wolf

Vše o zásobnících teplé vody

Spolehlivá účinnost a teplo

Zásobník jako hlavní součást systému vytápění zajišťuje nepřetržité teplo pro vytápění a ohřev vody pro koupelnu a kuchyň. Získejte více informací o funkci zásobníku a jeho typech.

Co je vlastně zásobník teplé vody?

Zásobník teplé vody je zařízení, které uchovává pitnou anebo topnou vodu. Systém vytápění se zásobníkem teplé vody odděluje výrobu a spotřebu tepla a uchovává si ho do zásoby. Různé typy zařízení mohou zvyšovat účinnost vytápění anebo také zajistit, že je vždy k dispozici dostatek teplé vody na sprchování a koupání.

01. Typy zásobníků teplé vody

Důležitá informace předem: Pojem zásobník teplé vody se často používá jako synonymum nebo jako nadřazený pojem pro různé zásobníky, i když některý typ je pouze na vodu pro vytápění.

Dále si řekneme, na co se jaký zásobník hodí.
 • Zásobník na pitnou vodu

  Ve spoustě případů postačí, když si zásobník v rámci zajištění dostatku teplé vody uchovává pouze pitnou vodu na sprchování a koupání.

  Nejjednodušší zásobník na pitnou vodu obsahuje výměník tepla, prostřednictvím kterého zdroj tepla (například plynový kotel) zásobník doplňuje. V závislosti na potřebě teplé vody může stačit nástěnný malý zásobník o objemu menším než 100 litrů. Pokud je potřeba ohřívat větší množství vody, dá se použít větší, samostatně stojící zásobník.

   

  Aby se zabránilo vzniku legionely, měl by být zásobník na pitnou vodu pravidelně ohříván na 60 °C. Pokud je na ohřev vody používán solární systém, bude zásobník pitné vody obsahovat druhý výměník tepla pro solární systém.

   

  Takový solární zásobník obsahuje 200 až 400 litrů a vždy se pak jedná o stojící zásobník. Dobrý solární zásobník by nikdy neměl postrádat dobré vrstvení. Tématu vrstvení a vrstvenému zásobníku se budeme věnovat podrobně za chvíli.

 • Zásobník topné vody / akumulační zásobník

  Moderní systém vytápění je obvykle vybaven akumulačním zásobníkem. Jedná se o speciální zásobník na topnou vodu.

   

  Akumulační zásobník tvoří rozhraní, které je napájeno různými zdroji tepla, např. solárním termálním systémem, tepelným čerpadlem nebo plynovým kotlem, a ohřívají vodu přímo pro pozdější použití. Proto nepotřebují výměník tepla.

   

  Vnitřní systém akumulačního zásobníku pro solární systémy jako pomocného vytápění je složitější. Ty totiž navíc vyžadují solární výměník tepla.

   

  Akumulační zásobník vám poskytuje maximální flexibilitu. Uchovává vodu na vytápění, ale může zajistit i ohřátou pitnou vodu. Provádí to účinně a hygienicky pomocí průtočné stanice na pitnou vodu. Ta stejně jako průtokový ohřívač ohřívá vodu při průtoku.

   

 • Kombinovaný/vrstvený zásobník

  Kombinovaný zásobník kombinuje uchovávání pitné vody a vody na vytápění. Sice by tento systém vytápění mohl obsahovat dva samostatné zásobníky, ale zbytečně by to zvyšovalo nároky na prostor a tepelné ztráty.

   

  Existují dva různé typy kombinovaných zásobníků:

  1. Prvním typem, který se někdy nazývá také hygienický zásobník, je nádrž na pitnou vodu uvnitř nádrže s vodou na vytápění.
  2. Druhým typem je akumulační zásobník nebo vrstvený zásobník s integrovanou stanicí pitné vody. Díky stanici pro průtočnou přípravu teplé vody nemá legionela v takových stanicích šanci.

   

  Proč jsou zásobníky tak důležité?

  • Pokud máte solární ohřev, je důležité, aby v horní části byla pouze horká voda na sprchování a koupání. Ve střední a spodní oblasti je v dobře vrstveném zásobníku vždy dostatečně chladno, aby ekologickou solární energii mohl využívat i systém vytápění. Pokud by totiž byl zásobník zcela ohřátý, nebyl by již prostor pro solární teplo, kdyby svítilo slunce.

  • Navíc moderní plynový kondenzační kotel vyžaduje nízkou teplotu vratné vody, aby bylo možné dosáhnout vysoké účinnosti. Proto nesmí být teplota vody ve spodní části nádrže na horkou vodu plynového kotle příliš vysoká.

  • Tepelné čerpadlo ztrácí na účinnosti s každým stupněm Celsia, o který musí vodu ohřát. Ideální teplota v prostřední části zásobníku je tedy 40 až 45 °C (a to nejen u zásobníků teplé vody s tepelným čerpadlem). Taková teplota je zcela dostačující pro podlahové vytápění. Pouze v horní části akumulační nádrže je horká voda mezi 50 a 55 °C na sprchování a koupání.

02. Funkce zásobníku teplé vody

Na rozdíl od uchovávání elektřiny je uchovávání tepla velmi jednoduché, a proto také levné. Zásobník je zvláště důležitý u solárního systému, protože slunce nesvítí pořád. Zařízení zajišťuje, že můžete využívat solární energii i v noci a za oblačných dnů.

 1. Systém vytápění proto potřebuje pouze dobře izolovanou nádobu na vodu.
 2. Pokud je k dispozici hodně tepla, voda se v zásobníku ohřeje. To se například děje u systému vytápění se solárním termickým systémem, zejména za slunečných dnů.
 3. V létě navíc dokáže solární systém snadno ohřát akumulační zásobník až na 90 °C. Všechny ostatní systémy vytápění si pak mohou dát několik dnů nebo týdnů pauzu.
 4. V solárním termickém systému proudí tepelné médium ohřáté sluncem přes tepelný výměník v solárním zásobníku a přenáší tak tepelnou energii do vody v akumulačním zásobníku. V noci a za oblačných dnů je pak ohřátá voda k dispozici k zásobování domu.
Zásobování teplou vodou s vrstveným zásobníkem

03. Přehled výhod 

Použití akumulačního zásobníku se však nevyplatí pouze pro solární ohřev. Ať už v kombinaci s tepelným čerpadlem nebo plynovým kotlem, nabízejí zásobníky teplé vody v systému vytápění další výhody:

wolf

Velký potenciál úspor 

Potenciál úspor je u zásobníků teplé vody často podceňován. Průměrná domácnost dokáže díky modernímu zásobníku ušetřit v domácím rozpočtu několik tisíc korun ročně a navíc tak snižují emise CO2.
wolf

Dostatečný ohřev vody

Zdroje tepla jsou obvykle určeny k vytápění. Vyhnete se tak neefektivnímu předimenzování, které by mělo za následek zbytečně vysoké náklady na vytápění. Znamená to však také, že tepelný výkon nestačí zajistit větší množství horké pitné vody v krátkém časovém úseku.Na to jsou potřeba speciální výkonné průtokové ohřívače vody nebo dostatečně velké zásobníky o objemu několik set litrů. Zásobníky teplé vody také spolehlivě dodávají teplou pitnou vodu do koupelny a kuchyně, když jí potřebujete větší množství.
wolf

Menší opotřebení

Uchováváním teplé vody nebo vody k vytápění se u plynových kotlů snižuje počet startů hořáku. To znamená menší opotřebení a tím i delší životnost zdroje tepla.

04. Zásobník teplé vody v novostavbách i v již stojících budovách

 • Zásobník teplé vody v novostavbě

  V novostavbách jsou možnosti zásobníků teplé vody velmi rozmanité. Můžete si u nich naplánovat obzvlášť velké zařízení s kapacitou několika tisíc litrů. Díky tomu by například mohl více než tři čtvrtiny tepla na vytápění a ohřev vody zajistit velký solární systém.

   

  Tepelné čerpadlo s velkoplošným podlahovým vytápěním naproti tomu již nabízí velkou akumulační kapacitu, takže zde bude případně stačit akumulační zásobník na pitnou vodu.

 • Zásobník teplé vody u rekonstrukcí staveb

  Při renovaci vytápění musíme brát větší ohledy na stávající dispozice. V kotelně se však většinou najde dostatečně velký kout na úzký vrstvený nebo kombinovaný zásobník. Moderní zařízení jsou dimenzována tak, že je topenář dokáže dopravit i po úzkých schodech do sklepních prostor.

  Ani při renovaci se tak nemusíte vzdát účinného vytápění s moderním zásobníkem teplé vody ani vody na vytápění.

05. Vytápění pomocí zásobníku teplé vody se vyplatí

Náklady na zásobník teplé vody se do značné míry odvíjí od typu zásobníku. Jednoduchý akumulační zásobník bez výměníku tepla stojí méně než vrstvený solární zásobník se stanicí pro průtočnou přípravu teplé vody.

 

Každopádně platí, že zvýšení účinnosti a dobrý vrstvený akumulační zásobník dokážou zajistit úsporu energie. A díky státním dotacím se investice rychle vrátí.

Nejčastější dotazy týkající se zásobníků teplé vody

 • Pojmy teplá voda a pitná voda se zpravidla používají jako synonyma. Jedná se o vodu, která vytéká z kohoutku nebo sprchové hlavice. Je to hygienicky nezávadná voda, kterou můžete bezpečně používat k čištění zubů, na vaření a pití.

  Slovo užitková voda však nabylo trochu jiného významu. Někteří rozlišují mezi hygienicky nezávadnou teplou vodou či pitnou vodou a užitkovou vodou (např. ke splachování toalety). Většina domácností však ke splachování toalety používá běžnou pitnou vodu. Proto lze pojem užitková voda používat částečně i jako synonymum pro teplou a pitnou vodu.

  Rozdíl mezi teplou, pitnou a užitkovou vodou a topnou vodou je však zcela jasný. Topná voda proudí v trubkách vytápění. Byla speciálně upravena k ohřevu a není vhodná ke konzumaci, ani k mytí. Ze stejného důvodu se naopak systém vytápění nesmí plnit běžnou pitnou vodou.

 • Velikost zásobníku teplé vody do značné míry závisí na topném systému. U zásobníků na pitnou vodu počítejte minimálně se 40 litry na osobu. Pokud je zapojen solární systém, potřebujete minimálně dvojnásobek na osobu. Akumulační zásobníky k vytápění nebo kombinované zásobníky začínají na objemu 500 litrů a se solárním systémem pojmou klidně 1 000 až 2 000 litrů.

 • Zásobníky vytápění obsahují topnou vodu s nízkým obsahem kyslíku, a proto nepodléhají korozi. Mohou vydržet 40 let. U zásobníků pitné vody je pro dlouhou životnost nad 20 let potřeba, aby byla u zásobníku pravidelně prováděna odborná údržba a v případě potřeby bylo provedeno odvápnění a obnova protikorozní ochrany (hořčíkovou anodou).

 • Pokud má stávající akumulační zásobník stále volné přípojky, je možné přidat stanici pro průtočnou přípravu pitné vody. Pokud to nejde, určitě je dobrou volbou nový zásobník – buď ve formě akumulačního zásobníku s dobrým vrstvením, který obsahuje stanici pité vody, nebo ve formě hygienického zásobníku.

wolf

Doporučujeme: Vrstvený akumulační zásobník BSP

50 let zkušeností promítnutých do vývoje a designu produktu.