wolf

Hybridný systém v bytovom dome

  • Budova je vykurovaná plynom. Súčasné dobré zateplenie umožňuje využitie tepla z prostredia prostredníctvom tepelného čerpadla ako druhého zdroja tepla.
    Ďalšie informácie
  • Práce musia byť vykonávané tak, aby boli súčasní nájomníci ovplyvnení čo najmenej. Do úvahy je potrebné vziať aj kolísavú potrebu tepla na vykurovanie a ohrev vody. To si vyžaduje úzku koordináciu medzi spoločnosťou vykonávajúcou práce, prenajímateľmi a nájomníkmi. 
    Ďalšie informácie

Sanácia bez komplikácií a výrazného narušenia nájomníkov

Veľký bytový dom s 15 bytovými jednotkami bol postavený pred 15 rokmi. Keďže téma ochrany životného prostredia je pre prenajímateľov veľmi dôležitá, chcú nehnuteľnosť zodpovedajúcim spôsobom vybaviť.

Modernizácia bez väčšej námahy

Pre prenajímateľov je dôležitý moderný a podľa možností čo najviac ekologický vykurovací systém. V rámci modernizácie vykurovacieho systému by preto chceli dosiahnuť rovnováhu medzi výmenou súčasného vykurovacieho systému a pridaním obnoviteľného zdroju energie.

 

To je možné vďaka kombinácii nového plynového vykurovania s vhodným ekologickým systémom. Existujúca inštalácia radiátorov a potrubia sa tak dá aj naďalej používať. V prípade, že by sa k existujúcemu systému pripojil len zdroj tepla založený na obnoviteľných zdrojoch energie, existujúca inštalácia by sa na tento účel nemusela dať použiť.

Výzvy spojené s projektom

Najväčšou výzvou je určite to, že práce prebiehajú za prítomnosti nájomníkov. Stavebný nápor by tak mal byť v rámci hraníc a mal by sa prednostne vykonávať v pivnici.

 

Okrem toho spotreba teplej vody v mnohých domácnostiach nájomníkov značne kolíše, čo spôsobuje nepravidelné špičky odberu. Oba vykurovacie systémy preto musia byť schopné vyhovieť týmto vysokým nárokom.

 

V neposlednom rade je zateplenie budovy síce veľmi dobré – ale v minulosti boli v niekoľkých bytových jednotkách problémy s plesňou. Tomu by sa dalo zabrániť inštaláciou vetrania.

wolf

Dôvody pre nové komponenty

15-ročný plynový vykurovací kotol sa vymení za moderný kondenzačný kotol. Mnohí majitelia nechávajú svoje tepelné zdroje v prevádzke oveľa dlhšie, ale po 15 rokoch sa už považujú za technicky zastaralé. Z tohto dôvodu môžu prenajímatelia očakávať, že nové zariadenie bude pracovať efektívnejšie. Už len vďaka tomu bude ušetrené palivo a aj náklady na vykurovanie. Okrem toho je nový kotol menej náchylný na poruchy.

Súčasne prebehne zapojenie vykurovania tepelným čerpadlom. Vďaka nemu bude celý vykurovací systém modernejší a ekologickejší. Pracuje výnimočne efektívne, ak systém rozdeľovania tepla vychádza s nízkou teplotou prívodu a steny sú dobre zateplené. Obytná budova už oba tieto predpoklady spĺňa.

01. Kombinácia stupňuje ekologickosť riešenia

Vykurovanie tepelným čerpadlom preberá časť práce nového vykurovacieho systému – a to úplne bez emisií. Kombinácia dvoch zdrojov tepla spotrebuje menej paliva a produkuje menej odpadových plynov škodlivých pre ovzdušie, v porovnaní s tým keby bol plynový kotol sám zodpovedný za vykurovanie a ohrev vody.

 

Ako sme už uviedli, kombinácia fosílnej a obnoviteľnej energie spotrebuje menej paliva. Preto sú aj náklady nižšie.

02. Dlhá životnosť a minimálna údržba

Plynové kondenzačné kotly sú už mnoho rokov osvedčeným zdrojom tepla. Používatelia sa tak môžu spoľahnúť, že nové vykurovanie bude dlho fungovať. To platí aj pre všetky ostatné komponenty nového systému. Nové tepelné čerpadlo je navyše nenáročné na údržbu.

 

03. Možné nepretržité zásobovanie 24/7

Vykurovanie tepelným čerpadlom prevezme najmä ohrev teplej vody, ktorý, ako sme už spomenuli, výrazne kolíše.  Tento vykurovací systém však dokáže najlepšie ukázať svoj plný výkon, keď je v nepretržitej prevádzke. Prenajímatelia preto plánujú aj montáž akumulačného zásobníka.

04. Príjemné ovzdušie v miestnosti

V záujme väčšieho komfortu bývania so stále čerstvým vzduchom a zabránenia vzniku ďalších plesní sa rozhodlo aj o decentralizovanom systéme vetrania. Systém odsáva vzduch so škodlivinami a vlhkosťou a privádza čerstvý vzduch. Výhoda: Keďže pri decentrálnych zariadeniach sa nevyžaduje systém vzduchových kanálov, montážne práce v bytoch sú obmedzené na minimum.

Vybrané boli nasledujúce produkty

wolf

Plynové vykurovanie kotlami rady CGB-2

Pre bytový dom bol vybraný plynový kondenzačný kotol s vysokou účinnosťou 55 kW.

Šetrí palivo a minimalizuje emisie. Ako zariadenie montované na stenu navyše potrebuje na inštaláciu veľmi málo miesta.

wolf

Vrstvový zásobník BSP

Tento zásobník prednostne dopĺňa systém obnoviteľných zdrojov energie a zabezpečuje nepretržitú dodávku teplej vody pre nájomníkov.

Vyrovnáva nepravidelné požiadavky na teplú vodu spôsobené veľkým počtom obyvateľov domu.

Pripadá vám všetko komplikované? S nami nie!

Nájdenie správneho riešenia pre vlastný domov nemusí byť komplikované a časovo náročné. Za pár minút vám pomôžeme porozumieť všetkému, čo je pre váš projekt skutočne relevantné.

Zvýšenie komfortu a ochrana životného prostredia

Nový kondenzačný kotol v kombinácii s ekologickým teplom z prostredia sa stará o nižšiu spotrebu paliva. Okrem úspory nákladov sa tým produkuje aj menej odpadových plynov škodlivých pre prostredie.

 

Do budúcnosti majitelia premýšľajú, že na strechu namontujú solárne panely. Týmto spôsobom by fungovalo vykurovanie tepelným čerpadlom úplne na báze obnoviteľných zdrojov a ekologická bilancia celého systému by bola ešte lepšia. Prenajímatelia tak dosiahnu svoj cieľ budovu zmodernizovať bez toho, aby obyvateľov vystavili veľkej záťaži kvôli stavebným prácam.

Mohlo by vás ďalej zaujímať

wolf

Poradenstvo: Výmena plynového kotla

wolf

Poradenstvo: 5 rád pre trvalo udržateľné vykurovanie

wolf

Projekt: Z budovy z 90. rokov na energeticky účinný dom