wolf

Teplo z okolního prostředí pro bytový dům

  • Nová budova se čtyřmi bytovými jednotkami a exkluzivní polohou by měla splňovat požadavky na luxusní bydlení.
    Zjistěte více
  • Klient však hledá pro svůj projekt co nejekonomičtější řešení, aby dosáhl rovnováhy mezi nákladově efektivní investicí a moderní stavbou, která je v souladu s ochranou životního prostředí.
    Zjistěte více

Nenákladné a ekologické vytápění

Předmětem projektu je novostavba bytového domu u Lipna. Stavebník se rozhodl pro vytápění pomocí děleného tepelného čerpadla. O důvodech tohoto jeho rozhodnutí se dozvíte zde.

Moderní, hospodárné řešení

Projektovaná budova není určena pro vlastní využívání. Namísto toho by ji stavebník chtěl co nejdříve po dokončení odprodat. Poloha v jednom z nejoblíbenějších jihočeských rekreačních regionů je pro tento účel ideální. Kromě toho mohou potenciální kupující očekávat vysoce hodnotné vybavení a nejmodernější techniku. Významnou roli sehrává i to, že bude pamatováno na ochranu životního prostředí. S těmito nároky se bude stavebník muset vyrovnat.

Výzvy související s projektem novostavby

Investiční náklady spojené se stavbou nájemního domu budou postupně amortizovány prostřednictvím příjmů z nájemného. Po uplynutí této doby amortizace začne investice přinášet zisk. U domu určeného k prodeji je tomu však jinak. Investor musí dosáhnout natolik vysokého příjmu z prodeje, aby byla pokryta vynaložená investice a současně bylo dosaženo požadovaného zisku. Nebo, jinak řečeno: stavební náklady musí být udrženy na co nejnižší úrovni.

 

Přesto však musí budova v uvedeném regionu odpovídat zvýšenému standardu, aby bylo dosaženo přijatelné prodejní ceny. Kromě materiálů použitých pro podlahy, okna a další vnitřní vybavení se tento požadavek vztahuje také na systém vytápění a větrání, který musí mít dlouhou životnost.

wolf

Rozhodnutí pro nový systém

Stavebník se rozhodl pro moderní splitové tepelné čerpadlo. Upouští od solárního vytápění a volí fotovoltaický systém.

03. Osvědčený a účinný systém

Systémy vytápění, které jsou založeny na využití tepla z okolního prostředí, jsou technicky vyzrálé, účinné a dlouhodobě použitelné. Jsou vhodné nejen pro samostatný rodinný dům, nýbrž také pro spolehlivé zásobování bytových domů vytápěcím teplem a teplou vodou. Již následkem samotné daně z CO2, která je od roku 2021 uvalena na fosilní paliva, se budou postupně zdražovat zemní plyn i topný olej. Toho se však nebude provozovatel muset díky svému novému způsobu vytápění nijak obávat.

04. Ekologické vytápění

Velkou část potřebné energie může systém vytápění bezplatně odebírat z okolního prostředí. Nedochází k žádnému spalování fosilních energetických médií. Tepelné čerpadlo díky tomu není zdrojem emisí CO2 ani jemného prachu. Jestliže je elektrický proud, který je k provozu tepelného čerpadla potřebný, získáván z fotovoltaického zařízení, pracuje systém vytápění téměř klimaticky neutrálním způsobem.

wolf

05. Prostorově úsporné a tiché řešení

V případě vytápění se jedná o dělený systém. Ten je rozčleněn na venkovní a vnitřní jednotku, díky čemuž je ve vnitřním prostoru zapotřebí méně místa pro instalaci. Současně je ta část zařízení, která se nachází vně budovy, hlučnější, nebude proto rušit žádného z nových majitelů bytů. Kromě toho je zařízení vybaveno nočním režimem, který dále snižuje hladinu hluku.

06. Příjemné, zdravé klima v místnostech

Pro novostavby je příznačný, mimo jiné, dobře izolovaný a téměř vzduchotěsný plášť budovy. To však má za následek, že se nemůže uskutečňovat přirozená výměna vzduchu mezi vnitřním prostorem budovy a vnějším okolím. Proto je nepostradatelné regulované větrání obytných místností.

 

Větrací systém přivádí do budovy čerstvý vzduch a odsává z ní spotřebovaný vzduch. Současně je z domu odváděna přebytečná vlhkost, což  zabraňje vzniku plísní. Tepelný výměník odebírá z odpadního vzduchu obsažené teplo, které následně využívá k temperování přiváděného vzduchu. Větrání proto není příčinou téměř žádných ztrát tepla v budově.

wolf

Jste připraveni na realizaci svého projektu?

 

Společnost WOLF bude vaším partnerem v každé fázi vašeho projektu. Nechejte si od nás vypracovat nezávaznou nabídku.

Kontaktujte nás

Produktová řešení pro stavební záměr

wolf

Splitové tepelné čerpadlo BWL-1S(B)

Model BWL-1S(B)-16 je díky svému výkonu 16 kW nejsilnějším zařízením z celé konstrukční řady, přičemž tento jeho výkon je naprosto dostatečný k zajištění vytápění všech bytů i přípravy teplé vody pro tyto byty. V létě může navíc sloužit k ochlazování.

wolf

Zásobník teplé užitkové vody SEW

Vytápění je dimenzováno tak, aby umožňovalo přímé připojení topného okruhu. Obyvatelé však nepotřebují nepřerušený přívod teplé vody.

Proto je vhodnější, je-li potřebná zásoba této vody udržována v připojeném zásobníku. Vytápění tak nemusí být uváděno v činnost při každém požadavku na dodávku teplé vody.

wolf

Decentrální větrací jednotka CWL-D-70

Větrací zařízení jsou používána decentrálním způsobem, což znamená, že každá obytná jednotka je vybavena několika jednotlivými zařízeními.

Tímto způsobem lze přívod vzduchu regulovat podle potřeby a nezávisle na ostatních obyvatelích.

Zní to vše velmi komplikovaně? S námi ne!

Najít správné řešení pro váš domov může být komplikované a časově náročné – Pomůžeme vám během pouhých několika minut porozumět všemu, co je v souvislosti s vaším projektem opravdu podstatné.

Napište nám

Výkonná sestava pro vytápění bytového domu

Nové vytápění dokáže v novém bytovém domě snadno zajistit jak dodávku vytápěcího tepla, tak i přípravu teplé vody – a to bez použití fosilních paliv. Větrací zařízení se navíc postarají o zdravé a příjemné klima v místnostech a účinně zamezují tvorbě plísní v domě.

 

To vše značně zvyšuje hodnotu budovy. Stavebník tedy má dobrou příležitost realizovat zajímavý zisk při plánovaném prodeji.

Mohlo by vás také zajímat

wolf

Informace o solárních termických systémech

wolf

Informace o tepelných čerpadlech

wolf

Splitové tepelné čerpadlo a centrální domovní jednotka