wolf

Tepelné čerpadlo s akumulačným zásobníkom

Kedy je táto možnosť dobrý nápad?

Použitie akumulačného zásobníka na vykurovanie alebo ohrev teplej vody môže zvýšiť komfort a zlepšiť energetickú účinnosť. To, či je pre vás kombinácia tepelného čerpadla s akumulačným zásobníkom zmysluplná alebo nie, však závisí od vašej individuálnej situácie.

Úloha akumulačného zásobníka vo vykurovacom systéme

Väčšina vykurovacích systémov má už zásobník na ohrev teplej vody – integrovaný zásobník teplej vody. Zvlášť vo väčších domácnostiach má často zmysel inštalovať podobný zásobník na účely vykurovania, aby bolo vždy k dispozícii dostatok tepla.

 

Akumulačný zásobník má podobný dizajn ako veľká termoska a je naplnený vodou, ktorá dokáže uchovať teplo po dlhú dobu. V prípade potreby potom túto energiu vo vode uvoľňujú do systému, takže sa vykurovací systém nemusí spúšťať. To zlepšuje účinnosť vášho systému.

Prehľad rôznych typov akumulačných zásobníkov

Akumulačné zásobníky je možné použiť na ohrev TÚV alebo ako zálohu ústredného vykurovania. Tieto dva typy zásobníkov musia byť z hygienických dôvodov oddelené, pretože TÚV (alebo teplá voda) by mala mať kvalitu pitnej vody. Na tento účel sa používajú dve hlavné prevedenia:

 

 • Akumulačný zásobník s modulom čerstvej vody: V tomto systéme preteká uskladnená vykurovacia voda cez tzv. modul čerstvej vody, ktorý obsahuje pitnú vodu. Tepelná energia sa do nej prenáša prostredníctvom výmenníka tepla. Modul čerstvej vody môže byť integrovaný do vyrovnávacieho zásobníka alebo môže byť zriadený samostatne.
 • Akumulačný zásobník ako kombinovaný kotol: V tomto prevedení je akumulačný zásobník vybavený dvoma oddelenými zásobníkmi pre vykurovaciu vodu a pitnú vodu v rovnakom telese. To znamená, že na inštaláciu je potrebné menej miesta, ale k dispozícii je aj menšia kapacita.

Zásobníky WOLF

Stojí za zmienku, že pojem zásobník TÚV sa niekedy používa ako všeobecné označenie pre zásobník teplej vody, aj keď niektoré typy sú vhodné iba na skladovanie vykurovacej vody.

Prečítajte si prehľad rôznych typov zásobníkov, ktoré sú k dispozícii.

wolf

Akumulačný zásobník na teplú vodu

Akumulačný zásobník na teplú vodu WOLF SPU-2 je ideálny zásobník na skladovanie teplej vykurovacej vody vyrobenej vašim zdrojom tepla v rodinných domoch alebo bytových domoch.

wolf

Zásobník na teplú vodu

Stojace zásobníky WOLF SE-2, SEM a SEW sú ideálnymi zásobníkmi pre efektívny ohrev TÚV vo vašej domácnosti.

wolf

Vrstvený zásobník

Vrstvené zásobníky WOLF BSP a BSH sú multifunkčné zásobníky, ktoré v našom obore nemajú obdoby. Kombinujú obzvlášť energeticky účinné ústredné vykurovanie s hygienickým ohrevom TÚV.

Potrebuje tepelné čerpadlo akumulačný zásobník?

Tepelné čerpadlá sa často kombinujú so systémami sálavého plošného vykurovania, napríklad s podlahovým vykurovaním. Vzhľadom na nižšie teploty prietoku v systémoch plošného vykurovania pracujú oveľa efektívnejšie. Pri týchto vykurovacích systémoch stačia na efektívne vykurovanie miestností nižšie prietokové teploty okolo 35 °C až 40 °C. To znamená, že nie je potrebné toľko ohrievať teplotu teplonosného média. Tým sa znižuje množstvo spotrebovanej elektriny a spotreba energie.

 

Čo to ale znamená, keď hovoríme o akumulačných zásobníkoch? Pokiaľ má vaša budova podlahové vykurovanie, môže vďaka svojej veľkej ploche a tepelnej zotrvačnosti fungovať ako zásobník. Funguje to veľmi efektívne vďaka tomu, že podlahová mazanina (betónová alebo andhydritová liata vrstva) účinne absorbuje teplo. Podlahové vykurovanie robí z betónu pod vašimi nohami malý zásobník energie.

 

Preto nie je použitie tepelného čerpadla s akumulačným zásobníkom nevyhnutné. Naopak, ohrev TÚV vyžaduje akumulačný zásobník tepla nezávislý od generátora tepla.

Tepelné čerpadlá s akumulačným zásobníkom vyžadujú špeciálne riešenie

Nie všetky akumulačné zásobníky sú vhodné na kombináciu s tepelným čerpadlom. Pokiaľ nie je medzizásobník navrhnutý tak, aby zvládol vyšší prietok vykurovacej vody tepelným čerpadlom, dochádza v zásobníku k turbulenciám, ktoré spôsobujú teplotné straty. V ideálnom prípade by akumulačné zásobníky mali byť najteplejšie v hornej časti. Odborníci tomu hovoria teplotná stratifikácia. Medzi účinnosťou kombinovaného zásobníka s tepelným čerpadlom a účinnosťou bežného akumulačného zásobníka je značný rozdiel. Mali by ste preto požiadať o radu odborníkov, aby ste zistili, ktorý systém je pre vás vhodný.

wolf

Máte otázky?

Hľadanie vhodného riešenia pre váš domov môže byť komplikované a časovo náročné – za pár minút vám pomôžeme porozumieť všetkému, čo je pre váš projekt skutočne relevantné.

Tepelné čerpadlá s akumulačným zásobníkom pre hybridné systémy vykurovania

Niektorí majitelia domov stále používajú tzv. hybridné systémy vykurovania, najmä pri modernizácii tepelných čerpadiel v existujúcich budovách. Namiesto toho, aby tepelné čerpadlo fungovalo ako jediný generátor tepla, podporuje existujúci vykurovací systém, ako je plynový kondenzačný kotol. Akumulačný zásobník zaisťuje, že požadované teplo je k dispozícii v prípade potreby.


V súčasnej dobe však majú hybridné vykurovacie systémy zmysel iba v určitých situáciách. Tepelné čerpadlá obvykle samé o sebe zaisťujú spoľahlivé vykurovanie po celý rok. Klasický systém vykurovania, napríklad plynový, by len zaberal miesto, vypúšťal zbytočné emisie a činil vás závislým od kolísajúcich cien fosílnych palív.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

FHA Monoblok

Tepelné čerpadlo FHA Monoblok od WOLF-u je jedným z najúčinnejších tepelných čerpadiel na trhu. Je nenáročné na údržbu, vyrába sa v Nemecku a poskytuje sa naň päťročná záruka.

wolf

Aký vplyv má používanie tepelného čerpadla s akumulačným zásobníkom na váš účet za elektrinu?

Každý vie, že tepelné čerpadlo potrebuje na svoju prevádzku elektrinu. Veľa dodávateľov elektriny ponúka takzvané tarify pre tepelné čerpadlá. Obvykle sa jedná o nočné tarify, ktoré dodávatelia poskytujú kvôli nižšiemu dopytu v noci, aby zvýšili stabilitu siete. Pretože sa v noci dom vykuruje menej, treba teplo vyrobené tepelným čerpadlom dočasne skladovať. Tepelné čerpadlo s akumulačným zásobníkom môže tieto tarify elektriny cielenejšie využívať tým, že lacnú energiu v noci ukladá a využíva ju cez deň. Niektorí dodávatelia elektriny dokonca zavádzajú blokačné časy pre tarify tepelných čerpadiel, ktoré je možné preklenúť akumulačným zásobníkom.

Prehľad výhod a nevýhod použitia akumulačných zásobníkov pre tepelné čerpadlá

Pri zvažovaní, či použiť akumulačný zásobník, je potrebné zvážiť niekoľko faktorov. Nasledujúce porovnanie vám pomôže pri rozhodovaní.
Výhody
Nevýhody
Preklenutie doby blokovania sadzieb za elektrinu
Jednorazové dodatočné náklady
Nočná elektrina môže byť využívaná efektívne
Možnosť zníženia tepelných strát
Teplo je možné vyrábať aj na využitie neskôr
Väčšie nároky na priestor pre celý systém
Umožňuje použitie viacerých generátorov tepla
Predlžuje životnosť systému

Prehľad výhod a nevýhod použitia akumulačných zásobníkov pre tepelné čerpadlá

Pri zvažovaní, či použiť akumulačný zásobník, je potrebné zvážiť niekoľko faktorov. Nasledujúce porovnanie vám pomôže pri rozhodovaní.
 • Nevýhody

  Preklenutie doby blokovania sadzieb za elektrinu
  Jednorazové dodatočné náklady
  Nočná elektrina môže byť využívaná efektívne
  Možnosť zníženia tepelných strát
  Teplo je možné vyrábať aj na využitie neskôr
  Väčšie nároky na priestor pre celý systém
  Umožňuje použitie viacerých generátorov tepla
  Predlžuje životnosť systému

  Záver: Oplatí sa používať tepelné čerpadlo s akumulačným zásobníkom?

  Použitie tepelného čerpadla s akumulačným zásobníkom má z hľadiska energetickej účinnosti a nákladov množstvo výhod i nevýhod, ktoré závisia od použitého vykurovacieho systému. Použitie akumulačného zásobníka je spojené s ďalšími nákladmi na nákup a inštaláciu, nehovoriac o priestore potrebnom na inštaláciu. Ak používate systém podlahového vykurovania, je akumulačná kapacita sálavého vykurovacieho systému obvykle dostatočná na prevádzku tepelného čerpadla bez akumulačného zásobníka. Na druhú stranu odporúčame použiť akumulačný zásobník, pokiaľ tepelné čerpadlo používate na ohrev TÚV a/alebo s bežnými radiátormi.

  Možno vás zaujmú aj tieto články

  wolf

  Účinnosť tepelného čerpadla

  wolf

  Udržateľné vykurovanie

  wolf

  Snížení nákladů na energii