wolf

Tepelné čerpadlo voda/voda

Podzemní voda jako zdroj tepla

Máte v půdě dostatek spodní vody? V tom případě by to mohl být ideální zdroj tepla, které by vám mohlo dodávat tepelné čerpadlo voda/voda. Zde si můžete přečíst, co tento způsob vytápění obnáší.

01. Funkce tepelného čerpadla voda/voda

Tento systém vytápění funguje na odebírání tepla z podzemní vody pod vaším domem. Aby to fungovalo, potřebuje tento typ tepelného čerpadla dvě studny:
 

  • Odebírací studna / čerpací studna: Z takzvané odebírací studny, rovněž nazývané čerpací studny, čerpadlo odebírá podzemní vodu. Její teplo pak slouží k ohřevu a odpaření chladiva. V okruhu chladiva pak tepelné čerpadlo kompresí vytváří dostatečné množství teplé vody k vytápění. 
  • Vsakovací studna: Ochlazená podzemní voda odtéká do takzvané vsakovací studny a zpět do země.


Vzhledem k tomu, že tento způsob vytápění předává teplo z podzemní vody do otopné vody, mluví odborníci o tepelném čerpadle voda/voda.

02. Zde jsou výhody tepelných čerpadel voda/voda

Tepelná čerpadla, která získávají teplo z podzemní vody, mají několik pozitivních aspektů. Co byste měli vědět:

wolf

Udržitelnost

Klimaticky neutrální vytápění

Stejně jako ostatní systémy vytápění tepelnými čerpadly neprodukuje tepelné čerpadlo voda/voda žádné CO2 ani jemný prach. Proto s ním investujete do klimaticky neutrálního vytápění. Přečtěte si více

Bezpečnost plánování

S čerpadlem voda/voda potřebujete pouze elektřinu a nejste proto závislí na plynu ani dřevě. Vaše náklady na vytápění zůstanou nízké i přesto, že se ceny paliv zvyšují. Přečtěte si více

wolf

Výkonnost

Vynikající účinnost

Stejně jako půda i podzemní voda poskytuje po celý rok stálou vysokou teplotu. Díky tomu dosahují tato tepelná čerpadla vynikající účinnosti. Zatímco u geotermálního tepelného čerpadla je nutný přenos tepla z půdy na okruh solanky, tepelné čerpadlo voda/voda dokáže využívat teplo zdroje napřímo a to bez přenosu tepla. To umožňuje vynikající účinnost tohoto typu tepelného čerpadla: z jedné kilowatthodiny elektřiny vytvoří pět až šestkrát tolik tepla. Přečtěte si více

Nízké provozní náklady

Díky vynikající účinnosti jsou náklady na elektřinu při provozu tepelného čerpadla voda/voda velmi nízké.

wolf

Všestrannost

V létě chladí

V létě je podzemní voda dostatečně chladná na to, abyste ji mohli velmi jednoduše používat k chlazení vašeho domu.

03. Jaké nevýhody má používání podzemní vody?

S tepelným čerpadlem voda/voda můžete těžit z mnoha výhod, ale také existuje několik nevýhod. Například ne všude je k dispozici dostatek podzemní vody. To musí odborníci předem pečlivě prověřit.
 

K provedení vrtu a k instalaci vodního tepelného čerpadla potřebujete úřední povolení. Například v oblasti vodního ochranného pásma tento typ tepelného čerpadla není povolen. Pokud spodní vody obsahují velké množství železa a manganu, může docházet k takzvanému zaokrování. V tomto případě klesá topný výkon a účinnost.
 

Úsilí vynaložené při instalaci tepelného čerpadla voda/voda je již vzhledem k vrtání studní a procesu schvalování dost vysoké a výrazně se také odráží na pořizovacích nákladech. Proto je tento způsob vytápění tepelným čerpadlem při pořizování dražší, než například tepelné čerpadlo vzduch/voda nebo plynový kondenzační kotel.

 

Díky vysoké účinnosti tepelného čerpadla voda/voda si však většinou nemusíte dělat starosti s dobou amortizace. Pokud bylo dostatečně prověřeno, zda je tento způsob vytápění pro vaši lokalitu vhodný, získáte tím velmi moderní a účinné vytápění perspektivní z hlediska budoucnosti.

 

04. Místo instalace tepelného čerpadla voda/voda

Ideálním místem instalace tepelného čerpadla využívajícího podzemní vodu je sklep nebo technická místnost v domě, neboť v tom případě je cesta k oběma studnám krátká. Zde je také snazší udržet potrubí bez mrazu. V nepříznivých polohách lze tepelné čerpadlo voda/voda alternativně instalovat s vřazeným solankovým okruhem. Avšak jde to na úkor účinnosti.

wolf

05. Tipy před nákupem vašeho tepelného čerpadla voda/voda

Pro každé tepelné čerpadlo platí: Vytápění tepelným čerpadlem dosahuje optimální účinnosti pouze v kombinaci s plošným vytápěním. Proto se důrazně doporučuje plánovat novostavbu s podlahovým vytápěním nebo se stěnovými a stropními topnými prvky. Také ve stávajících budovách by bylo ideální, kdyby zde již bylo nainstalováno podlahové vytápění. V opačném případě se vyplatí uvažovat o dodatečné instalaci nebo o alternativách. Může to být stěnové vytápění, stropní panely nebo velkoryse dimenzované radiátory.

Následující kontrolní seznam vám ukáže, jak můžete co nejvíce vytěžit z vytápění, které využívá jako zdroj energie podzemní vodu:

Čím vyšší je sezonní topný faktor (SCOP) tepelného čerpadla, tím méně elektřiny spotřebuje. Porovnejte účinnost modelů na základě čísla SCOP.

Tepelná čerpadla jsou označena štítkem energetické účinnosti Evropské unie. Při výběru tepelných čerpadel voda/voda dbejte na štítek energetické účinnosti A+++.

Díky proudu získávanému z fotovoltaického systému na vlastní střeše bude provoz vašeho tepelného čerpadla ještě levnější a energeticky soběstačný. Tepelná čerpadla označená štítkem SG Ready mohou cíleně využívat přebytečný fotovoltaický proud.

Pro přípravu teplé vody potřebuje každý systém vytápění tepelným čerpadlem zásobník teplé vody. Ve většině případů je však vhodné pořídit rovněž akumulační zásobník na vytápěcí teplo.

U speciálních tarifů za elektřinu tepelného čerpadla si dodavatelé energie vyhrazují doby blokování. Při dostatečném objemu zásobníku je můžete snadno překlenout.

Kombinované zásobníky nabízejí možnost akumulovat teplou pitnou vodu a otopnou vodu v jednom zásobníku.

U stávající zástavby by se také neměla podcenit izolace objektu. Pak by se mohlo zdát lepším řešením hybridní kombinace plynového kondenzačního kotle a tepelného čerpadla.

Vaše dotazy ohledně tepelného čerpadla voda/voda

  • K dosažení tepelného výkonu deseti kilowattů spotřebuje tepelné čerpadlo objem podzemní vody asi 2 000 litrů za hodinu. Hydrologický posudek musí předem stanovit, zda podloží dokáže dodávat dostatečné množství.

  • Podzemní voda by měla obsahovat málo kyslíku a vykazovat nízkou vodivost. Jinak hrozí vznik koroze a zaokrování studní.

  • Za kontrolu podzemních vod a vodoprávní řízení jako je povolení tepelného čerpadla podzemní vody jsou odpovědné nižší vodohospodářské úřady. Jedná se o vodoprávní úřady obcí a měst.

Naši odborníci vám poradí s nákupem vašeho systému vytápění!

Potřebujete si pořídit nový tepelný zdroj? Naši odborníci zodpoví všechny vaše otázky.