wolf

Výroba vlastnej elektrickej energie

Takto to funguje

Vyrábať si lacno vlastnú elektrinu a vyhnúť sa tak jej vysokým cenám je snom mnohých majiteľov domov. A aj keď byť úplne sebestačný nie je (zatiaľ) s dostupnými technológiami nákladovo efektívne, stále je možné vyrábať si doma vlastnú elektrinu. Nižšie sa dozviete, ako si môžete najlepšie sami vyrábať a skladovať elektrinu a na čo treba pamätať.

Prečo sa to oplatí?

V súvislosti s prechodom na novú energiu a postupným vyraďovaním konvenčných foriem energie, ako je uhlie alebo jadrová energia, sa do popredia dostávajú obnoviteľné zdroje energie. Princípy, ktoré fungujú vo veľkom meradle u veterných turbín, vodných elektrární alebo solárnych fariem, je možné do istej miery uplatniť aj u vás doma. Navyše náklady na výrobu vlastnej elektriny vďaka technickému pokroku klesli.

wolf

01. Výroba vlastnej elektriny

Aké sú hlavné výhody?

Elektrina z obnoviteľných zdrojov energie je šetrná k životnému prostrediu, je zadarmo a nezaťažuje klímu.

Vlastná výroba elektriny znižuje vašu závislosť na miestnych dodávateľoch energie.

Výroba vlastnej elektriny tiež znižuje závislosť na veľmi kolísavých cenách elektriny.

Výroba vlastnej elektriny môže tiež znížiť vaše náklady na vykurovanie, pokiaľ používate moderné systémy vykurovania (napr. tepelné čerpadlá).

Ako si môžete vyrábať vlastnú elektrinu?

Existuje nespočetné množstvo spôsobov, ako si elektrinu vyrábať sami. Nebudeme sa zaoberať metódami, ako je pripojenie rotopedu k dynamu. Zameriame sa na hlavné spôsoby, ako si môžete vyrábať elektrinu doma, aby ste doplnili alebo úplne pokryli potrebu elektriny v rodinnom dome.

Kto si môže vyrábať vlastnú energiu?

Väčšina technológií je určená majiteľom domov, ktorí sa môžu rozhodnúť vykonať zmeny v budove, v ktorej žijú. Pre nájomníkov je k dispozícii len niekoľko možností, ale rastie obľuba tzv. balkónových elektrární (minisolárnych systémov) pre fotovoltaiku. V porovnaní s veľkými strešnými systémami sú jednoduché na inštaláciu a prevádzku a môžu pokryť časť potreby elektriny nájomníkov bytov.

02. Výroba vlastnej elektriny pomocou fotovoltaických systémov

Solárne tepelné systémy sa stali populárnymi vďaka štátnym dotáciám a v niektorých oblastiach aj vďaka vysokým výkupným cenám. Vďaka týmto garantovaným platbám za dodávku vlastnej vyrobenej solárnej energie do siete sa fotovoltaika tiež stala výhodnou investíciou.

Výroba energie pre vlastnú potrebu nebola pre väčšinu majiteľov domov prioritným záujmom. To sa však zmenilo v dôsledku zvýšenia cien elektriny a zníženia výkupných cien. Vlastné využitie solárnej energie je teraz obvykle považované za lepší variant z finančného hľadiska.

To však vyžaduje inštaláciu systémov na skladovanie energie, aby ste mali vyrobenú elektrinu k dispozícii v čase, keď ju domácnosť skutočne potrebuje.

wolf

Prehľad fungovania fotovoltaických systémov

  • Solárne panely premieňajú slnečné svetlo na elektrickú energiu. Sú inštalované na strechách vo forme veľkých solárnych modulov.

  • Vyrobenú elektrinu možno buď okamžite spotrebovať, alebo uložiť do batérie na neskoršie použitie. Elektrickú energiu možno tiež dodávať do verejnej siete, ako sa to bežne robilo v minulosti.

  • Výkonnosť fotovoltaického systému závisí nielen od veľkosti systému, ale aj od slnečného žiarenia na danom mieste, t. j. okrem iného od orientácie strechy a uhla dopadu slnečných lúčov. Osobitnú pozornosť treba venovať tomu, aby solárne moduly neboli zatienené, pretože uhol dopadu slnečných lúčov sa počas roka mení. Moderné solárne panely môžu v súčasnosti vyrábať pomerne veľké množstvo elektrickej energie aj pri pomerne nepriaznivých uhloch dopadu (napr. na fasádu) a pri rozptýlenom svetle.

Aký veľký musí byť váš fotovoltaický systém?

Veľkosť systému závisí na ročnej potrebe elektriny vašej domácnosti. Štvorčlenná domácnosť spotrebuje v priemere okolo 5 000 kilowatthodín (kWh) ročne, pre ktoré by mal fotovoltaický systém vyrábať približne 4 až 6 kWp (kilowatt peak). Na jeden kilowatt špičkového výkonu je potrebných osem až desať metrov štvorcových plochy. Táto hodnota sa však môže líšiť v závislosti na lokalite a použitej technológii solárnych modulov.

 

Odborníci odporúčajú uistiť sa, že váš fotovoltaický systém je dostatočne veľký. Z ekonomického hľadiska je lepší vyšší výkon, pretože pri použití menších solárnych systémov sa zvyšuje relatívna cena za kilowatt vyrobeného výkonu. Na prebytočnú elektrinu môžete využiť batériové úložisko. Ďalšou alternatívou by bolo využitie elektriny z fotovoltaického systému v spojení s tepelným čerpadlom. Tie môžu dočasne ukladať nepotrebnú tepelnú energiu do vyrovnávacieho zásobníka na ohrev vody a/alebo záložný zdroj ústredného vykurovania.

wolf

Najlepšie poradenstvo od WOLF-u

Ak hľadáte efektívne tepelné čerpadlo pre existujúcu budovu alebo novostavbu, je dobré si nechať poradiť. Správne dimenzovanie a dôkladné plánovanie sú rozhodujúce pre efektívne vykurovanie. Odborníci WOLF vám radi pomôžu.

03. Môžete využívať veternú energiu na výrobu vlastnej elektriny?

Veľké veterné turbíny sú na vhodných miestach veľmi účinné. Malé systémy sú však menej vhodné na výrobu elektriny pre vlastnú potrebu, pretože energetický výnos závisí okrem iného od výšky inštalovaného zariadenia. Povolenia sa pre tieto systémy v husto zastavaných oblastiach neudeľujú. Je tiež potrebné zvážiť náklady a priestorové nároky na dostatočne veľké batériové systémy, aby ste mohli vyrobenú elektrinu čo najlepšie využiť. Dodávanie veternej energie do verejných sietí je tiež menej atraktívne ako predtým.

04. A čo kogeneračné systémy?

Kogeneračná jednotka je spaľovací motor, ktorý okrem energie na vykurovanie domu vyrába ako vedľajší produkt aj elektrinu. Táto konštrukcia je považovaná za obnoviteľnú možnosť vďaka svojej vysokej účinnosti – prebytočné teplo sa nestráca, ako je to pri použití tradičných olejových vykurovacích systémov. Systémy tohto druhu sa obvykle nachádzajú vo väčších budovách. Kombinované jednotky na vykurovanie a výrobu elektriny v domácnostiach, ktoré môžu samy vyrábať teplo a elektrinu, sú pomerne drahé. Na oplátku dodávajú energiu podľa potreby, a nie iba vtedy, keď svieti slnko alebo fúka vietor.

05. Výroba vlastnej energie: náklady, povolenia a predpisy

Každý, kto si chce sám vyrábať elektrinu, musí splniť určité povinnosti v závislosti na použitej technológii. Aj keď sú obnoviteľné zdroje energie k dispozícii zadarmo, vznikajú náklady a prípadne aj dane za nákup a údržbu systému. Dôrazne tiež odporúčame drahú investíciu poistiť.

Nájdite si svojho odborníka!

Nájdite vo svojom okolí kompetentných partnerov pre inštaláciu systémov WOLF.

Podmienky samovýroby elektrickej energie na Slovensku

Výrobu elektrickej energie na Slovensku ošetruje Zákon o energetike. Z hľadiska výroby elektrickej energie pre vlastnú spotrebu sú povinnosti pomerne jednoduché - dôležité je správne určiť, či ide alebo nejde o podnikanie. Ak je elektrina vyrábaná čisto len pre vlastnú spotrebu, tak o podnikanie nejde. Ak by už bola elektrina ďalej distribuovaná (napríklad susedom), tak už hovoríme o podnikaní. Aj pri výrobe elektrickej energie pre vlastnú spotrebu však netreba zabúdať na oznamovaciu povinnosť na úrad (ÚRSO). Dôležité je tiež mať na pamäti, že výkon zdroja elektrickej energie nesmie presiahnuť 1MW.

 

V súčasnosti však možný samovýrobca energie čelí na Slovensku viacerým prekážkam. Na jednej strane je ťažký výklad zákon a byrokracia. Na druhej strane sú vysoké počiatočné náklady. Tie z časti pomáha znižovať štát prostredníctvom finančných programov na podporu prechodu na obnoviteľné zdroje energie pre domácnosti a bytové domy. Aj tie však majú mnoho bariér a nie sú prístupné pre všetky skupiny obyvateľov. Do budúcna je tak potrebná ako aj úprava právnych predpisov tak aj väčšia finančná podpora zo strany štátu na uľahčenie samovýroby elektrickej energie.

06. Záver: Oplatí sa majiteľom domov vyrábať si vlastnú elektrinu?

Fotovoltaický systém je účinný spôsob výroby vlastnej elektriny. Veterná energia a kombinovaná výroba tepla a elektriny nie sú pre väčšinu majiteľov domov relevantnou alebo dokonca uskutočniteľnou možnosťou. Dodávať energiu do verejnej siete sa v dnešnej dobe nevyplatí kvôli množstvu bariér zo strany štátu. Výroba energie pre vlastnú potrebu by preto mala byť hlavným cieľom. Dôrazne sa odporúčajú vhodné zásobníky energie alebo pripojenie k iným zásobníkom energie (napr. vyrovnávací zásobník vykurovacieho systému pre ohrev TÚV). Na infolinke WOLF vám radi poradia s rôznymi možnosťami inteligentnej výroby energie v kombinácii s modernými vykurovacími systémami.

Možno vás zaujmú aj tieto články

wolf

Účinnosť tepelného čerpadla

wolf

Udržateľné vykurovanie

wolf

Zníženie nákladov na vykurovanie