wolf

Obsah CO2 vo vzduchu

Ovplyvňujúce faktory, dôsledky, hraničné hodnoty

Vedeli ste, že aj človek pri vydychovaní uvoľňuje do ovzdušia CO2 ?

Uvoľniť sa pritom môže až toľko plynu ako pri 10 kilometrov dlhej jazde malým automobilom. Ak sa nachádzate v uzatvorenej miestnosti s viacerými ľuďmi, veľmi rýchlo si všimnete, že sa v nej v dôsledku vysokého objemu CO2 „pokazí“ a „spotrebuje“ vzduch. Ale čo presne je vlastne CO2 a ako vyzerajú hraničné hodnoty pre tento plyn?

Čo je vlastne CO2?

CO2, známy aj pod názvom kysličník uhličitý alebo oxid uhličitý, je plyn bez zápachu a chuti. Jeho molekuly pozostávajú z jedného uhlíka a dvoch atómov kyslíka. Nachádza sa vo vzduchu všade okolo nás.

Oxid uhličitý sa v nízkych koncentráciách prirodzene vyskytuje vo vzduchu. Emisie CO2 vznikajú napríklad pri:

 • spaľovaní fosílnych palív, ako je ropa, zemný plyn a uhlie,
 • procese hnitia organických materiálov,
 • pri zrení ovocia a zeleniny a
 • ako už bolo spomenuté pri dýchaní ľudí a zvierat. 

 

 

Zloženie vzduchu

Vzduch okolo nás sa skladá zo zmesi rôznych plynov:
 

 • Dusík (N2) = 78,08 % 
 • Kyslík (O2) = 20,95 % 
 • Argón (Ar) = 0,93 %
 • Oxid uhličitý (CO2) = 0,04 %

Vzduch okrem toho obsahuje aj stopy vodíka, vody, kryptónu, hélia a neónu.
 

Daň z emisií CO2

Čo znamená pre spotrebiteľov?

 

Pýtate sa, čo je podstatou dane z emisií CO2? Ide o opatrenie s cieľom výrazného zníženia emisií CO2, ktoré bolo zavedené v niektorých krajinách, napríklad aj v Nemecku. Niektorí odborníci tvrdia, že je to jediný spôsob, ako do roku 2030 splniť klimatické ciele stanovené v EÚ.

Daň platia obchodníci so surovinami. Spotrebitelia prispievajú k dani z CO2 prostredníctvom cien vykurovacieho oleja, plynu, benzínu a nafty. To znamená, že za určitých okolností budú musieť obyvatelia týchto krajín počítať s vyššími nákladmi na tankovanie a kúrenie. Zatiaľ čo na začiatku roka 2021 bola cena za tonu CO2 25 eur, do roku 2025 sa bude každoročne zvyšovať – a to až na 55 eur za jednu tonu CO2.
 

Vlády týchto krajín plánujú využiť získané finančné prostriedky na odbremenenie občanov, životného prostredia, klímy aj ekonomiky. Toto odbremenenie sa týka napríklad ceny elektriny a zníženia príplatku EEG.

 

Vyššie náklady majú tiež slúžiť ako motivácia na prechod na ekologickejšie technológie, ako je napríklad tepelné čerpadlo. Ďalšie úspory môžete dosiahnuť napríklad zaizolovaním voľne vedených potrubí a pravidelnou údržbou svojej vykurovacej sústavy.

Čističky vzduchu bojujú proti vírusom a za čistý vzduch

Kvalitné ovzdušie v interiéri je v súčasnosti mimoriadne dôležité. Najmä na miestach s veľkým počtom ľudí je veľmi dôležité znižovať ohrozenie baktériami a vírusmi. V takýchto prípadoch už často nepostačuje iba klasické vetranie.

Oveľa účinnejšie sú čističky vzduchu, ako je WOLF AirPurifier, vybavené výkonným filtrom HEPA (High Efficiency Particulate Air/Arrestance). Ten dokáže znížiť výskyt vírusov, baktérií a ďalších škodlivých látok až o 99,995 %. Čistička pritom zároveň neutralizuje zápachy a jej prevádzka je super tichá. Účinnosť zariadenia je ešte vyššia vďaka funkcii rozpoznávania prítomnosti osôb, ktorá zabráni jeho zbytočnej prevádzke.

Čistička AirPurifier je vhodná na dodatočnú inštaláciu do miestností s veľkosťou do 60 m2, ktoré vyžadujú prídavné čistenie vzduchu. Patria medzi ne napríklad materské školy, školské miestnosti, reštaurácie, kancelárie, konferenčné miestnosti, lekárske ambulancie a fitness centrá.

wolf

Limitné hodnoty pre obsah CO2 vo vzduchu

Obsah CO2 vo vzduchu sa uvádza v jednotkách milióntin (parts per million – ppm). Pre uzatvorené miestnosti sa používa klasifikácia kvality vzduchu v závislosti od obsahu oxidu uhličitého vo vzduchu v danej miestnosti.
 

 • Obsah CO2 nižší ako 1 000 ppm = neškodný
 • Obsah CO2 v rozmedzí 1 000 ppm až 2 000 ppm = hygienicky závažný – je potrebné vetranie 
 • Obsah CO2 viac ako 2 000 ppm = hygienicky neprijateľný – je potrebné skontrolovať vetranie miestnosti, prípadne môžu byť potrebné ďalšie opatrenia

 

Hygienicky závažná až neprijateľná kvalita vzduchu sa vyskytuje najmä v školských miestnostiach. 

Vetranie obytných priestorov

CWL-2

Najkompaktnejšie vo svojej triede, výnimočne tiché a vysoko účinné – to sú nové zariadenia radu CWL-2 od spoločnosti WOLF.

wolf

Dôsledky nadmerne vysokých hladín CO2 

Štúdia preukázala aj to, že v miestnosti s koncentráciou CO2 nižšou ako 1 000 ppm sa ľudia cítia príjemne a pri koncentráciách vyšších ako 2 000 ppm sa začínajú cítiť nepríjemne. V prípade príliš vysokého obsahu oxidu uhličitého môže dôjsť k nasledujúcim problémom:

 

 • zvýšená frekvencia dýchania
 • zvýšené riziko infekcie chorobami, ako je napr. Covid-19 
 • bolesti hlavy 
 • znížená schopnosť sústredenia 
 • všeobecný pokles výkonnosti

Význam objemu CO2 pre klímu

Oxid uhličitý je skleníkový plyn, preto významne prispieva ku globálnemu otepľovaniu. V dôsledku ľudskej činnosti, najmä spaľovania fosílnych palív, ako sú plyn, uhlie alebo ropa, dramaticky stúpol v priebehu posledných niekoľko storočí podiel CO2 v atmosfére.

Ešte pred priemyselnou revolúciou dosahoval hodnotu iba 280 ppm. Do dnes stúpol už na hodnotu 400 ppm. V súčasnosti už, bohužiaľ, zaznamenávame nárast aj nad hodnotu 400 ppm – a to napriek tomu, že dobre vieme o jeho škodlivosti. CO2 je tzv. skleníkový plyn, to znamená, že bráni odvádzaniu tepla do vesmíru.

 

Pri normálnych hodnotách je tento efekt dôležitý pre naše prežitie. Bez skleníkového efektu by bola Zem iba kusom ľadu vo vesmíre. Nesmie sa však pritom zadržiavať príliš veľa tepla získaného zo slnečných lúčov. Pretože čím viac CO2 sa nachádza v atmosfére, tým viac sa otepľuje klíma na Zemi. Žiaľ, ľudstvo v súčasnosti vypúšťa do atmosféry približne 32 miliárd ton CO2 ročne.

 

Avšak nie všetok CO2 uvoľnený ľudskou činnosťou zostáva v atmosfére. Asi štvrtina je uložená v oceánoch. Ďalšiu štvrtinu spotrebujú rastliny. Prijímajú CO2 prostredníctvom svojho ihličia a listov a pomocou vody a svetla z neho vytvárajú cukor a kyslík. Cukor sa využíva na tvorbu rastlinných buniek, kyslík zostáva v atmosfére. Jeden strom dokáže za rok naviazať minimálne 10 kilogramov CO2. Keď sa však stromy vyrúbu a spália, uložený CO2 sa znova uvoľní do atmosféry.

Rady na zvýšenie kvality vzduchu v miestnostiach

Pre zdravie a fyzickú pohodu je preto zásadne dôležité dbať na kvalitné ovzdušie v interiéri. Tu uvádzame niekoľko rád, pomocou ktorých môžete ekologickým spôsobom zlepšiť kvalitu vzduchu:

Dajte do miestnosti rastliny

Čo najmenej alebo vôbec nepoužívajte sviečky

Nefajčite

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky

Úplne vypnite elektrické prístroje, keď sa nepoužívajú

Niekoľkokrát denne miestnosť nárazovo vyvetrajte alebo používajte vetranie obytných priestorov

Záver

Oxid uhličitý je prirodzenou súčasťou vzduchu. Príliš vysoká koncentrácia vo vzduchu v miestnosti, ako aj v atmosfére je však škodlivá.

 

Zatiaľ čo príliš vysoký obsah CO2 vo vzduchu zhoršuje ovzdušie v miestnosti a ohrozuje naše zdravie, pri príliš vysokej koncentrácii CO2 v atmosfére dochádza k celkovému otepľovaniu klímy.

Aj toto by vás mohlo zaujímať:

wolf

Suchý vzduch z kúrenia

wolf

Ako predísť vzniku plesní

wolf

Vykurovanie v novostavbách