wolf

CO2-gehalte in de lucht

Beïnvloedende factoren, gevolgen en grenswaarden

Wist u dat de mens bij het uitademen ook CO2 uitstoot?

De uitstoot kan zo hoog zijn als van een kleine auto op een traject van tien kilometer. Als u zich met meerdere personen in een afgesloten ruimte bevindt, merkt u het hoge CO2-gehalte al snel, en dat de lucht ‘slechter’ en ‘verbruikt’ aanvoelt. Maar wat is CO2 eigenlijk precies en waar liggen de grenswaarden?

Wat is CO2 eigenlijk?

CO2, ook wel koolstofdioxide of kooldioxide genoemd, is een reuk- en smaakloos gas. De moleculen bestaan ​​uit één koolstofatoom en twee zuurstofatomen. Het bevindt zich allemaal in de lucht.

Kooldioxide komt van nature in lage concentraties voor in de lucht. Een CO2-uitstoot doet zich bijvoorbeeld voor bij:

 • de verbranding van de fossiele brandstoffen olie, gas en steenkool,
 • de verrotting van organische stoffen,
 • het rijpen van groenten en fruit
 • en zoals al vermeld de uitademing van mensen en ook dieren. 

 

 

De samenstelling van de lucht

Onze omgevingslucht bestaat uit een mengsel van verschillende gassen:
 

 • Stikstof (N2) = 78,08% 
 • Zuurstof (O2) = 20,95% 
 • Argon (Ar) = 0,93% • Koolstofdioxide (CO2) = 0,04%

De lucht bevat ook sporen van waterstof, water, krypton, helium en neon.
 

Kooldioxide komt van nature in lage concentraties voor in de lucht. Er is bijvoorbeeld sprake van een CO2-uitstoot bij:

 • de verbranding van de fossiele brandstoffen olie, gas en steenkool,
 • de verrotting van organische stoffen,
 • het rijpen van groenten en fruit
 • en zoals al gemeld de uitademing van mensen en ook dieren.

CO2-heffing vanaf januari 2021

Wat betekent de belasting voor verbruikers?

 

Vraagt u zich af hoe het zit met de CO2-heffing die vanaf januari 2021 van toepassing is? Het is een maatregel om de CO2emissies in ons land aanzienlijk te verlagen. Dit is de enige manier om de met de EU overeengekomen klimaatdoelstellingen tegen 2030 te halen.

De heffing is verschuldigd door de grondstofhandelaren. Verbruikers dragen de CO2-belasting op stookolie, gas, benzine en diesel. Voor u betekent dit dat u mogelijk rekening moet houden met hogere kosten voor tanken en verwarmen. Hoewel de prijs vanaf 2021 op 25 Euro per ton CO2 beloopt, wordt deze tot 2025 jaarlijks verhoogd – tot op 55 euro per ton CO2.
 

De regering is van plan de gegenereerde middelen te gebruiken om de lasten voor burgers, milieu, klimaat en economie te verlichten. Deze vrijstelling heeft bijvoorbeeld betrekking op de elektriciteitsprijs en de verlaging van de EEG-heffing.

De hogere kosten zijn bedoeld om stimulansen te creëren om over te stappen op meer klimaatvriendelijke technologieën, zoals een warmtepomp. U kunt extra kosten besparen door blootliggende verwarmingsleidingen te isoleren en uw verwarmingssystemen regelmatig te onderhouden.

Luchtreinigers tegen virussen, voor verse lucht

Een goed binnenklimaat is momenteel belangrijker dan ooit. Vooral op plaatsen waar veel mensen zijn, is het essentieel om de virusbelasting te verminderen. Handmatige ventilatie is hier vaak niet meer voldoende.

Luchtreinigers zoals de WOLF AirPurifier met HEPA (High Efficiency Particulate Air/Arrestance) high-performance filter zijn veel doeltreffender. Het vermindert virussen, bacteriën en andere verontreinigende stoffen tot 99,995%. De luchtreiniger neutraliseert bovendien geurtjes en werkt extreem stil. Een aanwezigheidsdetectie zorgt voor nog meer efficiëntie om onnodige werking van het systeem te voorkomen.

De AirPurifier is geschikt voor montage in ruimtes tot 60 m2, die extra luchtzuivering vereisen. Deze omvatten bijvoorbeeld kinderdagverblijven, klaslokalen, restaurants, kantoren, vergaderzalen, medische praktijken en fitnesscentra.

wolf

Grenswaarden voor het CO2-gehalte van de lucht

Het CO2-gehalte van de lucht wordt aangegeven in delen per miljoen (ppm). Voor gesloten ruimtes is er een classificatie van de luchtkwaliteit afhankelijk van het gehalte aan kooldioxide in de ruimtelucht.
 

 • CO2-gehalte onder 1.000 ppm = onschadelijk
 • CO2-gehalte tussen 1.000 ppm en 2.000 ppm = hygiënisch merkbaar – ventilatiemaatregelen zijn vereist 
 • CO2-gehalte bedraagt meer dan 2.000 ppm = hygiënisch onaanvaardbaar – de ventilatie van de ruimte moet worden gecontroleerd, verdere maatregelen kunnen nodig zijn

 

Vooral in leslokalen is er vaak sprake van een twijfelachtige tot onaanvaardbare luchtkwaliteit.

Woonhuisventilatie

CWL-2

De meest compacte in zijn soort, extreem stil en zeer efficiënt – dat is de nieuwe CWL-2 woonhuisventilatie-unit van WOLF.

wolf

De gevolgen van te hoge CO2-niveaus

Uit het onderzoek bleek ook dat mensen zich prettig voelen in een ruimte met een CO2-concentratie lager dan 1.000 ppm en oncomfortabel boven een concentratie van 2.000 ppm. Bij een te hoog kooldioxidegehalte kunnen de volgende problemen ontstaan:

 

 • verhoogde ademhalingsfrequentie
 • verhoogd risico op besmetting met ziekten, bijvoorbeeld Covid-19 
 • Hoofdpijn 
 • Concentratieverlies
 • algemene prestatievermindering

Het belang van het CO2-gehalte voor het klimaat

Kooldioxide is een broeikasgas en draagt ​​dus aanzienlijk bij aan de opwarming van de aarde. Door menselijke activiteiten, met name het verbranden van fossiele grondstoffen zoals gas, kolen of olie, is het aandeel van CO2 in de atmosfeer de afgelopen eeuwen enorm toegenomen.

Voor het begin van de industriële revolutie was dat 280 ppm. Tot op heden is het gestegen tot 400 ppm. Helaas kan op dit moment – ondanks de kennis van de wereldwijde schadelijkheid – een toename van meer dan 400 ppm worden waargenomen. Het broeikasgas voorkomt CO2 dat warmte de ruimte in wordt gestraald.

 

Binnen de perken is dit voor ons van levensbelang. Zonder het broeikaseffect zou de aarde een klomp ijs in de ruimte zijn. Er mag echter niet te veel warmte van de zonnestralen worden vastgehouden. Want hoe meer CO2 er in de atmosfeer zit, hoe warmer het klimaat op aarde. Helaas blaast de mensheid momenteel elk jaar ongeveer 32 miljard ton CO2 de atmosfeer in.

Niet alle CO2 die door menselijke activiteiten vrijkomt, blijft echter in de atmosfeer. Ongeveer een kwart wordt opgeslagen in de oceanen. Nog een kwart wordt geconsumeerd door planten. Via hun naalden of bladeren nemen ze CO2 op en met behulp van licht en water produceren ze daaruit suiker en zuurstof.

 

De suiker wordt gebruikt om de plantencellen op te bouwen, de zuurstof blijft in de atmosfeer. Een enkele boom kan minstens 10 kilogram CO2 per jaar binden. Echter, zodra de bomen zijn gekapt en verbrand, komt de opgeslagen CO2 opnieuw vrij.

Tips voor een beter binnenklimaat

Voor gezondheid en welzijn is het daarom van fundamenteel belang om te zorgen voor een goed binnenklimaat. Hier volgen enkele tips waarmee u de luchtkwaliteit duurzaam kunt verbeteren:

Planten in huis zetten

Gebruik weinig of geen kaarsen

Niet roken

Vermijd chemische reinigingsmiddelen

Schakel elektrische apparaten volledig uit wanneer ze niet worden gebruikt.

Ventileer meerdere keren per dag of maak gebruik van woohuisventilatie

Samenvatting

Kooldioxide is een natuurlijk bestanddeel van de lucht. Een te hoge concentratie is echter zowel in de binnenlucht als in de atmosfeer schadelijk.

 

Terwijl te veel CO2 in de lucht het binnenklimaat verslechtert en de gezondheid in gevaar brengt, leidt een hoge CO2-concentratie in de atmosfeer tot de klimaatopwarming.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in

wolf

Goede ventilatie in de zomer

wolf

Goede ventilatie in de winter

wolf

Slechte luchtkwaliteit