wolf

COVID-19: Štúdia disperzie častíc

Aj napriek aktívnemu vetraniu prostredníctvom otvorených okien sa v interiéri môžu vyskytovať vysoké koncentrácie aerosolov. Táto štúdia sa zameriava najmä na školy - a to konkrétne na jednotlivé triedy so žiakmi.

 

 

Počas bežnej vyučovacej hodiny sa, aj napriek priebežnému vetraniu oknami, v triede hromadia potenciálne infekčné častice aerosólu - niekedy aj vo veľmi vysokých koncentráciách. Vyplýva to zo štúdie experta na vnútorné prostredie spoločnosti WOLF GmbH, ktorá sa uskutočnila s podporou Technickej Univerzity Berlin. „Častice vo vzduchu sa rýchlo šíria v miestnosti a je možné ich účinne obmedziť iba pri vetraní oknami pravidelným nárazovým vetraním,“ hovorí prof. Dr.-Ing. Martin Kriegel, vedúci Inštitútu Hermanna Rietschela. „Ak sa vetranie uskutoční vhodným spôsobom, ovplyvní to hodiny viacerými spôsobmi.“ V štúdii bolo dokázané, že v porovnaní s typickým každodenným variantom skúmaného nárazového vetrania oknami, môže rýchlemu šireniu častíc v interiéri efektívne zabrániť vetracie zariadenie. Navyše je prostredníctvom neho možné zároveň dosiahnuť výrazné zníženie koncentrácie týchto častíc.

 

Správanie sa aerosólov pri ich šírení sa skúmalo v typickej učebni, v ktorej bolo okrem učiteľa aj 24 študentov - z nich jeden bol nositeľom koronavírusu (tzn. bol pozitívny). Simulácia sa odohrala v situáciách: kedy v prvej boli okná po celý čas otvorené na vetrák, a v druhej boli okná v intervale každých 20 minút úplne otvorené na 5 minút. Pri pravdepodobnej emisii 50 aerosólových častíc za sekundu - spôsobenej výhradne dýchaním nosom, sa dajú predpokladať výrazne vyššie hodnoty ako uvádzame - v učebni bolo možné určiť až 900 častíc na m³.

 

Len čo boli všetky okná úplne otvorené, koncentrácia častíc v niektorých prípadoch klesla pod 100 častíc na m³. Hodnoty však potom opäť stúpli rovnakým spôsobom. „Ukazuje sa, že vetranie cez sklopené okná umožňuje výmenu iba malého množstva vzduchu a že efekt úplne otvorených okien je efektívny,“ vysvetľuje profesor Dr. Ing. Kriegel.

Aby sa zabránilo trvale vysokým koncentráciám, bolo by vhodné vykonať niekoľkokrát intenzívne vetranie a s ním aj doplňujúce merania pomoou senzorov CO2. Tie poskytujú nepriame informácie o tom, koľko aerosólov sa v miestnosti nachádza. Čím viac CO2, tým viac aerosólov v triede.

Intenzívne vetranie je však sprevádzané prerušením vyučovacích hodín a stresom, najmä pre študentov sediacich blízko okna. Ďalším problémom je, že na mnohých miestach v školách na vyšších poschodiach sa z bezpečnostných dôvodov nedajú úplne otvoriť okná - z bezpečnostných dôvodov. Pravidelne intenzívne vetranie prostredníctvom otvorených okien ma za následok tiež obmedzený komfort v chladných zimných mesiacoch a vyššie náklady na vykurovanie.

Výborná kvalita vzduchu a príjemné vnútorné prostredie

Štúdia zhromaždila komparatívne údaje za učebňu vybavenú vetracím zariadením od výrobcu WOLF za rovnakých podmienok, ale s trvalo zatvorenými oknami. V tomto scenári bolo do miestnosti privádzané ventilačným zariadením 800 m³ čerstvého vzduchu za hodinu a odpadový zatuchnutý vzduch bol nepretržite odvádzaný. To znamená, že všetok vzduch v miestnosti sa vymieňal 4,44 x za hodinu.

 

„Štúdia veľmi jasne ukazuje, že rýchlosti výmeny vzduchu potrebné na zabezpečenie hygienického vzduchu v miestnosti, najmä v súčasnej situácii, je možné realizovať iba pri odporúčanom intenzívnom vetraní oknom a ďalšími tepelnými a časovými stratami. Použitím vetracieho systému so zodpovedajúcou výmenou vzduchu je možné znížiť hladinu CO2 aj znečistenie aerosolmi na primeranú úroveň.“hovorí Bernhard Steppe, obchodný riaditeľ WOLF GmbH. V porovnaní s trvalo otvorenými oknami ponúkajú vetracie zariadenia veľký potenciál úspory energie, najmä s ohľadom na ciele ochrany klímy do roku 2030. Efektívnym spätným získavaním tepla s účinnosťou až 90 % sa v porovnaní s vetraním oknami vytvára ekologická, ale aj ekonomická pridaná hodnota, pretože sa zabráni tomu, aby sa investovaná energia na vykurovanie alebo chladenie uvoľnila do životného prostredia bez použitia.

 

Vetracie zariadenia, ktoré je možné upraviť na mieru podľa konkrétnych požiadaviek zaisťujú pravidelnú obnovu vzduchu v miestnosti a výrazné zníženie CO2 a častíc v miestnostiach s ich vysokou koncentráciou.