wolf

Explosieveiligheid

met ATEX-certificaat

Een uitgebreide risico- en gevarenanalyse is de basis voor effectieve maatregelen voor explosieveiligheid.

De luchtbehandelingskasten van WOLF met ATEX-certificaat volgens Richtlijn 2014/34/EU garanderen de bescherming tegen verschillende soorten ontstekingsbronnen, zoals statische elektriciteit, ontoelaatbare opwarming van oppervlakken, mechanische vonken, vlammen, hete gassen, blikseminslag en adiabatische compressie. De luchtbehandelingskasten van WOLF zijn ideaal voor een veilig gebruik in situaties met ontploffingsgevaar.

 

De ATEX-richtlijn verplicht de fabrikant tot het uitvoeren van een uitgebreide gevarenanalyse van het apparaat, tot het definiëren van een specifiek toepassingsgebied en tot het onafhankelijk aantonen van naleving. TÜV SÜD bevestigt aan WOLF het naleven van Richtlijn 2014/34/EU voor zijn apparaten en componenten voor reglementair gebruik in gebieden met ontploffingsgevaar van veiligheidscategorieën (2G en 3G), temperatuurklassen (T1 tot T4) toepassingszones (1 en 2),

 

Behalve ATEX-richtlijn 2014/34/EU voor de fabrikant beschrijft ATEX-richtlijn 1999/92/EG (ATEX 137) de minimale vereisten voor de exploitant, waarmee eveneens rekening moet worden gehouden tijdens het ontwerp. Sinds 1 juli 2003 is het naleven van beide richtlijnen verplicht in alle lidstaten van de Europese Unie.

Speciale eigenschappen van luchtbehandelingskasten van WOLF in ATEX-uitvoering:

  • Alle onderdelen van de behuizing en inbouwonderdelen zijn elektrisch geleidend en geaard uitgevoerd.
  • Luchtfilters met ATEX-certificatie met geleidend filtermedium in filterframes ter voorkoming van elektrostatische ladingen
  • Ventilatoren met ATEX-certificatie volgens classificatie
  • Alle inbouwdelen (registers, geluidsdempers, jaloezieën, warmteterugwinning…) elektrisch geleidend en geaard uitgevoerd.
  • Geen gebruik van materialen die vonken of elektrostatische lading mogelijk maken, alle gemonteerde onderdelen eveneens in ATEX-conforme uitvoering

 

Een speciaal door WOLF ontwikkelde checklist maakt het voor de ontwerper, de exploitant en de installateur gemakkelijker om de luchtbehandelingskasten in te delen volgens de richtlijnen.