wolf

Hernieuwbare energie in een appartementsgebouw

  • De ruime wooneenheden van het nieuwe gebouw moeten steeds een uitstekend binnenklimaat en aangename temperaturen bieden.
    Meer informatie
  • De investeerder zoekt een verwarmingsoplossing op basis van hernieuwbare energiebronnen - daarvoor moet hij aan een paar voorwaarden voldoen.
    Meer informatie

Efficiënte techniek voor alle bewoners

Gepland is een nieuwbouw met drie tot vier wooneenheden in een stadsomgeving. Het gebouw van premium-kwaliteitssegment moet in de smaak vallen bij bewoners die de combinatie van een hoog comfort en moderne klimaattechniek waarderen.

Hoge eisen aan het bouwplan

Midden in de stad is het gebouw ook een visitekaartje voor de bouwer. De visuele indruk die het gebouw maakt en de tevredenheid van de huurders of eigenaars over hun woonsituatie bepalen de faam van de investeerder en beïnvloeden dus zijn toekomstig zakensucces. Tegelijk wil hij ook tegenover de ondernemer verantwoording afleggen en met zijn gebouw een zo gunstig mogelijke ecologische footprint realiseren.

De uitdagingen van het project

Om uitsluitend hernieuwbare verwarmingstechniek te kunnen toepassen, moet het gebouw zelf aan enkele voorwaarden voldoen, waaronder een goede thermische isolatie en luchtdichtheid van de structuur van het gebouw. Belangrijk is ook de oriëntatie van het dak naar het zuiden en de afwezigheid van schaduwen – dat zou voor een mogelijke verwarmingsinstallatie op zonne-energie ideaal zijn.

 

Maar zelfs als de bouwkundige voorwaarden vervuld zijn, dan moeten de componenten van de verwarmingsinstallatie nog optimaal op elkaar worden afgestemd. Alleen dan kunnen de hoge investeringen ook de gewenste opbrengst leveren.

Vooruitstrevend en klimaatvriendelijk

De toestellen verbruiken geen brandstoffen. Ze veroorzaken dus ook geen schade aan het klimaat door uitstoot van CO2 of fijnstof. Beide soorten verwarming zijn technisch state-of-the-art, duurzaam en toekomstgericht.

 

Uitmuntende luchtkwaliteit

In nieuwbouw is een gecontroleerde ventilatie-installatie nodig voor een uitstekend binnenklimaat. Op die manier is een goede luchtkwaliteit gegarandeerd – vrij van schadelijke stoffen en met de juiste vochtigheidsgraad.

wolf

Verenigde kracht van hernieuwbare energievormen

Door de combinatie van twee hernieuwbare systemen hebben de bewoners het gehele jaar kosteloze warmte ter beschikking. De verwarming met zonne-energie ontlast de warmtepomp wanneer mogelijk.

Kosteneffectieve aankoop en werking

Aangezien het hybride verwarmingssysteem gebruik maakt van hernieuwbare energiebronnen en het hele gebouw naar verwachting een efficiëntiewoningniveau zal halen, kan de bouwer profiteren van overheidssubsidies. Dit vermindert de investeringskosten. En aangezien er geen brandstoffen nodig zijn voor de werking, valt ook deze kostenpost volledig weg.

De productoplossingen voor het bouwplan

Op basis van zijn goede ervaringen beveelt de bouwkundig ontwerper producten van de fabrikant WOLF aan. De doorslaggevende argumenten daartoe zijn het hoge technische niveau van de intelligente systemen, de kwaliteit, het design, de relatief kleine vereiste ruimte en vooral ook de 5-jarige systeemgarantie.

wolf

Woonhuisventilatie CWL-2

Het vlakke model van WOLF kan onopvallend in de woning worden geïntegreerd. Elke woning krijgt zijn eigen eenheid. Zo kunnen de bewoners de luchtkwaliteit onafhankelijk van elkaar regelen op basis van hun individuele behoeften.

wolf

Meerlagenbuffervat BSP-W-SL

Het BSP-W-SL is een gecombineerd buffervat, dat zich bijzonder goed leent voor de geplande hybride EE-verwarming. Het kan zowel warm water als verwarmingswater opslaan en afleveren wanneer nodig.

Checklist voor de bouwplannen

De volgende belangrijke hoofdpunten moet de investeerder in het oog houden:

De basisstructuur van het gebouw moet zeer goed thermisch geïsoleerd en luchtdicht zijn.

Om in aanmerking te komen voor subsidies, moet het gebouw een bepaald label voor energie-efficiënte woningen halen.

Om thermische zonne-energie toe te kunnen passen moet het dak naar het zuiden gericht zijn en een helling van ongeveer 30° tot 70° hebben.

Beide verwarmingssystemen worden gekoppeld via een meerlagenbuffervat.

Beide verwarmingssystemen werken zeer goed samen met vloerverwarming.

Als de stroom voor de warmtepomp uit milieuvriendelijke bronnen komt of als er bovendien een fotovoltaïsche installatie aanwezig is, heeft dat ook nog een positieve invloed op de ecobalans van het appartementsgebouw.

Wegens de luchtdichtheid van de gebouwschil is een gecontroleerde ventilatie-installatie met warmte- en vochtterugwinning noodzakelijk.

Optimale oplossing voor moderne woningen

De voor het hybride systeem gekozen soorten verwarming zijn efficiënt en milieuvriendelijk. De verwarmingskosten op lange termijn zijn laag en onafhankelijk van de herhaaldelijke prijsstijgingen van fossiele brandstoffen. Tijdens de werking ontstaat geen CO2. En behalve de voordelen qua kosten voor de verhuurders en de bewoners zorgt het gebruik van ultramoderne techniek ook voor een positief imago van de opdrachtgever.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in

wolf

Advies over thermische zonne-energie 

wolf

Advies over de warmtepomp 

wolf

Omgevingswarmte voor een meergezinswoning