wolf

Renovatie voor een groene huurwoning

  • Het appartementgebouw met acht wooneenheden is niet goed geïsoleerd en veroorzaakt, samen met de oude gasverwarmingsinstallatie, hoge bijkomende kosten. Door een volledige renovatie waardeert de investeerder het hele gebouw op en creëert zo een aantrekkelijke kapitaalinvestering.

  • De uitgebreide renovatie vergt kostenintensieve investeringen en een vakkundige selectie en coördinatie van de toekomstige installaties in het gebouw.

Omschakeling van gas naar omgevingswarmte

Een zakenman wil een meergezinswoning in een favoriete voorstad van Utrecht opwaarderen tot energie-efficiënt huis. Het pand staat momenteel leeg. Dit project zou als voorbeeld kunnen dienen voor andere huizen die aan renovatie toe zijn.

Veelbelovende renovatieplannen

De investeerder wil de woningen na de renovatie in ieder geval opnieuw verhuren. Bijgevolg moet het gebouw, dat dateert uit de jaren 1980, uiteindelijk niet alleen overeenkomen met de huidige stand van de techniek, maar ook minstens voor de komende 20 jaar de vereisten van energie-efficiëntie vervullen. De zakenman mikt daarbij volledig op het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

De uitdagingen van het project

De warmte-isolatie van het gehele gebouw moet worden vernieuwd en op de huidige stand van zaken worden gebracht. Daaronder valt ook de vervanging van alle vensters en buitendeuren. Bij goed geïsoleerde gebouwen is de luchttoevoer dan weer onvoldoende. Dat verhoogt het gevaar van schimmelvorming. Daarom is het zinvol om ook luchtkanalen te leggen. In totaal zijn de kosten en de inspanningen dus hoog.

wolf

Argumenten voor het verwarmingssysteem

Na gesprekken met zijn bouw- en energieadviseur beslist de huiseigenaar de oude gasgestookte verwarming te vervangen door een modern warmtepompsysteem Bovendien is hij van plan op elke verdieping een modern ventilatiesysteem toe te passen om schimmelvorming te voorkomen en zo de structuurelementen van het gebouw te beschermen.

De waarde van beide systemen is in de praktijk al jarenlang bewezen en ze worden voortdurend verder ontwikkeld. Ze zullen in de komende jaren nog steeds state-of-the-art zijn.

Milieuvriendelijk verwarmen

Warmtepompen benutten de energie uit de omgeving. Ze hebben geen fossiele brandstoffen nodig en er ontstaan geen rookgassen die het klimaat negatief beïnvloeden. De voor de werking benodigde stroom wordt met een zeer hoog rendement in warmte omgezet. De eigenaar kan de stroom met een eigen fotovoltaïsche installatie op het dak opwekken. Daardoor verbetert de milieubalans van de installatie nog meer.

Minder benodigde ruimte, flexibele opstelling

De techniek zelf vereist relatief weinig plaats. Aangezien er geen schoorsteen nodig is kan de opstelling bijna vrij worden gekozen. De ventilatietoestellen zijn plat en kunnen op geschikte plaatsen aan het plafond of aan de wand worden bevestigd.

wolf

Comfortabele bediening

Moderne toestellen beschikken over praktische automatische functies. Steeds meer fabrikanten rusten hun systemen uit met een communicatiemodule voor een smartphone en stellen apps voor de bediening vanaf een smartphone ter beschikking. Op die manier kan de eigenaar de toestellen zelfs bij afwezigheid controleren en instellen.

wolf

Economisch zinvolle investering

De investeerder kan aanspraak maken op hoge subsidies voor de gehele renovatie. Dit bespaart een groot deel van de investeringskosten.

De resterende investeringskosten betalen zich op lange termijn terug. Dit komt doordat de verwarmingsbehoefte van het gebouw zodanig wordt verminderd dat deze volledig kan worden gedekt door het warmtepomp-verwarmingssysteem. De eigenaar van het huis maakt zich onafhankelijk van de kosten van fossiele brandstoffen, die tot nu toe hoog waren en in de toekomst zullen blijven stijgen. De bedrijfskosten zijn zeer laag. De warmteterugwinning van het ventilatiesysteem bespaart extra energie.

Dit alles vermindert de servicekosten die aan de huurders moeten worden doorberekend en maakt de flats nog aantrekkelijker. Bovendien creëert de eigenaar meer zekerheid voor zichzelf. Want met dit bijzonder duurzame verwarmingssysteem voldoet hij ook op lange termijn aan de wettelijke eisen, die in het kader van de klimaatbescherming kunnen worden uitgebreid.

 

Productoplossingen voor de bouwplannen

Op advies van de bouwontwerper heeft de investeerder geopteerd voor de producten van de fabrikant WOLF. Hoogwaardige materialen gecombineerd met uitgekiende constructies zorgen voor een optimale werking en lange levensduur. Dat weerspiegelt zich ook in de kwaliteitsgarantie van vijf jaar.

wolf

Ventilatie CWL-T- 300 excellent

De woonhuisventilatie CWL-T-300 Excellent is speciaal ontwikkeld voor de combinatie met een warmtepomp in een compacte huistechniekcentrale.

Klinkt ingewikkeld? Niet bij ons!

De juiste oplossing vinden voor uw huis kan ingewikkeld en tijdrovend zijn. Wij helpen u in enkele minuten alles te begrijpen wat voor uw specifieke project van belang is.

Renovatie van oude gebouwen loont

Als de gebouwschil van de meergezinswoning geoptimaliseerd is en de systemen exact worden gedimensioneerd, kan de eigenaar mikken op uitsluitend hernieuwbare energiebronnen voor de verwarming. Dat opent de weg naar aantrekkelijke subsidiepremies en levert aan de huurder veel woon- en verwarmingscomfort. Bovendien zal het gebouw ook de volgende jaren nog voldoen aan de efficiëntievereisten.

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in

wolf

Advies over de warmtepomp 

wolf

Modernisering van de verwarming in oude gebouwen

wolf

Advies Woonhuisventilatie