wolf

Energie z obnovitelných zdrojů v bytovém domě

  • Prostorné obytné jednotky nové budovy by měly vždy zajišťovat vynikající vnitřní klima a příjemné teploty.
    Zjistěte více
  • Investor hledá řešení vytápění založené na obnovitelných zdrojích energie - k tomu musí splnit několik podmínek.
    Zjistěte více

Účinné technické řešení pro všechny obyvatele

Plánuje se novostavba se třemi až čtyřmi obytnými jednotkami v městském prostředí. Budova spadající do luxusní čtvrti má oslovovat obyvatele, kteří oceňují kombinaci mimořádně poklidné atmosféry s moderním technickým vybavením, které je šetrné vůči klimatu.

Vysoké požadavky kladené na stavební záměr

Budova nacházející se ve středu města je také vizitkou svého stavitele. Vnější dojem a spokojenost nových nájemníků nebo vlastníků se svojí bytovou situací určují pověst investora mezi veřejností, a tím také ovlivňují jeho budoucí obchodní úspěchy. Současně by podnikatel chtěl dát najevo, že se nezříká své zodpovědnosti, a to tím, že postaví budovu, která bude zanechávat co nejmenší uhlíkovou stopu.

Výzvy související s projektem

Aby bylo možné používat výlučně regenerační technologie vytápění, musí i samotná budova splňovat několik požadavků, jakými jsou například účinná tepelná izolace a vzduchotěsnost stavebního tělesa. Kromě toho je důležité, aby střecha byla orientována k jihu a byla co nejméně zastíněná, což by bylo ideální pro případný systém využívající sluneční záření.

 

I při splnění stavebních předpokladů se ale musí optimálně sladit všechny komponenty systému vytápění. Pouze tehdy bude totiž možné získat plánovanou návratnost vysokých vynaložených investic.

wolf

Důvody pro instalaci topného systému

Stavebník si přál systém, který splňuje následující požadavky - pracuje způsobem šetrným k životnímu prostředí a je nezávislý na fosilních i jiných palivech. Konečná volba padla na hybridní řešení, jehož všechny součásti využívají výlučně obnovitelnou energii.

Vytápění pomocí tepelného čerpadla získává energii z okolního prostředí. V současnosti však existují i jiné systémy, které dokážou dodávat potřebné množství vytápěcího tepla pro bytový dům. Solární termický systém, který se instaluje na střechu, zajišťuje jako druhý regenerativní zdroj tepla rovněž dostatečné pokrytí potřeb souvisejících s vytápěním a ohřevem vody. Větrací zařízení jsou nezbytná pro zajištění zdravého klimatu v místnostech.

Pokrokové řešení, které je šetrné ke klimatu

Zařízení nespotřebovávají žádná paliva. Proto také neprodukují CO2 škodící životnímu prostředí ani prachové částice. Oba způsoby vytápění odpovídají nejnovějšímu stavu techniky, mají dlouhou životnost a jsou orientovány na budoucí potřeby.

 

Vynikající kvalita vzduchu

Novostavba vyžaduje kontrolovaný větrací systém, který zabezpečí vynikající parametry vnitřního prostředí. Tímto způsobem je zajištěna dobrá kvalita vzduchu – bez obsahu škodlivin a se správnou vlhkostí.

wolf

Vysoký celkový výkon získávaný z obnovitelných energií

Prostřednictvím kombinace dvou regeneračních systémů mají obyvatelé nepřetržitě k dispozici bezplatně dodávané teplo. Solární panely snižují zatížení topného systému s tepelným čerpadlem, je-li to z energetického hlediska účelné.

wolf

Jste připraveni na realizaci svého projektu?

 

Společnost WOLF bude vaším partnerem v každé fázi vašeho projektu. Nechejte si od nás vypracovat nezávaznou nabídku.

Kontaktujte nás

Produktová řešení pro stavební záměr

wolf

Větrací zařízení CWL-F-Excellent

Tuto plochou jednotku značky WOLF lze nenápadně integrovat v obytné oblasti. Každý byt získá svoji vlastní jednotku. Jednotliví obyvatelé tak budou moci samostatně regulovat kvalitu vzduchu podle vlastní potřeby.

wolf

Vrstvený zásobník BSP-W-SL

Zařízení BSP-W-SL je kombinovaný zásobník, který je obzvláště vhodný pro plánované elektrické hybridní vytápění. Může v něm být udržována zásoba jak teplé, tak i otopné vody, která je tak trvale k dispozici podle aktuální potřeby.

Kontrolní seznam pro stavební záměr

Investor by měl mít souhrnně na paměti následující důležité body:

Hrubá stavba musí být velmi dobře tepelně izolovaná a vzduchotěsná.

Aby bylo možno získat státní podporu, musí budova dosahovat standardu energeticky účinného domu.

Využívání solárního tepla vyžaduje, aby střecha byla orientována k jihu a měla sklon zhruba od 30° do 70°.

Oba topné systémy mají být propojeny prostřednictvím vrstveného zásobníku.

Oba topné systémy umožňují obzvláště dobrou součinnost s podlahovým vytápěním.

Pochází-li proud, který je potřebný pro provoz tepelného čerpadla, z ekologických zdrojů nebo je-li navíc k dispozici fotovoltaický systém, projeví se to dalším příznivým účinkem na celkovou ekologickou bilanci nového bytového domu.

V důsledku vzduchotěsnosti pláště budovy je nepostradatelný řízený větrací systém s regenerací tepla a vlhkosti.

Optimální řešení pro nové byty

Způsoby vytápění, které byly pro hybridní systém zvoleny, jsou účinné a šetrné k životnímu prostředí. Náklady na vytápění jsou dlouhodobě nízké a nezávislé na pravidelném zvyšování cen fosilních paliv. Při provozu nevzniká žádný CO2. A kromě cenových výhod pro nájemníky a majitele bytů zajišťuje používání vysoce moderních technologií také dobrou pověst stavitele.

Mohlo by vás také zajímat

wolf

Informace o solárních termických systémech

wolf

Informace o tepelných čerpadlech

wolf

Teplo z okolního prostředí pro bytový dům