wolf

Omgevingswarmte voor een meergezinswoning

  • De exclusieve locatie van het nieuwe gebouw met vier wooneenheden is bedoeld om te voldoen aan de gebruikelijke vraag van het hogere marktsegment aldaar.
  • Niettemin is de klant op zoek naar de meest economische oplossingen voor zijn project om het evenwicht te bewaren tussen een economische investering en moderne, milieuvriendelijke bouwmethoden.

Voordelig en milieuvriendelijk verwarmen

Gepland is de nieuwbouw van een appartementencomplex in de provincie Limburg. De opdrachtgever kiest voor een split-warmtepomp voor de verwarming. De redenen voor deze beslissing leest u hier.

Een moderne, voordelige oplossing

Het geplande gebouw is niet bedoeld voor eigen gebruik. Integendeel, de opdrachtgever wil het zo snel mogelijk verkopen zodra het klaar is. De ligging in een van de meest geliefde woon- en vakantiestreken is daarvoor ideaal. Aan de andere kant verwachten potentiële kopers een hoogwaardige uitrusting en zeer moderne techniek. Ook het milieuaspect speelt mee. De opdrachtgever wil aan die eisen voldoen.

De uitdagingen van het nieuwbouwproject

De investeringskosten voor een huurhuis worden met de tijd terugverdiend door de inkomsten van de verhuring. Na deze afschrijvingstijd blijft er winst over. Bij een huis dat bestemd is voor verkoop liggen de zaken anders. De investeerder moet zo hoog mogelijke verkoopsinkomsten nastreven, waarmee zijn investering wordt terugverdiend en nog winst brengt. Of anders gezegd: de bouwkosten moeten zo laag mogelijk zijn.

 

Toch moet het gebouw in de streek in kwestie aan een hoogstaande kwaliteitsstandaard voldoen om een goede verkoopsprijs te realiseren. Behalve de gebruikte materialen voor vloeren, vensters etc. geldt dat ook voor de duurzame verwarmings- en ventilatie-installatie.

wolf

Argument voor keuze systeem

De bouwer kiest voor een moderne split warmtepomp. Hij ziet af van zonneverwarming ten gunste van een fotovoltaïsch systeem.

01. Bewezen en efficiënt systeem

Verwarmingssystemen op basis van de omgevingswarmte zijn technisch uitgerijpt, efficiënt en duurzaam. Ze zijn niet alleen geschikt voor een eigen huis, maar verzorgen ook een appartementencomplex met verwarming en warm water. Alleen al door de sinds 2021 geldende CO2-belasting op fossiele brandstoffen zal aardgas en stookolie geleidelijk duurder worden. Met de nieuwe vormen van verwarming maakt de gebruiker zich daarvan los.

02. Milieuvriendelijke verwarming

Een groot deel van de benodigde energie betrekt de verwarming kosteloos uit de omgeving. Er vindt geen verbranding van fossiele energiedragers plaats. Daardoor stoot de warmtepomp noch CO2 noch fijnstof uit. Als een fotovoltaïsche installatie de elektrische stroom voor de warmtepomp opwekt, dan werkt het verwarmingssysteem vrijwel klimaatneutraal.

wolf

03. Plaatsbesparend en geluidloos

Bij de verwarming gaat het om een split-systeem. Dat bestaat uit een buiten- en binnenunit, zodat in de woning weinig plaats nodig is voor de opstelling. Het deel van het toestel dat meer lawaai maakt, staat dan buiten en is daardoor niet storend voor de bewoners van het huis. Bovendien beschikt het toestel over een nachtmodus met een lager geluidsniveau.

04. Aangenaam en gezond binnenklimaat

Karakteristiek voor nieuwbouw is onder andere de goed geïsoleerde en vrijwel luchtdichte gebouwschil. Dat heeft echter tot gevolg dat er geen natuurlijke luchtuitwisseling plaatsvindt tussen de binnenruimte en de buitenomgeving. Daarom is een gecontroleerde woonhuisventilatie noodzakelijk.

 

De ventilatie-installatie brengt frisse lucht in het gebouw en zuigt gebruikte lucht af. Tegelijk wordt overmatig vocht afgevoerd zodat het gevaar van schimmelvorming wordt geweerd. Een warmtewisselaar onttrekt de warmte die nog in de afvoerlucht aanwezig is en brengt daarmee de toevoerlucht op temperatuur. Op die manier gaat door de ventilatie nauwelijks warmte uit het gebouw verloren.

De productoplossingen voor het bouwplan

Op advies van een expert heeft de opdrachtgever gekozen voor producten van de firma WOLF. Die zijn onderling goed te combineren, blinken uit door hun moderne design en hebben een lange garantie van vijf jaar.

wolf

Split-warmtepomp BWL-1S (B)

Het model BWL-1S(B)-16 met 16 kW is het sterkste toestel van de serie en is ruimschoots voldoende om te zorgen voor de verwarming en de warmwaterbereiding voor alle woningen. In de zomer kan het bovendien voor koeling dienen.

wolf

Warmwateropslagvat SEW

Het verwarmingssysteem is zo ontworpen dat het verwarmingscircuit rechtstreeks kan worden aangesloten. De bewoners hebben echter niet voortdurend warm water nodig.

Daarom is het beter om het in een voorraadvat te bewaren. Op die manier hoeft de verwarming niet telkens te starten als er vraag naar is.

Klinkt ingewikkeld? Niet bij ons!

De juiste oplossing vinden voor uw huis kan ingewikkeld en tijdrovend zijn. Wij helpen u in enkele minuten alles te begrijpen wat voor uw specifieke project van belang is.

Neem nu contact op!

Een krachtig pakket voor de verwarming van een appartement

De nieuwe verwarmingsinstallatie is zeer goed in staat om zowel de verwarmingswarmte alsook de warmwaterbereiding in het appartement te leveren – en dat zonder gebruik van fossiele brandstoffen. De ventilatie zorgt voor een gezond en aangenaam binnenklimaat en verhindert schimmelvorming in het huis.

 

Dat alles doet de waarde van het gebouw toenemen. De opdrachtgever heeft dus een goede kans om bij de geplande verkoop een aardige winst te maken.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in

wolf

Thermische zonne-energie uitgelegd

wolf

De warmtepomp uitgelegd

wolf

Split-warmtepomp en warmtepompcentrum