wolf

Obsah CO2 ve vzduchu

Ovlivňující faktory, důsledky, limitní hodnoty

Věděli jste, že také člověk při vydechnutí uvolňuje CO2?

Tyto emise mohou být stejně vysoké jako u malého automobilu na desetikilometrové trase. Když se nacházíte v uzavřené místnosti s více lidmi, brzy zjistíte, jak se v důsledku vysokého obsahu CO2 vzduch „zhorší“ a „spotřebuje“. Co je to ale přesně CO2 a jaké jsou jeho limitní hodnoty?

Co je to vlastně CO2?

CO2, nazývaný také oxid uhličitý nebo kysličník uhličitý, je plyn bez chuti a zápachu. Jeho molekula je tvořena jedním atomem uhlíku a dvěma atomy kyslíku. Nachází se všude ve vzduchu.

Oxid uhličitý se v nízkých koncentracích přirozeně vyskytuje ve vzduchu. K emisím CO2 dochází například při:

 • spalování fosilních nosičů energie, tj. ropy, plynu a uhlí,
 • tlení organických látek,
 • zrání zeleniny a ovoce a
 • jak bylo již řečeno, při dýchání.

 

 

Složení vzduchu

Náš okolní vzduch je tvořen směsí různých plynů:
 

 • dusík (N2) = 78,08 %
 • kyslík (O2) = 20,95 %
 • argon (Ar) = 0,93 % • oxid uhličitý (CO2) = 0,04 %

Mimoto obsahuje stopové množství vodíku, vody, kryptonu, helia a neonu.
 

Uhlíková daň od roku 2021

Co znamená pro spotřebitele?

 

Ptáte se, jaký význam má daň z CO2, kterou chystá vláda zavést i v Česku? Je to opatření pro výrazné snížení emisí CO2. Pouze tímto způsobem lze do roku 2030 splnit klimatické cíle dohodnuté s EU.

Tuto daň budou muset platit obchodníci se surovinami. Spotřebitelé tuto daň z CO2 zaplatí prostřednictvím cen topného oleje, plynu, benzínu a motorové nafty. Pro vás to znamená, že za určitých okolností budete muset počítat s vyššími náklady na tankování a vytápění.
 

Vláda pak plánuje použít získané prostředky ke snížení zátěže pro občany, životní prostředí, klima a hospodářství. Tato úleva se týká například ceny proudu a příplatku EEG.

Vyšší náklady mají vytvořit pobídky k přechodu na technologie šetrnější k životnímu prostředí, jako jsou například tepelná čerpadla. Další náklady můžete ušetřit izolací odkrytých topných trubek a prováděním pravidelné údržby svého topení.

Čističky vzduchu proti virům - pro čerstvý vzduch

Dobré klima v místnosti je v současné době důležitější než kdy jindy. Zatížení viry je nutné snižovat zejména v místech, kde se zdržuje hodné lidí. Ruční větrání v těchto prostorách často nestačí.

Výrazně účinnější jsou čističky vzduchu, například WOLF AirPurifier s vysoce výkonným filtrem HEPA (High Efficiency Particulate Air/Arrestance). Tento filtr snižuje obsah virů, bakterií a dalších škodlivých látek až o 99,995 %. Čistička vzduchu navíc neutralizuje pachy, a přitom pracuje extrémně tiše. Aby se zabránilo zbytečnému provozu zařízení, zajišťuje ještě vyšší účinnost detekce přítomnosti osob.

AirPurifier je vhodný k dodatečné instalaci v místnostech do 60 m2, které vyžadují přídavné čištění vzduchu. Patří sem například mateřské školky, školní místnosti, restaurace, kanceláře, konferenční místnosti, lékařské ordinace a fitness centra.

wolf

Limitní hodnoty obsahu CO2 ve vzduchu

Obsah CO2 ve vzduchu se uvádí v počtu částic na jeden milion (ppm). Pro uzavřené místnosti existuje klasifikace kvality vzduchu v závislosti na obsahu oxidu uhličitého ve vzduchu místnosti.
 

 • Obsah CO2 méně než 1 000 ppm = nezávadný
 • obsah CO2mezi 1 000 ppm a 2 000 ppm = hygienicky podstatné – je vyžadováno větrání 
 • obsah CO2 více než 2 000 ppm = hygienicky nepřijatelné – musí být zkontrolována ventilace místnosti, případně jsou nutná další opatření

 

Zejména ve školních místnostech je kvalita vzduchu často problematická až nepřijatelná. 

Větrání obytných prostor

CWL-2

Nejkompaktnější jednotka svého druhu, extrémně tichá a vysoce účinná – to je nová řada jednotek CWL-2 společnosti WOLF.

wolf

Potřebujete poradit?

Máte nějaké dotazy k našim produktům nebo byste chtěli osobní radu od našeho servisního týmu?
Pošlete nám zprávu:

Důsledky příliš vysokého obsahu CO2

Studie také ukázala, že se lidé při koncentraci CO2 v místnosti nižší než 1 000 ppm cítí dobře a při koncentraci vyšší než 2 000 ppm se již dobře necítí. Pokud je obsah oxidu uhličitého příliš vysoký, mohou nastat následující problémy:

 

 • zvýšená dechová frekvence
 • zvýšené riziko nákazy chorobami, například covid-19
 • bolesti hlavy
 • snížená koncentrace
 • celkový pokles výkonnosti

Význam obsahu CO2 pro klima

Oxid uhličitý je skleníkový plyn a tím významně přispívá ke globálnímu oteplování. V důsledku lidské činnosti, zejména spalování fosilních paliv jako plyn, uhlí nebo nafta se podíl CO2 v atmosféře během posledních století dramaticky zvýšil.

Na začátku průmyslové revoluce činil přibližně 280 ppm. Do dnešního dne se zvýšil na 400 ppm. Bohužel lze i v současné době pozorovat jeho nárůst nad 400 ppm – navzdory povědomí o jeho globální škodlivosti. Jakožto skleníkový plyn zabraňuje CO2 úniku tepla do vesmíru.

 

Do určité míry je to pro nás životně důležité. Bez skleníkového efektu by byla Země kusem ledu ve vesmíru. Nesmí však být zadržováno příliš mnoho tepla z dopadajícího slunečního záření, protože čím víc CO2 se nachází v atmosféře, tím teplejší je klima na Zemi. Bohužel v současné době vypouští lidstvo do atmosféry přibližně 32 miliard tun CO2 ročně.

V atmosféře však nezůstává celé množství CO2 uvolněného v důsledku lidské činnosti. Přibližně čtvrtina se ukládá v oceánech. Další čtvrtinu spotřebují rostliny. Rostliny svým jehličím nebo listy absorbují CO2 a vyrábí z něj pomocí světla a vody cukr a kyslík.

 

Cukr se využívá k výstavbě rostlinných buněk, kyslík zůstává v atmosféře. Jeden jediný strom může ročně vázat minimálně 10 kilogramů CO2. Jakmile se však stromy pokácí a spálí, uložený CO2 se opět uvolní.

Tipy pro lepší vzduch v místnosti

Pro zajištění zdraví a pohody je proto nesmírně důležité udržovat dobré klima v místnosti. Zde je několik rad, jak můžete trvale zlepšit kvalitu vzduchu:

mějte v místnostech rostliny

svíčky používejte minimálně nebo je nepoužívejte vůbec

nekuřte

vyhněte se používání chemických čisticích prostředků

vypněte elektrické spotřebiče, když je nepoužíváte

několikrát denně vyvětrejte nebo používejte větrání obytných místností

Závěr

Oxid uhličitý je přirozenou součástí vzduchu. Pokud je ovšem jeho koncentrace v místnosti nebo v atmosféře příliš vysoká, je škodlivý.

 

Zatímco příliš mnoho CO2 v obytné místnosti způsobuje zhoršení klimatu v místnosti a ohrožuje zdraví, vysoká koncentrace CO2 v atmosféře způsobuje globální oteplování.

Mohlo by vás také zajímat:

wolf

Suchý vzduch pri vytápění

wolf

Vyhněte se plísním

wolf

Vytápění budoucnosti