wolf

Zlá kvalita vzduchu

Príčiny, dôsledky a možné protiopatrenia

To, či je vzduch zlý, sa určuje takzvanou kvalitou vzduchu, ktorá meria výskyt znečisťujúcich látok vo vzduchu. Tieto látky ohrozujú vaše zdravie a za určitých okolností zvyšujú riziko ochorenia dýchacích ciest.

V nasledujúcom článku sa dozviete, ako rozpoznať zlú kvalitu vzduchu, čo môže byť jej príčinou a akými opatreniami ju môžete zlepšiť.

Ako sa určuje kvalita vzduchu v interiéri a kvalita vonkajšieho vzduchu?

Zloženie ovzdušia na Slovensku monitoruje Ministerstvo životného prostredia SR a tiež Slovenský hydrometeorologický úrad (SHMÚ), ktorý monitoruje podľa zákona č. 137/2010 Z..z. o ovzduší v znení neskorších prepisov, základné znečisťujúce látky: PM10, PM2,5, SO2, NOx, O3, CO, benzén, Ni, As, Pb, Cd, Hg, PAH. Kvalita vzduchu sa posudzuje na základe celoeurópsky platných smerníc a vyhlášok.

 

Na tento účel sa vytvorí index znečisťujúcich látok, resp. index kvality ovzdušia, ktorý na základe určitej hodnotiacej schémy posúdi kvalitu vzduchu. Pritom sa merajú limitné hodnoty príslušného znečistenia ovzdušia v mikrogramoch na meter kubický vzduchu a zrozumiteľne sa klasifikujú na hodnotiacej stupnici od indexu 1 (veľmi dobrá) až po index 6 (veľmi zlá).

 

Niekto má možnosť odmerať kvalitu vzduchu v domácnosti pomocou prietokomeru, resp. multifunkčného meracieho prístroja s TÜV certifikáciou. Môžete ho použiť napríklad na odmeranie obsahu jemného prachu, vlhkosti vzduchu, ako aj obsahu kyslíka a CO2 vo vnútri danej budovy.

Rady, ako predísť zlej kvalite vzduchu

Zatiaľ čo sa kvalita vonkajšieho ovzdušia meria a reguluje prostredníctvom limitných hodnôt a smerníc EÚ v rámci všetkých krajín Európskej únie, za optimálnu kvalitu vzduchu vo svojej budove zodpovedáte vy sami.

V nasledujúcej časti sú uvedené najdôležitejšie príčiny zlej kvality vzduchu a postupy, ako jej môžete zabrániť:
 • Suchý vzduch

  Suchý vzduch v miestnostiach vzniká najmä v zime pri vykurovaní a v dôsledku nedostatočného prísunu čerstvého vzduchu. Štúdie preukazujú, že pravidelné vetranie zároveň znižuje riziko infekcií.
   

  Vetrajte pravidelne a správne. Vlhkosť vzduchu vo vašich obytných priestoroch je možné relatívne ľahko regulovať pomocou zvlhčovača vzduchu alebo riadeného vetrania obytných priestorov.

 • Premávka, ohňostroje a priemysel

  Doprava, priemysel a aj zábavná pyrotechnika spôsobujú vysokú hladinu jemných prachových nečistôt a oxidov dusíka v ovzduší.

  Ventilačné systémy ju dokážu znížiť, pretože využívajú – presne ako automobily – filtre pevných častíc. Rôzne časticové filtre pre vetracie zariadenia obytných priestorov od spoločnosti WOLF sú dostupné v triedach s rôznym stupňom filtrácie a sú vyrobené z kvalitných materiálov.

 • Plesne

  Plesne sú zdraviu škodlivé a ich vznik podporuje vysoká vlhkosť vzduchu.

  Aj proti vzniku plesní môžete účinne bojovať, a to pravidelným vetraním. Využiť na to môžete buď plne automatický vetrací systém, alebo úplne klasicky - okná.

 • Prach a peľ

  Prach škodí nielen alergikom, zaťažuje pľúca, a tým aj celú dýchaciu sústavu. Peľ ju môže navyše podráždiť.

  Množstvo prachu v bytových priestoroch môžete znížiť pravidelným vysávaním a používaním filtrov na zachytávanie jemného prachu. Moderné systémy vetrania obytných priestorov filtrujú vzduch a dokážu pôsobiť aj proti vírusom a baktériám.

 • Odparovanie chemických látok z farieb a nábytku

  Niektoré druhy nábytku, lakované povrchy alebo podlahové krytiny uvoľňujú do okolitého prostredia škodlivé chemikálie, a tým spôsobujú zlú kvalitu ovzdušia.

  Pri kúpe nábytku, detských hračiek a iných predmetov vždy dbajte na príslušné ekologické značky a symboly. Po zaobstaraní nového nábytku alebo zariadenia bytu je najskôr potrebné v dostatočnej miere vetrať.

Vetranie obytných priestorov

CWL-2

Najkompaktnejšie vo svojej triede, výnimočne tiché a vysoko účinné – to sú nové zariadenia radu CWL-2 od spoločnosti WOLF.

wolf

Kedy hovoríme o zlej kvalite vzduchu?

Človek každú minútu spotrebuje okolo osem litrov vzduchu. V závislosti od toho sa nízka kvalita vzduchu negatívne odrazí na zdraví všetkých obyvateľov. V suchom vzduchu z kúrenia sa mimoriadne dobre šíria vírusy a choroboplodné zárodky a rýchlejšie nás nakazia.

 

Zvýšená hladina škodlivín, CO2 a jemného prachu vo vzduchu zhoršuje výkonnosť aj koncentráciu. Ďalším dôsledkom môžu byť aj bolesti hlavy. Prirodzene suchý vzduch má nasledujúce zloženie:
 

 • Dusík (N2): 78,08 %
 • Kyslík (O2): 20,95 %
 • Argón (Ar): 0,93 %
 • Kysličník uhličitý (CO2): 0,04 %

 

Ak dôjde k prekročeniu nameraných hodnôt indexu kvality ovzdušia, Spolková agentúra životného prostredia alebo meteorologická služba hovorí o zhoršení kvality ovzdušia alebo až o znečistení ovzdušia. Kľúčovými faktormi sú pritom často hodnoty jemného prachu, ako aj podiel oxidov dusíka v ovzduší. Medzi príznaky nízkej kvality vzduchu patria:
 

 • Vysoký obsah CO2: Ak nie sú miestnosti dostatočne vyvetrané, zvyšuje sa koncentrácia CO2 vo vzduchu
 • Zlá vlhkosť vzduchu: Relatívna vlhkosť vo vnútri budovy by sa mala pohybovať od 40 % do 60 %. Ak je vlhkosť vzduchu príliš nízka, dochádza k vysychaniu slizníc, ak je príliš vysoká, podporuje hromadenie bacilov a tvorbu plesní.
 • Oxidy dusíka: Oxidy dusíka sú kysličníky dusíka, ktoré majú plynné skupenstvo. Patrí medzi ne napríklad oxid dusnatý (NO) a oxid dusičitý (NO2). V mnohých nemeckých veľkomestách presahuje znečistenie vonkajšieho ovzdušia oxidmi dusíka dané limity. Štúdie naznačujú, že vysoké hladiny oxidu dusíka môžu spôsobovať ochorenia.
 • Nepríjemné zápachy: Nepríjemný zápach vo vlastnej domácnosti môže mať rôznorodé príčiny, ktoré súvisia so zlou kvalitou vzduchu.
 • Jemný prach, peľ: Aj znečistenie vzduchu jemným prachom a peľmi znižuje kvalitu ovzdušia a predstavuje problém najmä pre alergikov.
 • Vírusy a baktérie: Pôvodcovia prechladnutia, baktérie a vírusy sa v zime veľmi ľahko šíria v uzatvorených miestnostiach s typicky suchým vzduchom z vykurovania. To súvisí s tým, že vzduch z kúrenia môže spôsobovať vysychanie slizníc – vírusy a bacily sa na nich ľahšie usadia.

Aj toto by vás mohlo zaujímať

wolf

Obsah CO2 vo vzduchu

wolf

Zdravé vnútorné prostredie

wolf

Ako predísť vzniku plesní