wolf

Nový vykurovací systém

Pomôcka pri rozhodovaní

 

Plánujete kúpu nového vykurovacieho systému alebo hľadáte optimálne vykurovanie pre vašu novostavbu? Poskytneme vám prehľad rôznych dostupných možností. V súčasnosti sú zároveň veľmi atraktívne možnosti dotácií na nové, efektívne vykurovanie.

Ktoré typy vykurovania prichádzajú do úvahy?

Medzi najobľúbenejšie vykurovacie systémy, ktoré vám v nasledujúcej časti priblížime, patria:
 

 • Plynové kondenzačné kotly
 • Tepelné čerpadlá
   

Ako veľmi cenný doplnkový komponent môže slúžiť solárny ohrevný systém, ktorý však vo väčšine prípadov nepostačuje ako jediný vykurovací systém. Je ho však možné výborne kombinovať s inými druhmi vykurovania a využívať na ohrev teplej úžitkovej vody.

Plynové kúrenie

Plynové kúrenie patrí medzi osvedčené a obľúbené technológie vykurovania. Na ochranu životného prostredia by sa mali fosílne palivá v budúcnosti podľa možností nahradiť obnoviteľnými zdrojmi energie.

V tejto časti sa môžete informovať o našich moderných plynových kotloch. Pri kondenzačnej technológii sa prostredníctvom výmenníka tepla znova využíva teplo zo spalín na vykurovanie.

wolf

Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlo získava energiu z okolitého prostredia a využíva ju na vykurovanie. V závislosti od typu konštrukcie sa teplo získava zo zeme, podzemnej vody alebo vzduchu.

Inštalácia tepelného čerpadla je vhodná najmä do novostavieb, ale v zásade je možná aj pre už existujúce budovy. V druhom prípade sa tepelné čerpadlá zvyčajne kombinujú s inými systémami, aby vytvorili nový vykurovací systém.

 

Dôvod: obvodový plášť takejto budovy zvyčajne nebýva uspôsobený na to, aby samotné tepelné čerpadlo dokázalo v zime zabezpečiť dostatok tepla a teplej úžitkovej vody.

Hľadáte nový vykurovací systém do novostavby alebo staršej budovy?

Medzi najobľúbenejšie technológie vykurovania v novostavbách patria tepelné čerpadlá a plynové kúrenie. Pri stavbe nového domu máte možnosť optimálne zladiť vykurovanie, obvodový plášť budovy, vnútorné vybavenie aj technologické zázemie budovy. Môžete napríklad vytvoriť povrchové vykurovanie v stenách alebo podlahové vykurovanie a chladenie.

 

Tie fungujú s výrazne nižšou teplotou prívodu. Z toho vyplývajú nižšie nároky na množstvo tepla potrebného na vykúrenie, čo je ekologické aj finančne úsporné. Aj geotermálne tepelné čerpadlá sa spravidla dajú bez problémov naplánovať a nainštalovať. Pri starších generáciách budov to však nie je také jednoduché.

 

Pokiaľ ide o staršiu stavbu, musíte pritom zohľadniť už existujúcu infraštruktúru vykurovania. V konečnom dôsledku by mala byť inštalácia nového vykurovacieho systému výhodná aj z ekonomického hľadiska. V existujúcich budovách sa často nachádzajú ešte staré olejové a plynové kúrenia. Ak ich nahradíte modernými systémami s kondenzačnou technológiou, dokážete ušetriť značné množstvo energie. V starších nehnuteľnostiach s existujúcimi vykurovacími zariadeniami sa odporúča používať aj hybridné systémy.

Nový vykurovací systém ako kombinovaný spôsob výroby tepla

V novostavbách a najmä v existujúcich budovách je veľmi vhodná kombinácia viacerých vykurovacích systémov, ktorá dokáže pokryť všetky tepelné nároky. Nasledujúce technológie sa k sebe veľmi dobre hodia.
 • Solárny ohrevný systém a plynové kúrenie

  Solárny ohrevný systém premieňa dopadajúce slnečné žiarenie na teplo, ktoré môžete využívať na vykurovanie alebo ohrev teplej úžitkovej vody. Pri tomto druhu vykurovania je teda palivo v podstate zadarmo a je navyše veľmi ekologické. Nevýhodou je, že u nás je slnečného žiarenia menej práve vtedy, keď potrebujeme najviac vykurovacieho tepla.

   

  Preto je vhodné kombinovať solárny ohrevný systém s plynovým kúrením. Pri existujúcom plynovom kúrení môžete teda dosiahnuť zodpovedajúcu úsporu nákladov, ak do neho doplníte solárny ohrevný systém.

 • Tepelné čerpadlo a fotovoltaika

  Na fungovanie tepelného čerpadla je potrebný elektrický prúd. Veľmi ekologickým, a z dlhodobého hľadiska aj cenovo výhodným riešením je, ak si tento el. prúd budete vyrábať sami prostredníctvom fotovoltického systému.

 • Tepelné čerpadlo a plynové kúrenie

  V závislosti od konštrukcie tepelného čerpadla a energetického stavu domu nebude tepelné čerpadlo postačovať v zime na vykurovanie aj prípravu teplej vody. Je možné ho však veľmi dobre kombinovať s bežným plynovým kúrením. Ktorá kombinácia je pre vás najvhodnejšia a najvýhodnejšia vzhľadom na dané podmienky, vám dokáže poradiť zodpovedajúci odborník.

Záver

Pri výbere nového vykurovacieho systému máte k dispozícii množstvo zaujímavých možností. Teraz aj v budúcnosti by ste sa mali zamerať na obnoviteľné energie – a to aj v prípade, ak ide iba o podporu bežného kúrenia.

 

Podrobne sa informujte vopred o možnostiach dotačnej podpory a profitujte dvakrát. Odborník na vykurovanie vám pritom môže výrazne pomôcť. Vyzná sa vo vykurovacej technike, ako aj v príslušných možnostiach dotačnej podpory.

Aj toto by vás mohlo zaujímať

wolf

Zdravé vnútorné prostredie

wolf

Výmena plynového kúrenia

wolf

Vykurovanie budúcnosti