wolf

Hybride systeem in huurhuis

  • Het gebouw wordt verwarmd met gas. Door de goede isolatie zou de integratie van een warmtepomp als tweede warmtebron mogelijk zijn.

  • Afgezien van de sterk fluctuerende vraag naar warmte voor verwarming en warm water, moeten de werkzaamheden zo worden uitgevoerd dat de huurders er zo min mogelijk last van hebben. Dit vereist een nauwe coördinatie tussen het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert, de verhuurders en de huurders.

Eenvoudige en niet-storende renovatie

De grote meergezinswoning met 15 wooneenheden werd 15 jaar geleden gebouwd. Omdat het onderwerp van milieubescherming hen na aan het hart ligt, willen ze graag hun gebouw dienovereenkomstig aanpassen.

Modernisering met lage kosten

De verhuurders hechten belang aan een moderne verwarming die het milieu zo weinig mogelijk belast. Daarom willen ze in het kader van de modernisering van de verwarming een compromis vinden tussen de vervanging van de huidige verwarming en een aanvulling ervan met hernieuwbare energievormen.

 

Dat is mogelijk door de nieuwe gasgestookte verwarming te combineren met een milieuvriendelijk systeem. Op die manier kan de bestaande installatie van radiatoren en buizenstelsel verder worden gebruikt. Voor een verwarming met uitsluitend hernieuwbare energie zou de huidige installatie immers waarschijnlijk niet bruikbaar zijn.

De uitdagingen van het project

De grootste uitdaging is zonder twijfel dat de werkzaamheden moeten plaatsvinden terwijl de huurders aanwezig zijn. De ingrepen op het gebouw moeten beperkt blijven en zich bij voorkeur in de verwarmingskelder afspelen.

 

Daarnaast zijn er grote schommelingen van de warmwaterbehoeften en van de piekbelastingen bij vele huurders. De twee verwarmingssystemen moeten dus in staat zijn om aan deze hoge behoeften te voldoen.

 

Tot slot is de isolatie van het gebouw weliswaar zeer goed, in het verleden was er echter in een aantal wooneenheden een probleem van schimmelvorming. Dat kon worden verholpen door de installatie van ventilatie.

wolf

Argumenten voor de geplande nieuwe verwarmingsonderdelen

De 15 jaar oude gasketel wordt vervangen door een hedendaagse hoogrendement-ketel. Vele eigenaars laten hun verwarmingstoestel aanzienlijk langer werken, maar na 15 jaar worden ze toch als technisch verouderd beschouwd. Om die reden kunnen de verhuurders verwachten dat het nieuwe toestel efficiënter werkt. Alleen al daardoor wordt op brandstof en kosten bespaard. Bovendien is de nieuwe ketel minder gevoelig voor storingen.

 

Ook wordt er een warmtepomp aan gekoppeld. Daarmee wordt het gehele verwarmingssysteem moderner en milieuvriendelijker. Overigens werkt deze laatste bijzonder efficiënt wanneer het warmte-afgiftesysteem bij een lage aanvoertemperatuur kan functioneren en de isolatie van de wanden goed is. Het woongebouw voldoet reeds aan beide voorwaarden.

De combinatie verminderd de milieubelasting

In het nieuwe verwarmingssysteem neemt de warmtepomp een deel van de energievoorziening voor zich, en doet dat zonder enige emissie. Op die manier verbruikt de combinatie van beide verwarmingstoestellen minder brandstof en stoot minder milieubelastende rookgassen uit dan wanneer alleen de gasketel voor verwarming en warm water zou zorgen.

 

De combinatie van fossiele en hernieuwbare energiebronnen vermindert het brandstofverbruik, en dus ook de kosten daarvan.

Duurzaamheid en weinig onderhoud

De hoogrendement-branders hebben sinds vele jaren hun waarde bewezen. De gebruikers kunnen erop vertrouwen dat de nieuwe verwarming lange tijd betrouwbaar zal werken. Dat geldt ook voor de overige componenten van het nieuwe systeem. De nieuwe warmtepomp vereiste bovendien zeer weinig onderhoud.

 

Beschikbaarheid 24/7 mogelijk

De warmtepomp zal vooral voor de warmwaterbereiding zorgen, waarvan het verbruik – zoals reeds vermeld – sterk schommelt. Dit verwarmingssysteem werkt echter optimaal bij continu bedrijf. Daarom voorzien de verhuurders ook een buffervat.

Aangenaam binnenklimaat

Voor meer wooncomfort met altijd frisse lucht en om verdere schimmelvorming te verhinderen, valt de beslissing bovendien op een decentraal ventilatiesysteem. Het systeem zuigt de met schadelijke stoffen en vocht belaste lucht af en voert frisse lucht toe. Een pluspunt daarbij is dat er voor de decentrale toestellen geen luchtkanalen nodig zijn en de werkzaamheden voor de plaatsing ervan in de woningen dus beperkt blijven.

De volgende producten worden geselecteerd

De verwarmings- en luchtbehandelingstechniek van de fabrikant WOLF heeft alle voor de bouwplannen benodigde toestellen in zijn productengamma. De verhuurders hebben zich laten adviseren door een expert in huistechniek, en passen daarom deze producten toe.

wolf

Gasverwarmingen van de familie CGB-2

Het toestel met een vermogen van 55 kW is bedoeld voor meergezinswoningen. De wandketel werkt zeer efficiënt.

Dat bespaart brandstof en minimaliseert de emissies. Dit toestel wordt aan de wand bevestigd en behoeft dus weinig plaats.

wolf

Hygiëne opslagvat BSH

Het opslagvat wordt met voorrang door hernieuwbare energie aangevuld en levert continu warm water aan de huurders.

Het vlakt de schommelende behoeften van de vele huisbewoners uit.

Klinkt ingewikkeld? Niet bij ons!

De juiste oplossing vinden voor uw huis kan ingewikkeld en tijdrovend zijn. Wij helpen u in enkele minuten alles te begrijpen wat voor uw specifieke project van belang is.

Meer comfort en betere milieubescherming

Het nieuwe hoogrendement-toestel in combinatie met de omgevingswarmte zorgt voor een laag brandstofverbruik. Niet alleen bespaart dat kosten, maar er worden ook minder milieubelastende stoffen geproduceerd.

 

Voor de toekomst overwegen de eigenaars nog een fotovoltaïsche installatie op het dak te plaatsen. Dan werkt de warmtepomp volledig op hernieuwbare basis en is de ecobalans van het gehele systeem nog beter. De verhuurders bereiken zo hun doel om het gebouw moderner te maken zonder dat de bewoners veel hinder ondervinden van de aanpassingen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in

wolf

Gasgestookte verwarming uitgelegd.

wolf

Hybride verwarming met gas

wolf

Van een jaren '90 gebouw naar een efficiënt huis