Τι θέλετε να μάθετε;

Πλεονεκτήματα CGS-2R με μια ματιά

Σταθμός λέβητα συμπύκνωσης αερίου που αποτελείται από λέβητα συμπύκνωσης αερίου με εναλλάκτη ζεστού νερού από σωληνωτή σερπαντίνα  με αρθρωτό σχεδιασμό

Ελεγχόμενη φόρτιση μπόιλερ για μέγιστη ενεργειακή απόδοση λόγω αποτελεσματικής χρήσης τεχνολογίας συμπύκνωσης (χορηγήθηκε Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας)

Ο CGS-2-20/150R μπορεί να γεμίσει μια μπανιέρα με περίπου 230 λίτρα / 40°C  σε 10 λεπτά ενώ ο CGS-2-14/150R περίπου 210 λίτρα / 40°C

Υψηλός δείκτης απόδοσης NL = 1,4 ή 1,8 όταν θερμαίνεται από 10°C στους 60°C

Ελάχιστες απώλειες θερμότητας μέσω τεχνολογίας μόνωσης υψηλής απόδοσης - σε 24 ώρες μόνο 1,47 kWh κατανάλωση ενέργειας

Συμπαγής σχεδιασμός ως λέβητας συμπύκνωσης με μπόιλερ σωληνωτής σερπαντίνας. Διαχωρίζεται εύκολα σε δύο μονάδες των 35 kg και 80 kg για την εγκατάσταση

Φόρτιση μπόιλερ μέσω στιβαρής σερπαντίνας θέρμανσης με επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας γενναιόδωρων διαστάσεων για σύντομο χρόνο θέρμανσης

Πλεονεκτήματα CGS-2L με μια ματιά

Σταθμός λέβητα συμπύκνωσης αερίου που αποτελείται από λέβητα συμπύκνωσης αερίου με εναλλάκτη θερμότητας ζεστού νερού από ανοξείδωτο χάλυβα και μπόιλερ διαστρωμάτωσης με αρθρωτό σχεδιασμόε

Το σύστημα "Turbostop" στο μπόιλερ διαστρωμάτωσης έχει ως αποτέλεσμα μια άνετη παραγωγή ζεστού νερού, η οποία ξεπερνά ένα μπόιλερ με σωληνωτή σερπαντίνα με 120, 160 ή 200 λίτρα

Ελεγχόμενη φόρτιση μπόιλερ για μέγιστη ενεργειακή απόδοση λόγω αποτελεσματικής χρήσης τεχνολογίας συμπύκνωσης (χορηγήθηκε Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας)

Ο CGS-2-20/160L μπορεί να γεμίσει μια μπανιέρα με περίπου 230 λίτρα / 40°C σε 10 λεπτά ενώ ο CGS-2-14/120L περίπου 190 λίτρα / 40°C

Υψηλός δείκτης απόδοσης NL = 1,3 ή 2,5 όταν θερμαίνεται από 10°C στους 60°C     

Ελάχιστες απώλειες θερμότητας μέσω τεχνολογίας μόνωσης υψηλής απόδοσης - σε 24 ώρες μόνο 1,0 kWh κατανάλωση ενέργειας

Συμπαγής σχεδιασμός ως λέβητας συμπύκνωσης με μπόιλερ διαστρωμάτωσης. Διαχωρίζεται εύκολα σε δύο μονάδες των 35 kg και 49 kg για την εγκατάσταση 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τύπος μοντέλου
CGS-2 14/120L
CGS-2 20/160L
CGS-2 24/200L
CGS-2 14/150R
CGS-2 20/150R
CGS-2 24/150R
Κλάση ενεργειακής απόδοσης
Κλάση ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης χώρου
A
A
A
A
A
A
Κλάση ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού
A
A
A
A
A
A
Γενικά χαρακτηριστικά
Ονομαστική θερμική ισχύς σε 80/60°C
kW
13,5
18,9/22,2
23,8/27,1
13,5
18,9/22,2
23,8/27,1
Ονομαστική θερμική ισχύς σε 50/30°C
kW
15,2
20,4
25,8
15,2
20,4
25,8
Ονομαστική θερμική φόρτιση
kW
14
19,6/23,0
24,6/28,0
14
19,6/23,0
24,6/28,0
Ελάχιστη θερμική ισχύς (διαφορικά)
σε 80/60°C
kW
1,8/4,6
3,8/6,8
4,8/6,8
1,8/4,6
3,8/6,8
4,8/6,8
σε 50/30°C
kW
2,1/5,4
4,4/7,4
5,6/7,4
2,1/5,4
4,4/7,4
5,6/7,4
Ελάχιστη θερμική φόρτιση (διαφορικά)
kW
1,9/4,9
3,9/6,9
4,9/6,9
1,9/4,9
3,9/6,9
4,9/6,9
Σύνδεση προσαγωγής θέρμανσης
G
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
Σύνδεση επιστροφής θέρμανσης
G
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
Σύνδεση ζεστού νερού/ανακυκλοφορίας
G
¾“
¾“
¾“
¾“
¾“
¾“
Σύνδεση κρύου νερού
G
½“
½“
½“
¾“
¾“
¾“
Σύνδεση αερίου
R
½“
½“
½“
½“
½“
½“
Σύνδεση αεραγωγού/καπναγωγού/h2>
mm
60/100
60/100
60/100
60/100
60/100
60/100
Διαστάσεις
Βάθος
mm
635
635
635
635
635
635
Πλάτος
mm
600
600
600
600
600
600
Ύψος
mm
1462
1462
1462
1792
1792
1792
Συνολικό βάρος
kg
84 (35+49)
84 (35+49)
84 (35+49)
115 (35+80)
115 (35+80)
115 (35+80)
Αεραγωγός/καπναγωγός
Τύπος
B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
Κατηγορία αερίου
II2N3P
II2N3P
II2N3P
II2N3P
II2N3P
II2N3P
Τιμή σύνδεσης αερίου
Φυσικό αέριο E/H (Hi=9,5kWh/m³=34,2MJ/m³)
m³/h
1,44
2,06/2,42
2,52/2,95
1,44
2,06/2,42
2,52/2,95
Φυσικό αέριο LL (Hi=8,6kWh/m³=31,0MJ/m³)
m³/h
1,59
2,28/2,67
2,79/3,25
1,59
2,28/2,67
2,79/3,25
Υγραέριο P (Hi=12,8kWh/m³=46,1MJ/m³)
kg/h
1,07
1,53/1,80
1,87/2,19
1,07
1,53/1,80
1,87/2,19
Πίεση σύνδεσης αερίου
Φυσικό αέριο (min-max επιτρεπόμενη)
mbar
20(17-25)
20(17-25)
20(17-25)
20(17-25)
20(17-25)
20(17-25)
Υγραέριο (min-max επιτρεπόμενη)
mbar
50(42,5-57,5)
50(42,5-57,5)
50(42,5-57,5)
50(42,5-57,5)
50(42,5-57,5)
50(42,5-57,5)
Ονομαστικός ωφέλιμος βαθμός σε 40/30°C (Hi/Hs)
%
110/99
110/99
110/99
110/99
110/99
110/99
Ονομαστικός ωφέλιμος βαθμός σε 75/60°C (Hi/Hs)
%
107/96
107/96
107/96
107/96
107/96
107/96
Βαθμός απόδοσης
σε ονομ. φορτίο σε 80/60°C (Hi/Hs)
%
98/88
98/88
98/88
98/88
98/88
98/88
σε 30% μερικό φορτίο και TR=30°C (Hi/Hs)
%
108/97
108/97
108/97
108/97
108/97
108/97
Εργοστασιακή ρύθμιση θερμοκρασίας προσαγωγής
°C
75
75
75
75
75
75
Θερμοκρασία προσαγωγής έως ca.
°C
90
90
90
90
90
90
Μέγιστη συνολική υπερπίεση θέρμανσης
bar
3
3
3
3
3
3
Κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης (EEI<0,23)
600l/h παροχή (14kw σε Δt=20K)
mbar
550
550
550
550
550
550
860 l/h παροχή (20kW σε Δt=20K)
mbar
-
430
430
-
430
430
1030 l/h παροχή (24kW σε Δt=20K)
mbar
-
-
280
-
-
280
Μέγιστη επιτρεπτή συνολική υπερπίεση ζεστού νερού
bar
10
10
10
10
10
10
Περιοχή θερμοκρασιών ζεστού νερού (ρυθμιζόμενη)
°C
15-65
15-65
15-65
15-65
15-65
15-65
Χωρητικότητα νερού του εναλλάκτη θερμότητας θέρμανσης
Ltr.
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
Ονομ. χωρητικ. μπόιλερ θερμ.διαστρ./ισοδύναμη ονομ. χωρητ.
Ltr.
44/100
44/120
44/140
145
145
145
Ειδική παροχή νερού „D“ σε Δt=30K
l/min
18,7
23,2
25,2
19,7
21,4
21,7
Ισχύς συνεχούς λειτουργίας ζεστού νερού κατά DIN 4708
l/h (kW)
366 (14,6)
560 (23,1)
684 (27,8)
324 (13,6)
555 (22,6)
612 (25)
Δείκτης απόδοσης κατά DIN 4708
NL
0,8
2,1
2,5
1,7
2
2,2
Ισχύς εξόδου ζεστού νερού
l/10min
161
199
215
162
176
182
Απώλεια θερμότητας σε κατάσταση αναμονής κατά DIN EN 12897
kWh/24h
1
1
1
1,47
1,47
1,47
Προστασία διάβρωσης εναλλάκτη ζεστού νερού / δεξαμενής μπόιλερ
Ανοξείδωτο / Εμαγιέ διπλής επίστρωσης κατά DIN 4753
Ανοξείδωτο / Εμαγιέ διπλής επίστρωσης κατά DIN 4753
Ανοξείδωτο / Εμαγιέ διπλής επίστρωσης κατά DIN 4753
Ανοξείδωτο / Εμαγιέ διπλής επίστρωσης κατά DIN 4753
Ανοξείδωτο / Εμαγιέ διπλής επίστρωσης κατά DIN 4753
Ανοξείδωτο / Εμαγιέ διπλής επίστρωσης κατά DIN 4753
Δοχείο διαστολής συνολική χωρητικότητα
Ltr
10
10
10
10
10
10
Δοχείο διαστολής προπίεση
bar
0,75-0,95
0,75-0,95
0,75-0,95
0,75-0,95
0,75-0,95
0,75-0,95
Θερμοκρασία καυσαερίων 80/60-50/30 σε Qmax
°C
62-45
70-50
76-50
62-45
70-50
76-50
Θερμοκρασία καυσαερίων 80/60-50/30 σε Qmin
°C
30-25
30-25
33-27
30-25
30-25
33-27
Ροή μάζας καυσαερίων
σε Qmax
g/s
6,2
8,8/10,7
10,9/13,0
6,2
8,8/10,7
10,9/13,0
σε Qmin
g/s
0,9
1,8
2,3
0,9
1,8
2,3
Υπολοιπόμενο μανομετρικό ύψος του ανεμιστήρα αερίου
σε Qmax
Pa
125
135
180
90
90
90
σε Qmin
Pa
10
14
17
12
12
12
Ομάδα τιμών καυσαερίων
G52
G52
G52
G52
G52
G52
Κλάση NOx
5
5
5
5
5
5
Ποσότητα νερού συμπύκνωσης σε 50/30°C
Ltr./h
ca. 1,4
ca.2,0
ca. 2,4
ca. 1,4
ca.2,0
ca. 2,4
Τιμή ph του συμπυκνώματος
ca. 4,0
ca. 4,0
ca. 4,0
ca. 4,0
ca. 4,0
ca. 4,0
Απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς σε αναμονή
W
3
3
3
3
3
3
Μέγιστη απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς
W
17-45/93
17-51/110
17-62/135
17-59/45
17-51/63
17-62/88
Τύπος προστασίας
IP
IPX4D
IPX4D
IPX4D
IPX4D
IPX4D
IPX4D
Ηλεκτρική σύνδεση/ασφάλιση
230V / 50Hz / 16A/B
230V / 50Hz / 16A/B
230V / 50Hz / 16A/B
230V / 50Hz / 16A/B
230V / 50Hz / 16A/B
230V / 50Hz / 16A/B

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • CGS-2 14/120L

 • CGS-2 20/160L

 • CGS-2 24/200L

 • CGS-2 14/150R

 • CGS-2 20/150R

 • CGS-2 24/150R

  Κλάση ενεργειακής απόδοσης
  Κλάση ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης χώρου
  A
  A
  A
  A
  A
  A
  Κλάση ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού
  A
  A
  A
  A
  A
  A
  Γενικά χαρακτηριστικά
  Ονομαστική θερμική ισχύς σε 80/60°C (kW)
  13,5
  18,9/22,2
  23,8/27,1
  13,5
  18,9/22,2
  23,8/27,1
  Ονομαστική θερμική ισχύς σε 50/30°C (kW)
  15,2
  20,4
  25,8
  15,2
  20,4
  25,8
  Ονομαστική θερμική φόρτιση (kW)
  14
  19,6/23,0
  24,6/28,0
  14
  19,6/23,0
  24,6/28,0
  Ελάχιστη θερμική ισχύς (διαφορικά)
  σε 80/60°C (kW)
  1,8/4,6
  3,8/6,8
  4,8/6,8
  1,8/4,6
  3,8/6,8
  4,8/6,8
  σε 50/30°C (kW)
  2,1/5,4
  4,4/7,4
  5,6/7,4
  2,1/5,4
  4,4/7,4
  5,6/7,4
  Ελάχιστη θερμική φόρτιση (διαφορικά) (kW)
  1,9/4,9
  3,9/6,9
  4,9/6,9
  1,9/4,9
  3,9/6,9
  4,9/6,9
  Σύνδεση προσαγωγής θέρμανσης (G)
  ¾“ (DN20)
  ¾“ (DN20)
  ¾“ (DN20)
  ¾“ (DN20)
  ¾“ (DN20)
  ¾“ (DN20)
  Σύνδεση επιστροφής θέρμανσης (G)
  ¾“ (DN20)
  ¾“ (DN20)
  ¾“ (DN20)
  ¾“ (DN20)
  ¾“ (DN20)
  ¾“ (DN20)
  Σύνδεση ζεστού νερού/ανακυκλοφορίας (G)
  ¾“
  ¾“
  ¾“
  ¾“
  ¾“
  ¾“
  Σύνδεση κρύου νερού (G)
  ½“
  ½“
  ½“
  ¾“
  ¾“
  ¾“
  Σύνδεση αερίου (R)
  ½“
  ½“
  ½“
  ½“
  ½“
  ½“
  Σύνδεση αεραγωγού/καπναγωγού/h2> (mm)
  60/100
  60/100
  60/100
  60/100
  60/100
  60/100
  Διαστάσεις
  Βάθος (mm)
  635
  635
  635
  635
  635
  635
  Πλάτος (mm)
  600
  600
  600
  600
  600
  600
  Ύψος (mm)
  1462
  1462
  1462
  1792
  1792
  1792
  Συνολικό βάρος (kg)
  84 (35+49)
  84 (35+49)
  84 (35+49)
  115 (35+80)
  115 (35+80)
  115 (35+80)
  Αεραγωγός/καπναγωγός (Τύπος)
  B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
  B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
  B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
  B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
  B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
  B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
  Κατηγορία αερίου
  II2N3P
  II2N3P
  II2N3P
  II2N3P
  II2N3P
  II2N3P
  Τιμή σύνδεσης αερίου
  Φυσικό αέριο E/H (Hi=9,5kWh/m³=34,2MJ/m³) (m³/h)
  1,44
  2,06/2,42
  2,52/2,95
  1,44
  2,06/2,42
  2,52/2,95
  Φυσικό αέριο LL (Hi=8,6kWh/m³=31,0MJ/m³) (m³/h)
  1,59
  2,28/2,67
  2,79/3,25
  1,59
  2,28/2,67
  2,79/3,25
  Υγραέριο P (Hi=12,8kWh/m³=46,1MJ/m³) (kg/h)
  1,07
  1,53/1,80
  1,87/2,19
  1,07
  1,53/1,80
  1,87/2,19
  Πίεση σύνδεσης αερίου
  Φυσικό αέριο (min-max επιτρεπόμενη) (mbar)
  20(17-25)
  20(17-25)
  20(17-25)
  20(17-25)
  20(17-25)
  20(17-25)
  Υγραέριο (min-max επιτρεπόμενη) (mbar)
  50(42,5-57,5)
  50(42,5-57,5)
  50(42,5-57,5)
  50(42,5-57,5)
  50(42,5-57,5)
  50(42,5-57,5)
  Ονομαστικός ωφέλιμος βαθμός σε 40/30°C (Hi/Hs) (%)
  110/99
  110/99
  110/99
  110/99
  110/99
  110/99
  Ονομαστικός ωφέλιμος βαθμός σε 75/60°C (Hi/Hs) (%)
  107/96
  107/96
  107/96
  107/96
  107/96
  107/96
  Βαθμός απόδοσης
  σε ονομ. φορτίο σε 80/60°C (Hi/Hs) (%)
  98/88
  98/88
  98/88
  98/88
  98/88
  98/88
  σε 30% μερικό φορτίο και TR=30°C (Hi/Hs) (%)
  108/97
  108/97
  108/97
  108/97
  108/97
  108/97
  Εργοστασιακή ρύθμιση θερμοκρασίας προσαγωγής (°C)
  75
  75
  75
  75
  75
  75
  Θερμοκρασία προσαγωγής έως ca. (°C)
  90
  90
  90
  90
  90
  90
  Μέγιστη συνολική υπερπίεση θέρμανσης (bar)
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  Κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης (EEI<0,23)
  600l/h παροχή (14kw σε Δt=20K) (mbar)
  550
  550
  550
  550
  550
  550
  860 l/h παροχή (20kW σε Δt=20K) (mbar)
  -
  430
  430
  -
  430
  430
  1030 l/h παροχή (24kW σε Δt=20K) (mbar)
  -
  -
  280
  -
  -
  280
  Μέγιστη επιτρεπτή συνολική υπερπίεση ζεστού νερού (bar)
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  Περιοχή θερμοκρασιών ζεστού νερού (ρυθμιζόμενη) (°C)
  15-65
  15-65
  15-65
  15-65
  15-65
  15-65
  Χωρητικότητα νερού του εναλλάκτη θερμότητας θέρμανσης (Ltr.)
  1,3
  1,3
  1,3
  1,3
  1,3
  1,3
  Ονομ. χωρητικ. μπόιλερ θερμ.διαστρ./ισοδύναμη ονομ. χωρητ. (Ltr.)
  44/100
  44/120
  44/140
  145
  145
  145
  Ειδική παροχή νερού „D“ σε Δt=30K (l/min)
  18,7
  23,2
  25,2
  19,7
  21,4
  21,7
  Ισχύς συνεχούς λειτουργίας ζεστού νερού κατά DIN 4708 (l/h (kW))
  366 (14,6)
  560 (23,1)
  684 (27,8)
  324 (13,6)
  555 (22,6)
  612 (25)
  Δείκτης απόδοσης κατά DIN 4708 (NL)
  0,8
  2,1
  2,5
  1,7
  2
  2,2
  Ισχύς εξόδου ζεστού νερού (l/10min)
  161
  199
  215
  162
  176
  182
  Απώλεια θερμότητας σε κατάσταση αναμονής κατά DIN EN 12897 (kWh/24h)
  1
  1
  1
  1,47
  1,47
  1,47
  Προστασία διάβρωσης εναλλάκτη ζεστού νερού / δεξαμενής μπόιλερ
  Ανοξείδωτο / Εμαγιέ διπλής επίστρωσης κατά DIN 4753
  Ανοξείδωτο / Εμαγιέ διπλής επίστρωσης κατά DIN 4753
  Ανοξείδωτο / Εμαγιέ διπλής επίστρωσης κατά DIN 4753
  Ανοξείδωτο / Εμαγιέ διπλής επίστρωσης κατά DIN 4753
  Ανοξείδωτο / Εμαγιέ διπλής επίστρωσης κατά DIN 4753
  Ανοξείδωτο / Εμαγιέ διπλής επίστρωσης κατά DIN 4753
  Δοχείο διαστολής συνολική χωρητικότητα (Ltr)
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  Δοχείο διαστολής προπίεση (bar)
  0,75-0,95
  0,75-0,95
  0,75-0,95
  0,75-0,95
  0,75-0,95
  0,75-0,95
  Θερμοκρασία καυσαερίων 80/60-50/30 σε Qmax (°C)
  62-45
  70-50
  76-50
  62-45
  70-50
  76-50
  Θερμοκρασία καυσαερίων 80/60-50/30 σε Qmin (°C)
  30-25
  30-25
  33-27
  30-25
  30-25
  33-27
  Ροή μάζας καυσαερίων
  σε Qmax (g/s)
  6,2
  8,8/10,7
  10,9/13,0
  6,2
  8,8/10,7
  10,9/13,0
  σε Qmin (g/s)
  0,9
  1,8
  2,3
  0,9
  1,8
  2,3
  Υπολοιπόμενο μανομετρικό ύψος του ανεμιστήρα αερίου
  σε Qmax (Pa)
  125
  135
  180
  90
  90
  90
  σε Qmin (Pa)
  10
  14
  17
  12
  12
  12
  Ομάδα τιμών καυσαερίων
  G52
  G52
  G52
  G52
  G52
  G52
  Κλάση NOx
  5
  5
  5
  5
  5
  5
  Ποσότητα νερού συμπύκνωσης σε 50/30°C (Ltr./h)
  ca. 1,4
  ca.2,0
  ca. 2,4
  ca. 1,4
  ca.2,0
  ca. 2,4
  Τιμή ph του συμπυκνώματος
  ca. 4,0
  ca. 4,0
  ca. 4,0
  ca. 4,0
  ca. 4,0
  ca. 4,0
  Απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς σε αναμονή (W)
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  Μέγιστη απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς (W)
  17-45/93
  17-51/110
  17-62/135
  17-59/45
  17-51/63
  17-62/88
  Τύπος προστασίας (IP)
  IPX4D
  IPX4D
  IPX4D
  IPX4D
  IPX4D
  IPX4D
  Ηλεκτρική σύνδεση/ασφάλιση
  230V / 50Hz / 16A/B
  230V / 50Hz / 16A/B
  230V / 50Hz / 16A/B
  230V / 50Hz / 16A/B
  230V / 50Hz / 16A/B
  230V / 50Hz / 16A/B