wolf

Besparen met de verwarmingscheck

Een verwarmingssysteem dat verkeerd is geplaatst of verkeerd is ingesteld, verbruikt meer energie dan nodig is. Dit heeft een negatieve impact op uw kosten en het milieu. De verwarmingscheck brengt eventuele zwakke punten in uw verwarmingssysteem aan het licht. Dit bespaart u waardevolle energie.

Wat is het verschil tussen een verwarmingscheck en verwarmingsonderhoud?

Het verwarmingsonderhoud controleert de werking van het verwarmingssysteem en voert eventuele reparaties uit.

 

De verwarmingscheck is een procedure gedefinieerd in de norm DIN EN 15378, waarmee het hele verwarmingssysteem wordt beoordeeld op optimale warmteontwikkeling. Het evalueert de afzonderlijke componenten van het verwarmingssysteem volgens een puntensysteem en toont zo mogelijkheden voor verbetering. De check bestaat uit verschillende metingen en beoordelingen van de afzonderlijke componenten van het verwarmingssysteem.

Wie voert de verwarmingscheck uit?

De verwarmingscheck volgens DIN wordt alleen door gespecialiseerde bedrijven uitgevoerd. De installateurs volgen regelmatig passende opleidingen om ze up-to-date te houden.

Jetzt Installateur finden!

Lassen Sie sich individuell von einem qualifizierten Heizungsspezialisten beraten. Unsere praktische Postleitzahl-Suche findet einen Vertriebspartner auch in Ihrer Nähe.

Finden Sie Ihren Experten!

Zo verloopt de verwarmingscheck

De verwarmingscheck volgens DIN EN 15378 bestaat uit 13 afzonderlijke stappen.
 

Stap 1 - Meting van het rookgasverlies

De meting van het rookgasverlies is gebaseerd op de 1e federale verordening inzake immissiecontrole (BImSchV). Als deze meting in de huidige stookperiode al door een specialist is uitgevoerd, is deze niet nodig. De waarde wordt dan overgenomen.
 

Stap 2 - Meting van de oppervlakteverliezen

De verwarmingsexpert scant hierbij het oppervlak van de ketel met een temperatuursensor om het oppervlakteverlies of het warmteverlies bij de warmtegenerator te meten.
 

Stap 3 – Meting van het ventilatieverlies

Ventilatieverlies beschrijft het warmteverlies nadat de brander is uitgeschakeld.
 

Stap 4 – Benutting van calorische waarde

Alle moderne gas- en olieverwarmingssystemen maken gebruik van condensatietechnologie. Alleen oude verwarmingssystemen kunnen nog zonder dit proces. Ze hebben een aanzienlijk lager rendement, wat negatieve punten betekent in de verwarmingscheck.

 

Stap 5 – Dimensionering van de ketel

Er is ook een puntaftrek voor een te grote ketel, omdat deze niet effectief is.

 

Stap 6 – Regeling van de verwarmingsketel

Hier zijn de punten afhankelijk van het type regeling. Er zijn drie opties – er is helemaal geen regeling, er is een regeling op basis van de kamer of de buitentemperatuur. 

 

Stap 7 – Warmwaterbereiding

Een andere belangrijke vraag is: verwarmt het verwarmingssysteem het drinkwater of is er een onafhankelijk warmwatersysteem?

 

Stap 8 – Hydraulische compensatie

In deze stap worden zaken als de dimensionering van de verwarmingspomp, de instelling van de verschildrukregelaar of de aanwezigheid van thermostatische kranen gecontroleerd.

Hierdoor kan de vakman zien of er al dan niet een hydraulische compensatie is uitgevoerd. Alleen met deze hydraulische compensatie kan de verwarming optimaal werken.

 

Stap 9 – Testen van de verwarmingspomp

Is de verwarmingspomp correct ontworpen en correct ingesteld? Hoeveel stroom verbruikt het? Deze vragen worden niet beantwoord door metingen, maar door evaluatie van planningsdocumenten.

 

Stap 10 – Isolatie van de pijpleidingen

Idealiter zijn alle verwarmingsbuizen geïsoleerd. Dit is vooral belangrijk in onverwarmde ruimtes zoals de kelder. Ongeïsoleerde leidingen brengen minpunten.

 

Stap 11 – Systeemtemperatuur

De systeemtemperatuur is het verschil tussen de aanvoer- en retourtemperatuur. Een verkeerde instelling heeft een negatief effect op het rendement van de verwarmingsinstallatie.

 

Stap 12 – Regelinstallaties testen

Hier controleert de verwarmingsmonteur of de radiatorthermostaten in verschillende kamers zijn uitgerust met moderne, energiebesparende technologie. Als het om vloerverwarming gaat, checkt de specialist de kamerregelaars.

 

Stap 13 – Vernieuwbare energie

Gebruikt u hernieuwbare energiebronnen zoals een warmtepomp om warmte of warm water te produceren? Hier is een bonus voor.

Dat zegt de verwarmingscheck

Voor elk van de hierboven genoemde onderdelen worden punten toegekend. Hierbij geldt: hoe lager het aantal punten, hoe beter het verwarmingssysteem. In detail ziet de toekenning van de punten er als volgt uit:

 

  • Verwarmingsketel: De eerste zes stappen van de test hebben betrekking op de verwarmingsketel. Samen tellen ze op van 0 tot 50 punten.
  • In het ergste geval levert de warmwaterbereiding 3 punten op.
  • De volgende vier stappen hebben betrekking op de distributie van warmte en warm water. Hier kunnen tussen 0 en 55 punten worden behaald.
  • De warmteoverdracht heeft een impact tot 15 punten. 
  • Als u nog geen gebruik maakt van duurzame energie, levert dit maximaal 15 minpunten op. 

 

Het maximaal mogelijke aantal punten voor het slechtste systeem is 138. Als het resultaat van de verwarmingscheck tussen 0 en 25% van het totaal aantal punten ligt, is uw verwarmingssysteem in topvorm.

U hoeft dus verder niets te doen. Als het systeem een ​​percentage tussen 25 en 75 bereikt, is het tijd voor de bijbehorende optimalisaties (d.w.z. vanaf ongeveer 35 punten).

 

Een gespecialiseerd bedrijf kan u specifieke aanbevelingen geven voor het optimaliseren van het systeem op basis van de respectieve scores voor de afzonderlijke gebieden. U kunt bijvoorbeeld de regeling achteraf laten inbouwen of nieuwe thermostaatventielen installeren.

Hoe dichter de score van uw verwarmingssysteem de 138 punten nadert, hoe eerder u moet nadenken over vervanging van de verwarming.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in

wolf

Nieuw verwarmingssysteem

wolf

Gasgestookte verwarming of warmtepomp

wolf

Gasgestookte verwarming vervangen