wolf

Vše o tepelných čerpadlech

Účinné a ekologické vytápění

Tepelné čerpadlo je jedním z nejmodernějších typů vytápění. S ním jste fakticky nezávislí na fosilních palivech a vytápíte účinně a ekologicky. Vše o tepelných čerpadlech najdete v našem komplexním rádci.

Tepelná čerpadla se těší stále větší oblibě

Věděli jste, že tepelná čerpadla jsou nejoblíbenějším způsobem vytápění v novostavbách? Tato ekologická varianta vytápění je v novostavbách ještě běžnější než klasické vytápění plynem. I ve starších domech však stojí tento zdroj tepla za zvážení. Čísla prodeje vzrostla v roce 2020 ve srovnání s předchozím rokem o 40 %.

Za popularitu vděčí především vysoké účinnosti, nízkým provozním nákladům a ekologickému provozu. S tepelným čerpadlem totiž dokážete snadno získat volně dostupnou energii ze vzduchu, země nebo spodních vod. A pokud tepelné čerpadlo zkombinujete s vlastním fotovoltaickým systémem, můžete dokonce vytápět s téměř nulovou uhlíkovou stopou.

01. Přehled výhod tepelných čerpadel

Tepelné čerpadlo předčí konvenční technologie vytápění založené na fosilních palivech z hlediska účinnosti, provozních nákladů i ekologie. Oproti ostatním technologiím vytápění obnovitelnými zdroji, jako je solární termická energie, má dokonce určité výhody. 

wolf

Úspornost

Nízké náklady na vytápění

Tepelná čerpadla poskytují násobek spotřebované elektrické energie ve formě tepla. Díky vysoce účinnému principu fungování jsou náklady na vytápění opravdu minimální.

Atraktivní dotační programy

Používání tepelných čerpadel stát podporuje dotacemi, protože mají nízké hodnoty emisí.

Zhodnocení nemovitosti

Tepelné čerpadlo je jedním z nejmodernějších a perspektivních způsobů vytápění. Zajistíte si tak trvalé zhodnocení své nemovitosti.

wolf

Udržitelnost

Ekologičnost

Tepelné čerpadlo nevyužívá fosilních paliv, a proto se vyznačuje mimořádně ekologickým provozem. Využívá volně dostupnou energii z životního prostředí a vytváří pouze nepřímé emise způsobené pohonem elektrického kompresoru.

Pokud k tomuto účelu využíváte zelenou elektřinu nebo elektřinu z vlastního fotovoltaického systému, provozujete tepelné čerpadlo s téměř nulovou uhlíkovou stopou.

Minimální údržba a dlouhá životnost

Oproti jiným technologiím vytápění vyžaduje tepelné čerpadlo minimální údržbu. Díky velké technické vyspělosti mají tepelná čerpadla také extrémně dlouhou životnost a jsou odolná. V porovnání s jinými technologiemi využívajícími obnovitelné zdroje, jako je fotovoltaika, se nemusíte bát ztráty účinnosti.

wolf

Funkčnost 

Vytápění a chlazení

Tepelné čerpadlo je opravdovým všeumělem – kromě vytápění prostorů mezi čtyřmi stěnami také ohřívá teplou vodu a v létě dokonce dokáže chladit interiér.

Obejdete se bez kominíka

S tepelným čerpadlem ušetříte každoroční náklady na kominíka. Vzhledem k tomu, že technologie vytápění není založena na fosilních palivech, je komín opravdu zbytečný.

Existující stavby a novostavby

Tepelné čerpadlo je primárně určeno pro novostavby, ale můžete si jím vybavit i stávající domov. Získáte tak například možnost vyměnit staré plynové nebo olejové vytápění za ekologické tepelné čerpadlo nebo ho s ním nakombinovat.

02. Tepelné čerpadla WOLF

wolf

Tepelné čerpadlo CHA

Monoblokové tepelné čerpadlo CHA je naše nejoblíbenější tepelné čerpadlo. Je vysoce účinné, díky vysokým teplotám topné vody ideální pro stávající budovy a dokonale zapadá do designového konceptu vašeho domu. 

wolf

Tepelné čerpadlo vzduch/voda FHA monoblok

Monoblok FHA - působivý výkon za rozumnou cenu. Tepelné čerpadlo FHA zajišťuje udržitelné a efektivní vnitřní prostředí po celý rok.

wolf

Tepelné čerpadlo BWL-1S(B)

Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda BWL-1S(B) a od společnosti WOLF vám nabízí dobrý poměr ceny a výkonu. Spolehlivě topíte po celý rok, aniž byste museli obětovat účinnost.

wolf

Tepelné čerpadlo BWS-1 a BWW-1

Tepelné čerpadlo solanka/voda BWS-1 a tepelné čerpadlo voda/voda BWW-1 získávají energii ze země.

Díky své vysoké celoroční účinnosti tak zajišťují spolehlivé zásobování teplem.

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Princip fungování tepelného čerpadla je založen na využití volně dostupné okolní energie. Lze přitom používat různé zdroje tepla. Označení typů tepelných čerpadel se rozděluje podle zdroje tepla: Okolní vzduch: tepelné čerpadlo vzduch/voda Země: tepelné čerpadlo solanka/voda (také nazývané geotermální tepelné čerpadlo) Podzemní voda: tepelné čerpadlo voda/voda Bez ohledu na zdroj tepla okolního prostředí využívají všechna tepelná čerpadla vždy stejný cyklus, aby teplo z okolního prostředí bylo možné využít v systému vytápění. Tento cyklus se skládá ze čtyř kroků.


 • Vypařování

  Výparník využívá okolní teplo k odpařování kapalného chladiva v tepelném čerpadle. Chladivo je nyní v plynném skupenství.

 • Komprese

  Elektricky poháněný kompresor stlačuje chladivo v plynném skupenství. Při stlačení se teplota chladiva zvýší na požadovanou úroveň. Tepelné čerpadlo při tomto postupu spotřebovává malé množství elektřiny.

 • Kondenzace

  Chladivo nyní předává své teplo systému vytápění v budově. Po předání tepla se chladivo ochladí a zkondenzuje. Je opět v kapalném skupenství. 

 • Expanze (pokles tlaku)

  Expanzní ventil v chladivu opět sníží tlak. Tím se chladivo dále ochlazuje a poté proudí zpět do výparníku. Cyklus začíná od začátku.

wolf

Máte otázky?

Najít správné řešení pro váš domov může být komplikované a časově náročné. Pomůžeme vám, abyste během pouhých několika minut porozuměli všemu, co je v souvislosti s vaším projektem opravdu podstatné.

Vyzkoušejte bezplatné poradenství

Podrobné informace o tepelných čerpadlech

Při rozhodování o konkrétním typu tepelného čerpadla hrají roli různé aspekty. Níže vám stručně představíme tři nejdůležitější typy tepelných čerpadel a jejich speciální vlastnosti:

Tepelné čerpadlo voda-vzduch ikona

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

Vzduch je neustále k dispozici a lze jej snadno použít jako zdroj tepla. Tepelné čerpadlo vzduch/voda je proto také nejoblíbenějším typem tepelného čerpadla. Okolní vzduch jako zdroj tepla využívá asi 70 % instalovaných tepelných čerpadel.Tepelná čerpadla vzduch/voda se vyznačují i poměrně nekomplikovanou technickou konstrukcí a nižšími náklady na pořízení a údržbu. Má to však nevýhodu v poněkud nižší účinnosti v porovnání s ostatními zdroji tepla.
Tepelné čerpadlo solanka-voda ikona

Tepelné čerpadlo solanka/voda

Spodní voda má po celý rok relativně stálou vysokou teplotu. Umožňuje tedy zvláště účinný provoz tepelného čerpadla a díky tomu odpovídajícím způsobem šetří náklady za energii.Náklady na instalaci tepelného čerpadla voda/voda jsou však vyšší než u tepelného čerpadla vzduch/voda. Pokud chcete vytvořit zdroj tepla, je k tomu zpravidla nutné nainstalovat do studny speciální systém. Navíc je přitom potřeba dbát ekologických předpisů. 
Tepelné čerpadlo voda voda ikona

Tepelné čerpadlo voda/voda

K využití geotermální energie můžete buď položit horizontální kolektory, nebo nainstalovat vertikální geotermální sondu.U horizontálních kolektorů je třeba počítat s tím, že potřebujete dostatek volného prostoru. Geotermální sondy v porovnání s tím vyžadují méně místa, ale mohou sahat do hloubky až 100 metrů. Kolektory a sondy tepelných čerpadel solanka/voda jsou většinou vyrobeny z plastu a jsou naplněny solankou, což je voda obsahující nemrznoucí kapalinu.Tento typ vyniká skvělou účinností díky konstantní teplotě, ale má spoustu nároků a relativně vysoké náklady na instalaci. 

Tepelné čerpadlo vzduch/voda je nejrychlejší a nejsnadněji se instaluje. U tohoto čerpadla instalatér jen nastaví zařízení, aniž by byla třeba velká opatření, jako je vrtání do země. Tepelná čerpadla solanka/vodavoda/voda jsou vhodná zejména do novostaveb. Při instalaci tohoto vytápění jsou totiž nutné zemní práce.

Obecně platí, že tepelná čerpadla fungují nejúčinněji při nízké teplotě výstupu otopné vody. Proto jsou podlahové a jiné plošné sálavé systémy vhodné především pro vytápění tepelným čerpadlem. V kombinaci s kondenzačním topným systémem, např. plynovým topným systémem jako CGB-2, je hlavním generátorem tepla tepelné čerpadlo. Druhý topný systém pak pokrývá období špičky. Vzhledem k tomu, že tepelná čerpadla potřebují elektřinu, není od věci doplnit systém vytápění o fotovoltaický systém. Dlouhodobě tak ušetříte náklady na vytápění. Zdroje energie máte v zásadě k dispozici zdarma, stejně jako vlastní výrobu elektřiny pro provoz tepelného čerpadla. Náklady na plyn pak máte jen v období špičky.

04. Jaké tepelné čerpadlo je vhodné pro novostavby a také pro již stojící budovy?

Tepelné čerpadlo prokazuje svou účinnost zejména v novostavbách. Důvodem je to, že moderní budovy mají obvykle systémy velkoplošného vytápění, které nepotřebují tak vysokou teplotu. Patří sem například podlahové vytápění, které svou plochou předává teplo vzduchu v místnosti. V zásadě platí, že čím nižší je teplota výstupu otopné vody, tím účinněji funguje tepelné čerpadlo.

 

Tepelné čerpadlo ale můžete také dodatečně nainstalovat do již stojících budov. V takovém případě je ideální volbou hybridní systém – například tepelné čerpadlo v kombinaci s klasickým kotlem pro vytížení ve špičce. Takto s tepelným čerpadlem šetříte životní prostředí a současně se nebudete muset vzdát velkého výkonu klasických systémů vytápění.

 

Pokud nebudou nízké teploty výstupu otopné vody činit problém, lze tepelné čerpadlo využít ve stojících budovách i jako jediný zdroj tepla. Mohou však být potřeba nějaké stavební úpravy, jako je lepší izolace nebo nové podlahové vytápění. Na obojí lze však čerpat finance a tato investice se vám po krátké době finančně vyplatí.

 

Při rozhodování o typu tepelného čerpadla byste měli vždy zvážit konstrukční dispozice budovy. Pokládání horizontálních geotermálních sond v již postavených budovách obvykle znamená značné přestavby. Nejjednodušší je instalace tepelného čerpadla vzduch/voda.

05. Možnosti kombinování

Jak jsme již zmínili, v některých případech se nabízí zkombinovat tepelné čerpadlo s dalšími technologiemi vytápění a vytvořit hybridní systém vytápění. Nejoblíbenější možné kombinace jsou:

Tepelné čerpadlo a solární termické systémy

Kombinací tepelného čerpadla se solárním termickým systémem zvýšíte celkovou účinnost systému vytápění. Existují různé možnosti zapojení:

 • Solární termický systém můžete buď integrovat do primárního okruhu (zdroje tepla), nebo
 • do sekundárního okruhu (chlazení).

Tepelné čerpadlo a fotovoltaika

Kombinace tepelného čerpadla s fotovoltaickým systémem vám umožňuje provozovat kompresor tepelného čerpadla s obnovitelnými zdroji energie ekologickým způsobem.

Celý systém vytápění dokonce můžete vytvořit s téměř nulovými emisemi CO2.

wolf

Tepelné čerpadlo a plynové vytápění

Když zkombinujete účinnost a ekologičnost tepelného čerpadla se spolehlivostí plynového vytápění, můžete pořídit tepelné čerpadlo výrazně menších rozměrů.

Tepelné čerpadlo poskytuje potřebnou topnou energii v létě a během přechodných měsíců. V zimě přijde ke slovu plynové vytápění.

06. Maximální šetrnost k životnímu prostředí

Tepelná čerpadla WOLF jsou schopna přeměnit přebytečnou elektřinu na tepelnou energii nezávisle na denní poptávce. To lze provést přímo, například tak, že v přechodných měsících tepelný generátor přímo vytápí nebo v letních měsících přebytečnou energii využije k chlazení. 

 

Kromě toho lze přebytek energie dočasně skladovat, například v zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrži, aby bylo možné jej později využít.

Co znamená SG Ready?

"SG Ready" je označení nebo certifikát vytvořený Německou asociací tepelných čerpadel a 17 výrobci, který označuje tepelná čerpadla schopná provozu v inteligentní síti. To znamená, že tepelné čerpadlo WOLF může komunikovat s takzvanými "chytrými sítěmi" (Smart Grids).

Výhody

 • Využití přebytečné elektřiny pro vytápění, ohřev vody a šetrné chlazení v létě.
 • Zvyšuje rozumnou samovýrobu elektřiny z fotovoltaiky 
 • Odlehčení a stabilizace sítě, ekologická přidaná hodnota.
 • Provozní náklady
wolf
wolf

07. Tipy, které vám pomohou ušetřit ještě více energie

Díky těmto praktickým a jednoduchým tipům můžete v každodenním životě ušetřit ještě více energie a dále snížit náklady na energii vašeho tepelného čerpadla:

Snižte náklady na elektrickou energii tepelného čerpadla provozem jednotky s vlastní výrobou elektřiny z fotovoltaiky nebo zvolte výhodnější tarif za elektřinu.

Věnujte pozornost topné vody v topném systému. Čím nižší teplota topné vody je nastavena, tím účinněji tepelné čerpadlo pracuje.

V závislosti na stavebních podmínkách využijte téměř konstantní teplotu země nebo spodní vody. Tepelná čerpadla voda/voda a tepelná čerpadla solanka/voda pracují o něco účinněji než tepelná čerpadla vzduch/voda.

Využívejte plošné vytápění (napr. podlahové vytápění) a umožněte tak účinný přenos tepla při nízké teplotní úrovni.

Zajímají vás další možnosti, jak snížit náklady ve vaší domácnosti? Přečtěte si náš článek o úsporách nákladů na vytápění nebo získejte rady, jak ušetřit energii v domácnosti.

wolf

Využijte dotace

Věděli jste, že na většinu produktů a systémů WOLF můžete získat státní dotace? Připravili jsme pro vás přehled možností, které vám pomohou ušetřit peníze za nový systém. Se vším vám rádi pomůžeme.

08. Kde můžete nainstalovat tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo můžete instalovat jak ven, tak dovnitř. U splitových jednotek máte navíc možnost oba typy instalace kombinovat. Níže se dozvíte, jaké výhody a nevýhody tento způsob skýtá:


 • Venkovní jednotka

  Při venkovní instalaci se tepelné čerpadlo instaluje mimo budovu. Ohřátá voda je do domu přiváděna topným potrubím, na které jsou potřeba pouze minimální otvory ve fasádě. V interiéru pak sice budete potřebovat někam umístit vnitřní systém, ten ale bude zabírat o dost méně než případná vnitřní jednotka.

  wolf
 • Splitové tepelné čerpadlo

  Dělené neboli splitové čerpadlo se skládá z venkovní a vnitřní jednotky. U tohoto typu instalace jsou výparník a kompresor instalovány venku a připojeny k vnitřní jednotce prostřednictvím potrubí chladiva.

  wolf
 • Vnitřní instalace

  Pokud máte v domě dostatek místa, můžete tepelné čerpadlo instalovat uvnitř. Venkovní vzduch je přiváděn dovnitř budovy potrubím. Ve většině případů stačí prostor na podlaze o velikosti jeden metr čtvereční, který má výšku dva metry. Při instalaci v interiéru nezapomeňte zohlednit hluk, který vytváří ventilační mřížky, který však naštěstí bývá v normě. Výhodou je, že vám venku nebude překážet žádné zařízení.

Dotazy týkající se tepelných čerpadel

 • Hlučnost tepelného čerpadla závisí na zdroji tepla a konstrukci. U moderních tepelných čerpadel, jako je CHA Monoblok značky WOLF, je hluk tišší než padající déšť. Před zakoupením nového tepelného čerpadla porovnejte údaje výrobců týkající se hlučnosti v různých provozních režimech.

 • Zpravidla stačí nechat tepelné čerpadlo zkontrolovat odborníkem jednou do roka. Tepelná čerpadla jsou téměř bezúdržbová a mají jen minimální náklady na servis.

 • U tepelných čerpadel se používají buď syntetická, nebo přírodní chladiva. U syntetických chladiv je obvykle velké riziko vzniku skleníkových plynů, tudíž jsou škodlivá pro životní prostředí. Velmi nízké je riziko skleníkových plynů naopak u moderních chladiv, jako je propan (R290). Tento typ chladiva používá také naše tepelné čerpadlo CHA.

 • Existují různé způsoby, jak tepelné čerpadlo harmonicky začlenit do venkovního prostoru. Důležité je, aby strana, kde je nasáván a vyfukován vzduch tepelného čerpadla, byla volně přístupná.

wolf

Doporučujeme: Tepelné čerpadlo FHA Monoblok

60 let zkušeností a vývoje promítnutých do maximální účinnosti tepelného čerpadla.