wolf

Konáme zodpovedne

Udržateľnosť v spoločnosti WOLF

V spoločnosti WOLF preberáme zodpovednosť - a to nielen za našu firmu, ale aj za naše vzťahy s partnermi, zákazníkmi a celou spoločnosťou.

Téma trvalej udržateľnosti je čoraz dôležitejšia. Ako spoločnosť pôsobiaca vo viacerých krajinách si uvedomujeme našu zodpovednosť voči životnému prostrediu.


Udržateľnosť a zodpovedné využívanie energie sú kľúčovými kvalitatívnymi znakmi našich výrobkov. Cieľ dosiahnuť čo najvyššiu energetickú účinnosť sa týka aj podnikateľských aktivít spoločnosti Wolf a jej záväzkov voči životnému prostrediu. V tejto oblasti sme už úspešne zrealizovali viacero projektov a neustále pracujeme na nových nápadoch. Na tejto stránke by sme vám chceli poskytnúť stručný prehľad o našich aktuálnych projektoch a iniciatívach.

Udržateľná pomoc pre biodiverzitu

WOLF poskytuje domov 60 000 včelám

Od roku 2019 má spoločnosť WOLF vo svojich priestoroch vnemeckom Mainburgu tri úle. Aby sa 60 000 novým zamestnancom a ich divokým príbuzným dobre pracovalo, bola okrem hmyzieho hotela zasiata aj kvetinová lúka.

Myšlienka poskytnúť včelám nový domov v spoločnosti Wolf vznikla z iniciatívy našich zamestnancov. V budúcnosti sa plánuje aj ďalšia výsadba vhodná pre hmyz, ktorá dodatočne podporí zachovanie biodiverzity. Časť špeciálne vyrobeného medu sa už teraz predáva aj zamestnancom.

wolf

WOLF je partnerom One Ocean Foundation

 

Naša snaha o väčšiu udržateľnosť sa netýka len našich inovatívnych produktov. Okrem mnohých iných prebiehajúcich projektov je WOLF od roku 2021 partnerom neziskovej organizácie One Ocean Foundation, ktorá sa snaží chrániť naše oceány, rovnako ako Rolex, Audi, Allianz a Intesa Sanpaolo.

Udržateľnosť pri vývoji výrobkov a hospodárení s energiou

Zodpovedné využívanie energie je základným znakom výrobkov WOLF. Energetická účinnosť a neustále znižovanie emisií CO2 zohrávajú hlavnú úlohu najmä vo výskume a vývoji. Okrem plynových generátorov tepla s kondenzačnou technológiou šetrnou k životnému prostrediu zahŕňa náš sortiment výrobkov aj hybridné systémy s podporou solárnej energie, ako aj vysoko účinné tepelné čerpadlá, ktoré ako zdroj energie využívajú vzduch a geotermálne teplo. Veľká časť našich plynových kondenzačných kotlov je už tiež "H2-ready". To znamená, že v budúcnosti budú môcť namiesto čistého zemného plynu využívať až 20 % vodíka.


Cieľ dosiahnuť čo najvyššiu energetickú účinnosť platí aj pre firemné aktivity spoločnosti Wolf. Medzi početné opatrenia patrí nový energeticky účinný vykurovací systém a energeticky úsporné LED osvetlenie. O výrobu elektrickej energie sa starajú fotovoltické moduly na strechách hál a kogeneračná jednotka. Táto vlastnoručne vyrobená elektrina sa využíva nielen v kanceláriách, ale aj v elektrických vozidlách vozového parku. V roku 2021 bol na ekologickú elektrinu prestavaný aj celý areál v Mainburgu a všetky obchodné kancelárie a školiace strediská v celom Nemecku.