wolf

De warmtepomp 

Efficiënt en milieuvriendelijk verwarmen

De warmtepomp is een van de meest moderne vormen van verwarming. Met een warmtepomp bent u onafhankelijk van fossiele grondstoffen en verwarmt u efficiënt en milieuvriendelijk. 

De warmtepomp wordt steeds meer geliefd

Wist u dat de warmtepomp de meest verkozen vorm van verwarming voor de nieuwbouw is? Maar ook in oudere huizen wint de warmtepomp steeds meer terrein. 

De populariteit van de warmtepomp is vooral te danken aan de hoge efficiëntie, de lage bedrijfskosten en de milieuvriendelijke werkingswijze ervan. Want met een warmtepomp trekt u eenvoudig de vrij beschikbare energie van de omgeving uit de lucht, de aarde of het grondwater. Als u de warmtepomp bovendien combineert met een eigen fotovoltaïsche (PV-) installatie, dan kunt u zelfs vrijwel klimaatneutraal verwarmen.

01. De voordelen van de warmtepomp in een oogopslag

In vergelijking tot verwarmingstechnieken op basis van fossiele brandstoffen komt de warmtepomp beter uit de bus qua efficiëntie, bedrijfskosten en milieuvriendelijkheid. Bovendien zijn er enkele voordelen ten opzichte van andere hernieuwbare verwarmingstechnieken, zoals thermische zonne-energie. 

wolf

Voordelig

Lage verwarmingskosten

De warmte-energie die een warmtepomp afgeeft is enkele keren groter dan de verbruikte elektrische energie. Dankzij het zeer efficiënte werkingsprincipe zijn de verwarmingskosten zeer laag.

Aantrekkelijke subsidie

Door de lage emissiewaarden subsidieert de overheid warmtepompen met zeer aantrekkelijke toelagen.

Meerwaarde

Warmtepompen zijn een van de meest moderne en toekomstgerichte vormen van verwarming. Daardoor voegen ze waarde toe aan uw onroerend goed.

wolf

Duurzaam

Milieuvriendelijk

Een warmtepomp gebruikt geen fossiele brandstoffen en blinkt daardoor uit met een zeer milieuvriendelijke werking. De warmtepomp gebruikt de vrij beschikbare energie uit de omgeving en veroorzaakt alleen indirecte emissie door het elektrische verbruik van de compressor.

Als u daarvoor groene stroom of stroom uit uw eigen fotovoltaïsche panelen (PV-installatie) betrekt, dan werkt de warmtepomp vrijwel klimaatneutraal. Meer lezen

Onderhoudsarm en duurzaam

In vergelijking tot andere verwarmingstechnieken vereist de warmtepomp zeer weinig onderhoud. Dankzij hun zeer goed uitgeteste techniek zijn warmtepompen bovendien uiterst robuust en hebben een lange levensduur. In vergelijking tot andere technieken van hernieuwbare energievormen, zoals fotovoltaïsche cellen, hoeft u niet bang te zijn voor een rendementsverlies na verloop van tijd. Meer lezen

wolf

Functioneel 

Verwarmen & koelen

De warmtepomp is een manusje-van-alles: niet alleen krijgt u warmte in huis, maar u krijgt ook warm water, en in de zomer kunt u zelfs uw ruimte koelen.

Geen schoorsteen nodig

Met een warmtepomp bespaart u zich de jaarlijkse kosten van een schoorsteenveger. Omdat deze verwarmingstechniek niet op fossiele brandstoffen berust, is de schoorsteen overbodig.

Bestaande gebouwen en nieuwbouw

Warmtepompen zijn voorbestemd voor de nieuwbouw. U kunt er echter ook een bestaand gebouw mee uitrusten. Zo hebt u bijvoorbeeld de mogelijkheid om uw oude CV-installatie te vervangen door een milieuvriendelijke warmtepomp of die ermee te combineren tot een hybride systeem. Meer lezen

Zo werkt de warmtepomp

Het werkingsprincipe van de warmtepomp steunt op de benutting van de vrij beschikbare omgevingsenergie. Daarvoor komen verschillende warmtebronnen in aanmerking. De benaming van de soort warmtepomp verwijst naar de gebruikte warmtebron: Omgevingslucht: lucht/water-warmtepomp Bodem: brine/water-warmtepomp (ook bodemwarmtepomp genoemd) Grondwater: water/water-warmtepomp. Welke omgevingsbron ook wordt gebruikt, de warmtepomp werkt altijd met hetzelfde kringloopproces om de omgevingswarmte in het verwarmingssysteem bruikbaar te maken. Dit kringloopproces bestaat uit vier stappen.


 • Verdampen

  De omgevingswarmte wordt in de verdamper gebruikt om het vloeibare koudemiddel in de warmtepomp te verdampen. Het koudemiddel is dan gasvormig.

 • Comprimeren

  De elektrisch aangedreven compressor perst het gasvormige koudemiddel samen. Door de compressie stijgt de temperatuur van het koudemiddel tot op het gewenste niveau. Voor deze stap heeft de warmtepomp dus wat stroom nodig.

 • Condenseren

  Het koudemiddel geeft zijn warmte af aan het verwarmingscircuit van het gebouw. Doordat er warmte wordt onttrokken aan het koudemiddel, koelt dat af en condenseert. Het is opnieuw in vloeibare vorm. 

 • Expansie

  Het expansieventiel verlaagt opnieuw de druk van het koudemiddel. Het koudemiddel koelt daardoor verder af en vloeit vervolgens weer naar de verdamper. Het kringloopproces begint opnieuw.

02. Soorten warmtepompen

Voor de keuze van de specifieke soort warmtepomp spelen verschillende aspecten een rol. Hieronder worden de drie belangrijkste soorten warmtepomp uitgelegd, samen met hun specifieke eigenschappen:

Lucht/water-warmtepomp

Lucht is altijd beschikbaar en kan gemakkelijk worden benut als warmtebron. De lucht/water-warmtepomp is dan ook de meest gekozen soort warmtepomp. Bijna 70% van de geïnstalleerde warmtepompen gebruikt lucht als warmtebron.

Lucht/water-warmtepompen blinken ook uit door hun relatief eenvoudige technische constructie en hun lage aanschaf- en onderhoudskosten. Daartegenover staat echter een enigszins lager rendement in vergelijking tot de andere warmtebronnen.

wolf

Water/water-warmtepomp

Grondwater heeft het hele jaar door een vrijwel constante, hoge temperatuur. Het maakt daardoor een bijzonder rendabel bedrijf van warmtepompen mogelijk en realiseert overeenkomstig lage energiekosten.

De installatiekosten van een water/water-warmtepomp is echter hoger dan bij een lucht/water-warmtepomp. Voor de toegang tot de warmtebron is meestal een broninstallatie nodig. Bovendien moet rekening worden gehouden met de milieu-eisen. 

wolf

Bodem/water-warmtepomp

Voor de benutting van aardwarmte kunt u naar keuze horizontale collectoren leggen of een verticale aardsonde installeren.

Bij horizontale collectoren moet ermee rekening worden gehouden dat ze voldoende vrije oppervlakte nodig hebben. Aardsonden hebben relatief minder plaats nodig, maar kunnen tot wel 100 meter diep reiken. De collectoren en de sonden van brine/water-warmtepompen zijn grotendeels gemaakt van kunststof en zijn gevuld met brine, een mengsel van water en een antivriesmiddel.

Deze soort warmtepomp overtuigt ook door het hoge rendement dankzij het constante temperatuurniveau, maar is arbeidsintensief en kent daardoor relatief hoge kosten voor de installatie. 

wolf

De warmtepompboiler

Een warmtepompboiler 

03. Welke warmtepomp is geschikt voor nieuwbouw en welke voor bestaande gebouwen?

Het hoge rendement van een warmptepomp kan in nieuwbouwwoningen eenvoudig worden behaald. De reden daarvan is dat moderne gebouwen in de regel met grote oppervlakteverwarmingen uitgerust zijn, die slechts een zeer laag temperatuurniveau vereisen. Daartoe behoren bijvoorbeeld vloerverwarmingen, die de warmte over een groot oppervlak aan de ruimtelucht afgeven. Bovenal geldt: hoe lager de aanvoertemperatuur in het verwarmingssysteem is, des te efficiënter werkt de warmtepomp.

 

Maar ook in een bestaand gebouw kunt u een warmtepomp plaatsen. Hier valt een hybride systeem te overwegen. Op die manier combineert u de milieuvriendelijkheid van de warmtepomp met de hoge prestaties van klassieke verwarmingen.

Als lage aanvoertemperaturen mogelijk zijn, dan is een warmtepomp ook in bestaande bouw geschikt als enig verwarmingstoestel. Daarvoor kunnen aanpassingen in de woning nodig zijn, zoals een betere isolatie of een nieuwe vloerverwarming. Beide komen in aanmerking voor subsidie en zijn binnen een korte tijd financieel af te schrijven.

 

Bij de beslissing voor een soort warmtepomp moet u ook rekening houden met de bouwkundige omstandigheden. Zo is het leggen van horizontale aardsonden in bestaande gebouwen erg prijzig. Het gemakkelijkste is de installatie van een lucht/water-warmtepomp.

04. Combinatiemogelijkheden

Om u een indruk te geven van de mogelijkheden van onze duurzame producten, vindt u op deze pagina een aantal van onze meest toegepaste systeemoplossingen met een warmtepomp. Uiteraard volledig aan te passen aan de omstandigheden ter plaatse, de woonsituatie en de wensen van u als eindgebruiker.

Totaalsysteem met monoblock warmtepomp

In deze totaaloplossing is de monoblock warmtepomp toegepast. Met zijn fluisterstille werking en het gebruik van het milieuvriendelijke koelmiddel R290 is deze warmtepomp de favoriet van vele installateurs

Totaalsysteem met bodem/water-warmtepomp

Met dit systeem wordt gebruik gemaakt van de energie uit de aardbodem met een gesloten verticale of horizontale bodemwarmtewisselaar. Met een COP waarde tot 5,4 (W35) is de BWS-1 bijzonder efficiënt.

Totaalsysteem met split lucht/water-warmtepomp

Kies voor flexibiliteit met de vele capaciteiten van de BWL-1S split lucht/water warmtepomp. De hoge efficiëntie van de warmtepomp zorgt voor een uitstekende verhouding tussen de benodigde elektriciteit en de beschikbare energie.

05. Hier kunt u de warmtepomp opstellen

Een warmtepomp kunt u zowel binnenshuis als buiten opstellen. Met een split-toestel kunt u ook beide opstelwijzen combineren. Hieronder verneemt u de voor- en nadelen van ieder geval:


 • Buitenopstelling

  Buitenopstelling betekent dat de warmtepomp buiten het gebouw wordt opgesteld. Het verwarmde water wordt via verwarmingsleidingen naar het gebouw geleid en er zijn dus slechts kleine gaten in de buitenwand nodig. Binnenshuis hebt u weliswaar nog wat installatietechniek nodig, maar de daartoe vereiste ruimte is kleiner dan in het geval van een binnenopstelling.

  wolf
 • Split-toestel met buitenunit

  De zogenaamde split-toestellen bestaan uit een buiten- en een binnenunit. In deze opstelling zijn de verdamper en de compressor in de buitenunit ondergebracht en via een koudemiddelleiding met de binnenunit verbonden.

 • Binnenopstelling

  Afhankelijk van de beschikbare ruimte binnenshuis kan ook een binnenopstelling worden overwogen. Daarbij wordt de buitenlucht via kanalen naar binnen gevoerd. In de meeste gevallen is een vloeroppervlak van een vierkante meter en een hoogte van twee meter voldoende. In het geval van een binnenopstelling moet u rekening houden met lawaaiontwikkeling aan de luchtroosters, maar die is meestal vrij beperkt. Het voordeel is dat u hier geen toestel buiten nodig hebt.

06. Tips om nog meer energie te besparen

Met deze eenvoudige praktische tips kunt dagelijks nog meer energie besparen en dus de energiekosten van uw warmtepomp verder terugdringen.

Verminder de stroomkosten van de warmtepomp door deze te voeden met zelf opgewekte stroom van zonnepanelen of door te kiezen voor een voordelig stroomtarief.

Let op de aanvoertemperatuur in het verwarmingscircuit. Hoe lager de aanvoertemperatuur ingesteld is, des te efficiënter werkt de warmtepomp.

Maak voor zover mogelijk in de bouwkundige voorwaarden gebruik van de vrijwel constante temperatuur van de aarde (bodem) of van het grondwater. Water/water-warmtepompen en brine/water-warmtepompen werken doorgaans iets efficiënter dan lucht/water-warmtepompen.

Gebruik vloerverwarming zodat een efficiënte warmteoverdracht bij een laag temperatuurniveau mogelijk is.

Uw vragen over warmtepompen

 • Het geluidsniveau van een warmtepomp hangt af van de warmtebron en het ontwerp. Bij moderne warmtepompen zoals de CHA-Monoblock van WOLF ligt het geluidsniveau onder dat van een regenbui. Vergelijk voordat u een warmtepomp aanschaft de informatie over het geluidsniveau van de fabrikant bij verschillende werkingspunten.

 • Meestal volstaat het de warmtepomp een keer per jaar door een installateur te laten inspecteren. Warmtepompen vereisen zeer weinig onderhoud en hebben dus lage onderhoudskosten.

 • Er zijn synthetische en natuurlijke koudemiddelen voor warmtepompen. Synthetische koudemiddelen hebben in het algemeen een hoog aardopwarmingsvermogen (GWP) en zijn dus schadelijk voor het milieu. Moderne koudemiddelen zoals propaan (R290) hebben daarentegen een zeer laag aardopwarmingsvermogen.

 • Er zijn verschillende mogelijkheden om warmtepompen op een voor het oog harmonische manier in de omgeving te integreren. Belangrijk daarbij is dat de luchtaanzuig- en uitblaaszijde van de warmtepomp vrij toegankelijk blijven.

wolf

Onze aanbeveling:  CHA-monoblock

50 jaar ervaring is gestoken in de ontwikkeling en het ontwerp van onze topper in de warmtepompsector.