wolf

Špatná kvalita vzduchu

Příčiny, důsledky a co proti tomu můžete udělat

Špatnou kvalitu vzduchu odhalíte tím, že změříte nečistoty obsažené ve vzduchu měřičem kvality vzduchu. Tyto nečistoty ohrožují vaše zdraví a za určitých okolností podporují vznik onemocnění dýchacích cest.

Následující článek vám ukáže, jak poznáte, že je kvalita vzduchu špatná, co ji způsobuje a jak ji můžete zlepšit.

Jak se určuje kvalita vnitřního a venkovního vzduchu?

V Česku složení venkovního vzduchu pravidelně měří Český hydrometeorologický ústav, který provozuje státní síť imisního monitoringu.
 

Kvalitu vzduchu měří také meteorologické stanice. Čistota ovzduší se posuzuje podle společných evropských směrnic a předpisů. Ty stanovují příslušnou průměrnou hodnotu určitých škodlivých látek za den, za hodinu a za půl hodiny.

 

K tomuto účelu je vytvořen index škodlivin, popř. index kvality vzduchu, který kontroluje kvalitu vzduchu podle vyhodnocovacího schématu. Zde se měří limitní hodnoty příslušného znečištění ovzduší v mikrogramech na metr krychlový vzduchu a přehledně se seřadí na vyhodnocovací stupnici od indexu 1 (velmi dobrá) až po index 6 (velmi špatná).

 

Některé meteorologické stanice jsou schopné stanovit kvalitu vzduchu v domě pomocí průtokoměru certifikovaného TÜV nebo multifunkčního měřicího zařízení. Pomocí něj můžete například měřit obsah jemného prachu, vlhkost vzduchu a také obsah kyslíku a oxidu uhličitého uvnitř budov.

Tipy pro zlepšení kvality vzduchu

Zatímco kvalita venkovního vzduchu je zaznamenávána a regulována limitními hodnotami a směrnicemi Evropské unie napříč státy, za optimální kvalitu vzduchu v místnostech vašeho domu jste odpovědní vy sami.

Zde uvádíme nejdůležitější příčiny špatné kvality vzduchu a co proti nim můžete udělat:
 • Suchý vzduch

  Suchý vzduch v místnosti vzniká především vytápěním v zimě a nedostatečným přísunem čerstvého vzduchu. Studie ukazují, že pravidelné větrání navíc snižuje riziko infekcí.
   

  Větrejte pravidelně a správně. Pomocí zvlhčovače vzduchu nebo řízeného větrání bytových prostor můžete vlhkost uvnitř svého bytu nebo domu poměrně snadno ovládat.

   

 • Doprava, ohňostroje a průmysl

  Doprava, průmysl a také ohňostroje způsobují velké znečištění ovzduší částečkami jemného prachu a oxidů dusíku.

  Ventilační systémy dokážou tyto hodnoty snížit, protože – stejně jako auta – používají filtr pevných částic. Filtry pevných částic pro ventilační systémy obytných prostor od společnosti WOLF jsou dostupné v různých filtračních třídách a jsou vyrobené z vysoce kvalitních materiálů.

 • Plíseň

  Plíseň je nebezpečná pro lidské zdraví a nejlépe se jí daří při vysoké vlhkosti vzduchu.

  Také tvorbě plísní můžete zabránit pravidelným větráním. K tomu můžete použít plně automatický ventilační systém nebo jednoduše okna.

 • Prach a pyl

  Prach je škodlivý nejen pro alergiky, zatěžuje také plíce, a tím i dýchání. Pyly mohou navíc dráždit.

  Znečištění svých obytných místností prachem můžete snižovat pravidelným vysáváním a používáním jemného prachového filtru. Moderní větrací systémy obytných místností filtrují vzduch a dokážou působit také proti virům a bakteriím.

 • Vypařování chemikálií z barev a nábytku

  Z některých typů nábytku, lakovaných povrchů nebo podlahových krytin se do okolí uvolňují škodlivé chemikálie, a způsobují tak špatnou kvalitu vzduchu.

  Při nákupu nábytku, dětských hraček a dalších předmětů věnujte pozornost ekologickým značkám a pečeti. Pokud jste si do bytu pořídili nové vybavení, měli byste zpočátku hodně větrat.

Větrání obytných prostor

CWL-2

Nejkompaktnější jednotka svého druhu, extrémně tichá a vysoce účinná – to je nová řada jednotek CWL-2 společnosti WOLF.

wolf

Kdy je kvalita vzduchu špatná?

Člověk spotřebuje každou minutu asi 8 litrů vzduchu. Špatná kvalita vzduchu má proto negativní dopad na zdraví všech lidí. Viry a choroboplodné zárodky se obzvlášť snadno šíří v suchém vzduchu z vytápění a rychleji nás nakazí.

 

Zvýšené hodnoty škodlivin, CO2 a jemného prachu ve vzduchu zhoršují výkonnost i soustředění. Důsledkem toho mohou být také bolesti hlavy. Přirozený suchý vzduch se skládá z:
 

 • dusíku (N2): 78,08 %
 • kyslíku (O2): 20,95 %
 • argonu (Ar): 0,93 %
 • oxidu uhličitého (CO2): 0,04 %.

 

Pokud jsou překročeny naměřené hodnoty indexu kvality vzduchu, hovoří Český hydrometeorologický ústav o mírném až vysokém znečištění ovzduší. Opírají se při tom zejména o hodnoty jemného prachu a o podíl oxidu dusíku ve vzduchu. K příznakům špatné kvality vzduchu patří:
 

 • Vysoký obsah CO2: Pokud se v místnostech dostatečně nevětrá, stoupá koncentrace CO2 ve vzduchu
 • Špatná vlhkost vzduchu: Relativní vlhkost vzduchu v budově by měla být 40 % až 60 %. Pokud je vlhkost vzduchu příliš nízká, způsobuje vysychání sliznic. Pokud je příliš vysoká, podporuje hromadění choroboplodných zárodků a tvorbu plísní.
 • Oxidy dusíku: Oxidy dusíku mají plynný charakter. Patří sem například oxid dusnatý (NO) a oxid dusičitý (NO2). V mnoha našich velkoměstech je znečištění venkovního vzduchu oxidy dusíku nad limitními hodnotami. Studie ukazují, že vysoké koncentrace oxidů dusíku mohou vyvolávat onemocnění.
 • Nepříjemný zápach: Příčin nepříjemného zápachu v bytě nebo v domě je mnoho a souvisejí se špatnou kvalitou vzduchu.
 • Jemný prach a pyly: Znečištění vzduchu jemným prachem a pyly také zhoršuje kvalitu vzduchu a alergikům způsobuje velké problémy.
 • Viry a choroboplodné zárodky: Původci nachlazení – choroboplodné zárodky a viry – to mají v zimě v uzavřených místnostech s typickým suchým topným vzduchem velmi snadné. Je to dáno tím, že topný vzduch dokáže vysušovat sliznice, takže se pak viry a choroboplodné zárodky snáz uchytí.

Mohlo by vás také zajímat

wolf

Obsah CO2 ve vzduchu

wolf

Klima v místnosti

wolf

Vyhněte se plísním