wolf

Ochrana pred výbuchom

Certifikát ATEX

Komplexná analýza rizík a nebezpečenstiev je základom účinných opatrení na ochranu pred výbuchom.

Vzduchotechnické jednotky od spoločnosti WOLF s certifikátom ATEX podľa smernice 2014/34/EÚ zaručujú ochranu pred rôznymi druhmi zdrojov vznietenia, ako je statická elektrina, neprípustné zohriatie povrchov, mechanické iskrenie, plameň, horúce plyny, blesk a adiabatická kompresia. Vzduchotechnické jednotky od spoločnosti WOLF sú ideálne na bezpečné používanie v prostredí s rizikom výbuchu.

 

Smernica ATEX zaväzuje výrobcov vykonať rozsiahlu analýzu rizík zariadenia, zadefinovať špecifickú oblasť použitia a poskytnúť nezávislý doklad o zhode. Spoločnosť TÜV SÜD potvrdí, že spoločnosť WOLF dodržiava smernicu 2014/34/EÚ pre svoje zariadenia a komponenty na ich použitie v súlade s určeným účelom v oblastiach ohrozených výbuchom bezpečnostných kategórií (2G a 3G), teplotných tried (T1 až T4) a výbušných zón (1 a 2).

 

Okrem smernice ATEX 2014/34/EÚ smernica ATEX 1999/92/ES (ATEX 137) ukladá výrobcovi určiť minimálne požiadavky pre prevádzkovateľa, ktoré musia byť takisto zahrnuté do projektu. Dodržanie oboch smerníc je od 1. júla 2003 predpísané zákonom vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Osobitné vlastnosti vzduchotechnických jednotiek značky WOLF vo vyhotovení ATEX

  • Všetky časti telies a prídavné diely sú elektricky pospájané a vybavené vyrovnávaním potenciálu.
  • Vzduchový filter s certifikátom ATEX s vodivým filtračným médiom vo zvodovom ráme na upevnenie filtra.
  • Ventilátory s certifikátom ATEX podľa klasifikácie.
  • Všetky zabudované diely (register, tlmič hluku, lamelové klapky, rekuperácia tepla ...) sú elektricky pospájané a uzemnené.
  • Bez použitia materiálov, ktoré umožňujú iskrenie alebo elektrostatické náboje Všetky prídavné diely sú rovnako vo vyhotovení v súlade s ATEX.

 

Kontrolný zoznam špeciálne vyvinutý spoločnosťou WOLF uľahčuje projektantom, prevádzkovateľom a montážnym technikom klasifikáciu VZT zariadení v súlade so smernicami.