a potrebami. Naša nová webová stránka im umožňuje rýchlo a efektívne nájsť potrebné informácie alebo riešenia." 

Novo navrhnutá webová stránka je samozrejme optimalizovaná aj pre mobilné zariadenia, ako sú smartfóny alebo tablety, a preto je možné všetky jej funkcie efektívne a pohodlne využívať kdekoľvek.

Ucelené a prehľadné informácie pre odborných partnerov v sekcii WOLF Profi Portál

Vďaka logickému členeniu na hlavné oblasti "Vykurovanie" a "Vzduchotechnika" je navigácia na stránke WOLF Profi Portál naozaj prehľadná. Na optimalizovaných stránkach produktov nájdu používatelia stručný zoznam základných vlastností produktov, ale taktiež komplexný popis dôležitých parametrov a príslušné súbory na stiahnutie.

 

Rozmanitú ponuku odborných školení a rozsiahle možnosti ďalšieho vzdelávania nájdete v sekcii „Riadenie znalosti“. Hlavná navigácia umožňuje aj rýchly prístup k odborným službám, ako napríklad servisu či prehľadu našich odborno-technických reprezentantov. Profesionálne informácie dopĺňajú rozsiahle súbory na stiahnutie, medzi ktorými nájdu naši odborní partneri všetko potrebné, a nástroje, vďaka ktorým je práca s produktami WOLF ešte jednoduchšia.