wolf

Všetko o tepelných čerpadlách

Efektívne a ekologické vykurovanie

Tepelné čerpadlo patrí medzi najmodernejšie spôsoby vykurovania, ktoré umožňuje kúriť efektívne a ekologicky. Prečítajte si naše podrobné informácie o tepelných čerpadlách a zistite o nich všetko.

Tepelné čerpadlá sú čoraz obľúbenejšie

Vedeli ste, že tepelné čerpadlo je najobľúbenejší typ vykurovania v novostavbách? Tento ekologický spôsob vykurovania je v novostavbách dokonca rozšírenejší ako klasické plynové kúrenie. No aj v starších domoch stoja tieto zdroje tepla za zváženie.

Populárne sú najmä vďaka svojej vysokej účinnosti, nízkym prevádzkovým nákladom a ekologickosti. Pretože s tepelným čerpadlom jednoducho čerpáte dostupnú energiu zo vzduchu, zeme či podzemných vôd. A keď skombinujete tepelné čerpadlo s vlastným fotovoltickým zariadením, dokážete vykurovať dokonca takmer úplne klimaticky neutrálne.

01. Prehľad výhod tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo je v porovnaní s tradičnými vykurovacími technológiami na báze fosílnych palív výhodnejšie z hľadiska účinnosti, prevádzkových nákladov aj ekologickosti. V istých smeroch je dokonca výhodnejšie aj ako iné vykurovacie technológie na báze obnoviteľných zdrojov, ako sú tepelné solárne systémy. 

wolf

Ekonomickosť

Nízke náklady na vykurovanie

Tepelné čerpadlá menia niekoľkonásobok vytvorenej elektrickej energie na teplo. Vďaka vysoko efektívnemu princípu ich fungovania sú náklady na vykurovanie veľmi nízke.

Atraktívne dotácie

Štát poskytuje na kúpu tepelných čerpadiel veľmi zaujímavú finančnú podporu z dôvodu veľmi nízkeho množstva emisií, ktoré produkujú.

Rast hodnoty

Tepelné čerpadlo patrí medzi najmodernejšie spôsoby vykurovania budúcnosti. Vďaka tomu budete cena vašej nehnuteľnosti trvalo rásť.

wolf

Trvalá udržateľnosť

Ekologickosť

Tepelné čerpadlo nevyužíva fosílne palivá, takže v porovnaní s inými spôsobmi vykurovania boduje svojou mimoriadne ekologickou prevádzkou. Na výrobu tepla využíva tri dostupné typy prírodnej energie a emisie produkuje nepriamo iba jeho elektrický kompresor.

Ak túto elektrinu nahradíte ekologickou, prípadne elektrinou z vlastného fotovoltického zariadenia, bude tepelné čerpadlo pracovať dokonca takmer celkom klimaticky neutrálne.

Nenáročná údržba a dlhá životnosť

V porovnaní s inými vykurovacími technológiami je údržba tepelného čerpadla veľmi nenáročná. Vďaka svojej vysokej technickej vyspelosti majú okrem toho tepelné čerpadlá extrémne dlhú životnosť a sú mimoriadne odolné. Navyše, v porovnaní s inými technológiami na báze obnoviteľných energií, ako je napríklad fotovoltika, sa nemusíte obávať žiadnej straty účinnosti.

wolf

Funkčnosť 

Vykurovanie aj chladenie

Tepelné čerpadlo je ozajstný multitalent: okrem vlastných štyroch stien totiž zohrieva aj teplú vodu a v lete dokáže interiér dokonca aj vychladiť.

Žiadne výdavky na kominára

S tepelným čerpadlom ušetríte aj na každoročných výdavkoch na kominára – keďže táto vykurovacia technológia nepotrebuje fosílne palivá, vy nepotrebujete komín.

Staršie stavby aj novostavby

Tepelné čerpadlo je ako stvorené pre novostavby. Vybaviť ho ním však môžete aj staršiu nehnuteľnosť. Môžete si napríklad kúpiť ekologické tepelné čerpadlo a nahradiť ním staré plynové alebo olejové vykurovanie, prípadne tieto dva spôsoby vykurovania skombinovať.

02. Tepelné čerpadla WOLF

wolf

Tepelné čerpadlo CHA

Monoblokové tepelné čerpadlo CHA je naše najobľúbenejšie tepelné čerpadlo. Je vysoko účinné, ideálne pre existujúce budovy vďaka vysokým teplotám vykurovacej vody a dokonale zapadá do dizajnového konceptu vášho domu.

wolf

Tepelné čerpadlo vzduch/voda FHA monoblok

Monoblok FHA - pôsobivý výkon za rozumnú cenu. Tepelné čerpadlo FHA zabezpečuje udržateľné a efektívne vnútorné prostredie počas celého roka.

wolf

Tepelné čerpadlo BWL-1S(B)

BWL-1S(B) je splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda od spoločnosti WOLF, ktoré vám ponúka dobrý pomer ceny a výkonu. Môžete spoľahlivo vykurovať po celý rok bez toho, aby ste museli obetovať účinnosť.

wolf

Tepelné čerpadlo BWS-1 a BWW-1

Tepelné čerpadlo soľanka/voda BWS-1 a tepelné čerpadlo voda/voda BWW-1 získavajú energiu zo zeme. Vďaka svojej vysokej celoročnej účinnosti zabezpečujú spoľahlivé dodávky tepla.

Takto funguje tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo funguje na princípe využívania voľnej dostupnej energie z okolitého prostredia. Využiť pri tom možno viacero zdrojov tepla. Typy tepelných čerpadiel sa označujú na základe toho, aký zdroj tepla využívajú: Vzduch: tepelné čerpadlo vzduch/voda Pôda: tepelné čerpadlo soľanka/voda Podzemná voda: tepelné čerpadlo voda/voda Tepelné čerpadlo využíva na prenos tepla z okolitého prostredia do vykurovacieho systému rovnaký cyklický proces nezávisle od zdroja tepla. Tento proces pozostáva zo štyroch fáz:


 • Odparenie

  Teplo z okolitého prostredia sa dostáva do výparníka, kde sa používa na odparenie tekutého chladiva v tepelnom čerpadle. Chladivo sa následne premení na plyn.

 • Stlačenie

  Kompresor s elektrickým pohonom stlačí plynné chladivo. Stlačením sa zvýši teplota chladiva na požadovanú úroveň. Aj pri tomto kroku potrebuje tepelné čerpadlo určité množstvo elektrickej energie.

 • Skvapalnenie

  Chladivo odovzdá svoje teplo vykurovaciemu systému budovy. Počas procesu odovzdávania tepla sa chladivo ochladí a skondenzuje. Teraz je znova v kvapalnej forme.

 • Uvoľnenie

  Vypúšťacím ventilom sa znova zníži tlak chladiacej látky, čím sa znova vychladí a následne opäť natečie do výparníka. Celý proces potom začína odznova.

wolf

Dotácie a štátne programy

Uvažujete o alternatívnych zdrojoch tepla a uvítali by ste podporu od štátu? Rozmýšľate, ako si vyberiete ten pravý program podpory pre vás? Získajte u nás vždy aktuálne informácie o dotačných programoch a vyberte si, čo vám vyhovuje najlepšie!

Detailný pohľad na typy tepelných čerpadiel

Pri výbere vhodného typu tepelného čerpadla treba zohľadniť viacero aspektov. V nasledujúcej časti vám stručne priblížime tri najdôležitejšie typy tepelných čerpadiel spolu s ich špeciálnymi vlastnosťami:

wolf

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

Vzduch máme k dispozícii vždy a možno ho jednoducho využiť ako zdroj tepla. Práve preto je tepelné čerpadlo vzduch/voda najobľúbenejším typom tepelných čerpadiel. Približne 70 % všetkých používaných tepelných čerpadiel využíva ako zdroj tepla vzduch z okolitého prostredia.Ďalšími výhodami tepelných čerpadiel vzduch/voda sú porovnateľne nekomplikovaná technická inštalácia a nižšie náklady na kúpu a údržbu. Naopak, nevýhodou tohto typu je trochu nižšia účinnosť ako v prípade ostatných typov tepelných čerpadiel.
wolf

Tepelné čerpadlo soľanka/voda

Podzemná voda má celoročne relatívne stálu, vysokú teplotu. To umožňuje mimoriadne účinnú prevádzku tepelného čerpadla a dosiahnuť zodpovedajúce nízke náklady na energie.Náročnosť inštalácie tepelného čerpadla voda/voda je však vyššia ako v prípade typu vzduch/voda. Na získanie prístupu k zdroju tepla je zvyčajne nutná inštalácia zariadenia do studne. Okrem toho treba pri inštalácii dodržať príslušné predpisy na ochranu životného prostredia
wolf

Tepelné čerpadlo voda/voda

Teplo zo zeme môžete získavať buď pomocou plošne uložených zemných kolektorov, alebo geotermálnej sondy.V prípade kolektorov treba myslieť na to, že budete potrebovať dostatočne veľkú plochu na ich umiestnenie. Geotermálne sondy zasa vyžadujú menej priestoru, no môžu siahať až do hĺbky 100 metrov. Kolektory a sondy tepelného čerpadla soľanka/voda sú väčšinou umelohmotné a vyplnené soľankou – vodou obsahujúcou látku zabraňujúcu zamŕzaniu.Tento typ tepelného čerpadla je obľúbený aj z dôvodu stálej teploty, ktorú dodáva vďaka svojej vysokej účinnosti, no jeho inštalácia je v porovnaní s ostatnými typmi náročnejšia a stojí viac peňazí.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda sa inštaluje najjednoduchšie a celý proces je najrýchlejší. Odborník jednoducho nainštaluje zariadenie na požadované miesto a nie je nutné robiť žiadne väčšie zásahy ako napríklad vŕtanie do zeme. Predovšetkým pre novostavby sú vhodné tepelné čerpadlá soľanka/voda a voda/voda, no ich inštalácia si už vyžaduje aj zemné práce. Vo všeobecnosti pracujú tepelné čerpadlá najúčinnejšie pri nízkej teplote prívodu. Z toho dôvodu je vhodné na vykurovanie tepelným čerpadlom najmä podlahové vykurovanie a iné typy plošného vykurovania.

V kombinácii s kondenzačným kotlom, ako je napríklad plynový kondenzačný kotol CGB-2, zabezpečuje väčšinu tepla tepelné čerpadlo. V prípade špičky potom pokryje zvýšenú spotrebu druhé vykurovacie zariadenie. Keďže sú tepelné čerpadlá poháňané elektrinou, dobrý nápad je doplniť vykurovací systém fotovoltickým zariadením, pretože vám bude dlhodobo šetriť náklady na vykurovanie. Zdroje energie máte v tomto prípade k dispozícii bezplatne a bezplatná je aj vlastná elektrina na pohon tepelného čerpadla. Jediné náklady, ktoré vám teda vzniknú, sú náklady na olej či plyn pri spotrebe nad rámec výkonu čerpadla.

04. Aký typ tepelného čerpadla je vhodný pre novostavbu a aký pre existujúcu budovu?

Účinnosť ako jedna z predností tepelného čerpadla sa prejaví predovšetkým v novostavbách. Je to tým, že moderné budovy využívajú obvykle veľké plošné vykurovanie, ktoré vyžaduje veľmi nízku úroveň teploty. Reč je napríklad o podlahovom vykurovaní, ktoré zo svojej veľkej plochy odovzdáva teplo do vzduchu v miestnosti. Všeobecne platí toto: čím nižšia je teplota prívodu vo vykurovacom systéme, tým účinnejšie tepelné čerpadlo pracuje.

 

No aj v existujúcich budovách má investícia do tepelného čerpadla zmysel. V takomto prípade je vhodný hybridný systém – napríklad kombinácia tepelného čerpadla a tradičného vykurovacieho zariadenia pre energetické špičky. Takto môžete spojiť ekologickosť tepelného čerpadla s vysokým výkonom klasického vykurovacieho systému.

 

V prípade, že v budove stačia nízke teploty prívodu, je tepelné čerpadlo vhodné aj ako jediný zdroj tepla. To si však môže vyžadovať dodatočné úpravy, ako napríklad lepšiu izoláciu alebo nové podlahové vykurovanie. Každopádne, na oboje možno získať dotácie a investované peniaze sa vám rýchlo vrátia.

 

Pri rozhodovaní o type tepelného čerpadla by ste sa mali zamyslieť aj nad požiadavkami spojenými s jeho inštaláciou. Napríklad inštalácia geotermálnych sond si v prípade existujúcej budovy vyžaduje značné stavebné úkony. Naopak, najjednoduchšia je inštalácia tepelného čerpadla vzduch/voda.

05. Možnosti kombinovania

Ako sme už spomenuli, v niektorých prípadoch je možné skombinovať tepelné čerpadlo s inými vykurovacími technológiami a vytvoriť tak hybridný vykurovací systém. Najobľúbenejšie kombinácie sú tieto:

Tepelné čerpadlo a solárny systém

Kombináciou tepelného čerpadla a tepelného solárneho systému dosiahnete vyššiu celkovú účinnosť vykurovacieho zariadenia. Kombinovať ich môžete viacerými spôsobmi:

 • Tepelný solárny systém môžete integrovať do primárneho okruhu tepelného čerpadla (zdroj tepla) alebo
 • do jeho sekundárneho okruhu (chladič).

Tepelné čerpadlo a fotovoltaika

Kombinácia tepelného čerpadla a fotovoltického zariadenia vám umožní poháňať kompresor tepelného čerpadla ekologicky – energiou z obnoviteľného zdroja.

Takto potom môžete prevádzkovať celý vykurovací systém takmer úplne bez emisií CO2.

wolf

Tepelné čerpadlo a plynové vykurovanie

Keď skombinujete účinnosť a ekologickosť tepelného čerpadla so spoľahlivosťou plynového kúrenia, bude vám stačiť tepelné čerpadlo s výrazne nižším výkonom.

V lete, na jar a na jeseň vám bude poskytovať potrebné teplo samotné tepelné čerpadlo a v zime mu s tým bude pomáhať plynové kúrenie.

06. Maximálna šetrnosť k životnému prostrediu

Tepelné čerpadlá WOLF sú schopné premeniť prebytočnú elektrickú energiu na tepelnú energiu bez ohľadu na denný dopyt. To sa môže uskutočniť priamo, napríklad ohrevom generátora tepla v prechodných mesiacoch alebo využitím prebytočnej energie na chladenie v letných mesiacoch. 

 

Okrem toho sa prebytočná energia môže dočasne uskladniť, napríklad v zásobníku teplej vody alebo v akumulačnej nádrži, aby sa neskôr mohla použiť.

Co znamená SG Ready?

"SG Ready" je označenie alebo certifikát vytvorený Nemeckou asociáciou tepelných čerpadiel a 17 výrobcami, ktorý označuje tepelné čerpadlá schopné pracovať v inteligentnej sieti. To znamená, že tepelné čerpadlo WOLF môže komunikovať s tzv. inteligentnými sieťami (Smart Grids).

Výhody

 • Využitie prebytočnej elektrickej energie na vykurovanie, prípravu teplej vody a jemné chladenie v lete.
 • Zvýšenie vlastnej výroby elektrickej energie z fotovoltaiky 
 • Odľahčenie a stabilizácia siete, environmentálna pridaná hodnota.
 • Prevádzkové náklady
wolf
wolf

Máte otázky?

Hľadanie vhodného riešenia pre váš domov môže byť komplikované a časovo náročné – za pár minút vám pomôžeme porozumieť všetkému, čo je pre váš projekt skutočne relevantné.

Získať poradenstvo zadarmo

07. Tu môžete nainštalovať tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo môžete nainštalovať v dome alebo mimo neho. V prípade splitového tepelného čerpadla máte dokonca možnosť umiestniť jednu časť v dome a druhú mimo neho. V nasledujúcej časti si povieme o výhodách a nevýhodách jednotlivých riešení:


 • Vonkajšia inštalácia

  Pri vonkajšej inštalácii sa tepelné čerpadlo inštaluje mimo budovy. Zohriata voda sa potom privádza do budovy vykurovacím potrubím, ktoré si vyžaduje iba malé otvory v stene. V samotnej budove síce ešte potrebujete nejaký priestor na techniku zariadenia, no výrazne menší ako v prípade inštalácie celého zariadenia v budove.

  wolf
 • Splitové tepelné čerpadlo s vonkajšou jednotkou

  Takzvané „splitové“ tepelné čerpadlá pozostávajú z vonkajšej a vnútornej jednotky. Pri tomto type inštalácie sa výparník a kompresor montujú vonku a sú spojené s vnútornou jednotkou potrubím na chladivo.

 • Vnútorná inštalácia

  V závislosti od priestorových možností budovy je možná aj vnútorná inštalácia. Vzduch zvonka sa privádza do budovy vzduchovými kanálmi. Vo väčšine prípadov stačí na inštaláciu plocha jedného štvorcového metra a výška dva metre. Pri vnútornej inštalácii treba myslieť na hluk z vetracích mriežok, ktorý však obvykle neprekračuje prípustnú úroveň. Výhodou tohto riešenia je, že vonku už nemusíte mať umiestnené žiadne zariadenie.

08. Tipy, ktoré vám pomôžu ušetriť ešte viac energie

Tieto praktické a jednoduché tipy vám pomôžu ušetriť každodenne ešte viac energie a znížiť náklady na prevádzku tepelného čerpadla:

Znížte náklady na elektrický pohon tepelného čerpadla – poháňajte ho vlastnou elektrinou z fotovoltického systému alebo si zvoľte cenovo výhodnejšiu tarifu.

Sledujte teplotu prívodu vo vykurovacom systéme – čím nižšia teplota je nastavená, tým účinnejšie tepelné čerpadlo pracuje.

V závislosti od stavebných podmienok používajte takmer konštantnú teplotu pôdy alebo podzemnej vody. Tepelné čerpadlá typu voda/voda a soľanka/voda pracujú o čosi účinnejšie než typ vzduch/voda.

Používajte plošné vykurovanie, ktoré vám umožní odovzdávať teplo účinne aj pri nízkej teplote.

Zaujímajú vás ďalšie spôsoby, ako znížiť náklady vo vašej domácnosti? Prečítajte si náš článok o úspore nákladov na vykurovanie alebo získajte rady, ako ušetriť energiu vo vašej domácnosti.

Vaše otázky týkajúce sa tepelných čerpadiel

 • Hlučnosť tepelného čerpadla závisí od zdroja tepla a dizajnu. Moderné tepelné čerpadlá, ako napríklad WOLF FHA Monoblok, nie sú ani také hlučné ako dážď. Ideálne odporúčame porovnať si pred kúpou nového tepelného čerpadla jeho hlučnosť v rôznych fázach prevádzky, ktorú uvádza výrobca.

 • Tepelné čerpadlo obvykle stačí dať odborne skontrolovať raz ročne. Tepelné čerpadlá si nevyžadujú takmer žiadnu údržbu, vďaka čomu sú v tomto aspekte veľmi nenákladné.

 • V tepelných čerpadlách sa používajú syntetické aj prírodné chladivá. Syntetické majú vysoký potenciál produkovať skleníkové plyny, čiže sú škodlivé z klimatického hľadiska. V prípade moderných chladív, ako je napríklad propán (R290), je tento potenciál, naopak, veľmi nízky.

 • Existujú rôzne možnosti, ako začleniť tepelné čerpadlo do exteriéru tak, aby nepôsobilo rušivým dojmom. Dôležité je dbať pri tom na to, aby nič nebránilo v prístupe k nasávaniu a vypúšťaniu vzduchu.

wolf

Odporúčame: FHA Monoblok

60 rokov skúseností a vývoja pretavených do maximálnej efektívnosti tepelného čerpadla.