wolf

Konáme zodpovedne

Udržateľnosť v spoločnosti WOLF

V spoločnosti WOLF preberáme zodpovednosť - a to nielen za našu firmu, ale aj za naše vzťahy s partnermi, zákazníkmi a celou spoločnosťou.

Téma trvalej udržateľnosti je čoraz dôležitejšia. Ako spoločnosť pôsobiaca vo viacerých krajinách si uvedomujeme našu zodpovednosť voči životnému prostrediu.


Udržateľnosť a zodpovedné využívanie energie sú kľúčovými kvalitatívnymi znakmi našich výrobkov. Cieľ dosiahnuť čo najvyššiu energetickú účinnosť sa týka aj podnikateľských aktivít spoločnosti Wolf a jej záväzkov voči životnému prostrediu. V tejto oblasti sme už úspešne zrealizovali viacero projektov a neustále pracujeme na nových nápadoch. Na tejto stránke by sme vám chceli poskytnúť stručný prehľad o našich aktuálnych projektoch a iniciatívach.

Udržateľná pomoc pre biodiverzitu

WOLF poskytuje domov 60 000 včelám

Od roku 2019 má spoločnosť WOLF vo svojich priestoroch vnemeckom Mainburgu tri úle. Aby sa 60 000 novým zamestnancom a ich divokým príbuzným dobre pracovalo, bola okrem hmyzieho hotela zasiata aj kvetinová lúka.

Myšlienka poskytnúť včelám nový domov v spoločnosti Wolf vznikla z iniciatívy našich zamestnancov. V budúcnosti sa plánuje aj ďalšia výsadba vhodná pre hmyz, ktorá dodatočne podporí zachovanie biodiverzity. Časť špeciálne vyrobeného medu sa už teraz predáva aj zamestnancom.

Udržateľnosť pri vývoji výrobkov a hospodárení s energiou

Zodpovedné využívanie energie je základným znakom výrobkov WOLF. Energetická účinnosť a neustále znižovanie emisií CO2 zohrávajú hlavnú úlohu najmä vo výskume a vývoji. Okrem plynových generátorov tepla s kondenzačnou technológiou šetrnou k životnému prostrediu zahŕňa náš sortiment výrobkov aj hybridné systémy s podporou solárnej energie, ako aj vysoko účinné tepelné čerpadlá, ktoré ako zdroj energie využívajú vzduch a geotermálne teplo. Veľká časť našich plynových kondenzačných kotlov je už tiež "H2-ready". To znamená, že v budúcnosti budú môcť namiesto čistého zemného plynu využívať až 20 % vodíka.


Cieľ dosiahnuť čo najvyššiu energetickú účinnosť platí aj pre firemné aktivity spoločnosti Wolf. Medzi početné opatrenia patrí nový energeticky účinný vykurovací systém a energeticky úsporné LED osvetlenie. O výrobu elektrickej energie sa starajú fotovoltické moduly na strechách hál a kogeneračná jednotka. Táto vlastnoručne vyrobená elektrina sa využíva nielen v kanceláriách, ale aj v elektrických vozidlách vozového parku. V roku 2021 bol na ekologickú elektrinu prestavaný aj celý areál v Mainburgu a všetky obchodné kancelárie a školiace strediská v celom Nemecku.