wolf

Spotřeba elektrické energie tepelného čerpadla

a jak ji reálně odhadnout

Tepelná čerpadla mohou buď podporovat systémy vytápění fosilními palivy, nebo se mohou používat jako hlavní systém vytápění. Odebírají teplo ze země, podzemní vody nebo z okolního vzduchu, stlačují ho a opět předávají k vytápění budovy. K tomu ale také potřebují elektrickou energii. V následující části se dozvíte všechno o spotřebě elektřiny tepelnými čerpadly a s tím souvisejících nákladech na elektřinu.

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo potřebuje k provozu elektrickou energii, ale mnohem větší část energie odebírá ze zdrojů tepla v okolním prostředí – ze vzduchu, z podzemní vody nebo ze země. Podle toho se tyto systémy označují jako tepelné čerpadlo vzduch/voda, tepelné čerpadlo voda/voda nebo tepelné čerpadlo solanka/voda.

 

Tady přejdete k tepelným čerpadlům společnosti WOLF, která můžete kombinovat s dalšími inovativními systémy, třeba se solární tepelnou energií.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

FHA MONOBLOK

Ať už na zahradě, na terase nebo na domovní zdi - monoblokové tepelné čerpadlo WOLF FHA je až nápadně nenápadné a dokonale zapadne do designové koncepce vašeho domova.

wolf

Všechny modely pracují na stejném principu. Představují uzavřený okruh tvořený výparníkem, kompresorem, kondenzátorem a expanzním ventilem. V tomto okruhu protéká chladivo, které ve výparníku odebírá teplo z prostředí, a přechází tak do plynného stavu.

 

Tepelné čerpadlo tento plyn v kompresoru stlačuje a ohřívá pomocí elektrické energie. V kondenzátoru tento horký plyn ohřívá vodu v topném systému, při tom se prudce ochlazuje a opět zkapalňuje.

 

Pomocí expanzního ventilu se snižuje tlak kapaliny a chladivo se dále ochlazuje. Nakonec proudí zpět k výparníku a cyklus začíná znovu od začátku.

Na čem závisí spotřeba el. proudu tepelných čerpadel?

 • Počet obyvatel sice nemá vliv na potřebnou energii na vytápění, ale ovlivňuje potřebné množství teplé vody.

 • Existují tepelná čerpadla využívající tepelnou energii ze vzduchu, země nebo vody. Spotřeba elektrické energie závisí na typu použitého tepelného čerpadla.

 • Tepelné čerpadlo, které samo zajišťuje celý topný výkon a má budově dodávat teplou vodu, spotřebuje víc elektrického proudu než zařízení, které slouží pouze jako podpora vytápění fosilními palivy. Tepelným čerpadlem lze vytápět celý objekt samostatně nebo pro snížení spotřeby elektrické energie s dalším zdrojem vytápění.

 • Je jasné, že větší dům potřebuje vyšší topný výkon. Netěsná okna a dveře zvyšují spotřebu tepla. Tyto aspekty mají samozřejmě také vliv na spotřebu elektrické energie tepelným čerpadlem.

 • Tento bod je velmi důležitý. Neexistuje snad jiné opatření, které by mělo větší vliv na spotřebu energie na vytápění než tepelná izolace.

Sezonní topný faktor a spotřeba elektrické energie tepelného čerpadla

Sezonní topný faktor, neboli sezonní výkonové číslo, zkráceně SCOP, je účinnost tepelného čerpadla. Udává, kolik spotřebovaného elektrického proudu bylo přeměněno na tepelnou energii. Sledování probíhá celý rok.

 

Skutečné SCOP lze vypočítat vždy až zpětně měřením spotřeby elektrické energie a množstvím vyrobeného tepla. K žádosti o dotace na tepelné čerpadlo však musíte doložit SCOP předem.

 

Vypočítá se statistickou metodou z technických údajů tepelného čerpadla a systému vytápění. Nemějte ale obavy, nemusíte to dělat sami. Kalkulátor SCOP WOLF to udělá za vás.

Co zvyšuje spotřebu elektrického proudu tepelného čerpadla:

 • Dlouhé topné období a/nebo studené letní měsíce zvyšují spotřebu tepla, a tím i spotřebu elektrické energie tepelným čerpadlem.

 

 • V novostavbě je často ještě vlhko. To se musí vysušit teplem, a tím se zvyšuje spotřeba tepla.

Příklady výpočtů spotřeby elektrické energie tepelnými čerpadly

Spotřebu elektrické energie tepelným čerpadlem můžete vypočítat pomocí následujícího vzorce:

Topný výkon za rok / Sezonní topný faktor

 

SCOP pro vytápění se ovšem liší od SCOP pro ohřev teplé vody.

 

Příklady výpočtů podle typu tepelného čerpadla

V následujících příkladech pro různé typy tepelných čerpadel vycházíme ze spotřeby tepla 10 000 kWh/rok. Dále předpokládáme, že 60 % energie se používá na vytápění a 40 % na ohřev teplé vody. To znamená 6 000 kWh/rok na vytápění a 4 000 kWh/rok na teplou vodu.

 

Typ tepelného čerpadlaSCOP pro vytápěníSCOP pro teplou voduSpotřeba elektrické energie vytápěníSpotřeba elektrické energie vodaCelková spotřeba elektrické energie
Tepelné čerpadlo země/voda4,03,86 000 kWh/rok 4,0 = 1 500 kWh/rok4 000 kWh/rok 3,8 = 1 052 kWh/rok1 500 kWh/rok + 1 052 kWh/rok = 2 552 kWh/rok
Tepelné čerpadlo vzduch/voda2,82,46 000 kWh/rok 2,8 = 2 143 kWh/rok4 000 kWh/rok 2,4 = 1 666 kWh/rok2 143 kWh/rok + 1 666 kWh/rok = 3 809 kWh/rok
Tepelné čerpadlo voda/voda4,84,56 000 kWh/rok 4,8 = 1 250 kWh/rok4 000 kWh/rok 4,5 = 888 kWh/rok1 250 kWh/rok + 888 kWh/rok = 2 138 kWh/rok

 

Náklady na elektrickou energii na základě spotřeby proudu tepelným čerpadlem

Náklady na elektrickou energii tepelného čerpadla se vypočítají následovně:

Celková spotřeba elektřiny tepelného čerpadla × cena elektřiny

 

Příklady výpočtů podle typu tepelného čerpadla

Předpokládáme cenu elektřiny 5 Kč/kWh. Proto by v našich příkladech vyšly následující náklady na elektřinu.

 

 

Typ tepelného čerpadla

Roční náklady na elektřinu (za vytápění a ohřev vody)

Tepelné čerpadlo země/voda2 552 kWh/rok × 5 Kč/kWh = 12 760 Kč
Tepelné čerpadlo vzduch/voda3 809 kWh/rok × 5 Kč/kWh = 19 045 Kč

Tepelné čerpadlo voda/voda

2 138 kWh/rok × 5 Kč/kWh = 10 690 Kč

 

Jak můžete snížit spotřebu elektrické energie tepelného čerpadla

 • Někteří dodavatelé elektřiny nabízejí pro tepelná čerpadla speciální výhodnější tarif za elektrickou energii.
 • Plošné sálavé systémy, jako je podlahové vytápění, pracují s nízkou teplotou výstupu otopné vody. Díky tomu spotřebuje tepelné čerpadlo méně proudu.
 • Přípravu teplé vody může alespoň v létě převzít solární tepelný systém. Pak může tepelné čerpadlo pracovat pouze v zimě, a proto spotřebuje i méně elektrické energie.
 • Dobré zaizolování domu je nejdůležitějším opatřením pro dosažení co nejmenší potřeby topného výkonu a pro snížení spotřeby elektrické energie tepelným čerpadlem.
 • Dalším zásadním opatřením je optimální nastavení tepelného čerpadla na systém vytápění. To je úkol pro odborníky. Nejbližšího topenáře najdete zde:

Vyhledat servisního partnera

Pomocí mapy servisních partnerů najdete nejbližšího servisního partnera WOLF.

Snižte náklady na elektřinu tepelného čerpadla pomocí hybridních systémů

Instalace tepelného čerpadla je stále oblíbenější zejména u novostaveb. Tento inovativní systém vytápění je nejen šetrný k životnímu prostředí, ale z dlouhodobého hlediska také snižuje náklady na vytápění.

 

Kombinováním systémů, třeba tepelného čerpadla a solárního tepelného systému, můžete navíc ušetřit náklady za elektřinu a vytápění.

V každém případě byste se však před nákupem a instalací nového systému vytápění měli poradit s odborníkem. Pouze tepelné čerpadlo, které je optimálně seřízené pro váš dům, pracuje účinně a levně.

Potřebujete poradit?

Máte nějaké dotazy k našim produktům nebo byste chtěli osobní radu od našeho servisního týmu?
Pošlete nám zprávu:

Mohlo by vás také zajímat

wolf

Plynové vytápění, nebo tepelné čerpadlo

wolf

Ekologické vytápění

wolf

Tepelné čerpadlo pro starší budovy