wolf

Kontrolou kúrenia môžete ušetriť kopec peňazí

Nesprávne dimenzované alebo nastavené vykurovacie zariadenie spotrebúva zbytočne veľa energie. To negatívne vplýva na vaše náklady aj životné prostredie. Kontrola kúrenia vám pomôže odhaliť slabiny vašej vykurovacej sústavy. Vďaka tomu ušetríte drahocennú energiu.

Aký je rozdiel medzi kontrolou a údržbou kúrenia?

V rámci údržby kúrenia sa skontroluje funkčnosť vykurovacieho zariadenia a vykonajú sa potrebné opravy.

 

Kontrola kúrenia je proces, pomocou ktorého sa zhodnotí schopnosť celého vykurovacieho systému vytvárať optimálne množstvo tepla. Hodnotia sa pritom jednotlivé komponenty vykurovacej sústavy na základe bodového systému, ktorý indikuje možnosti na zlepšenie. Kontrola pozostáva z rôznych meraní a hodnotení jednotlivých komponentov vykurovacieho systému.

Kto vykonáva kontrolu kúrenia?

Kontrolu kúrenia vykonávajú iba špecializované firmy. Montážne firmy a servisní technici pravidelne absolvujú príslušné školenia, aby mali vždy najnovšie informácie a vedomosti.

Nájdite si svojho odborníka!

Nájdite vo svojom okolí kompetentných partnerov pre inštaláciu systémov WOLF.

Vyhľadat!

Takto prebieha kontrola kúrenia 

Kontrola kúrenia by mala obsahovať 13 samostatných krokov.
 

Krok 1 – Meranie straty cez spalinové plyny

Ak toto meranie už urobil odborník v aktuálnom vykurovacom období, nie je potrebné ho opäť vykonať. Použije sa už dostupná hodnota.
 

Krok 2 – Meranie povrchových strát

Pri tomto procese odborník na kúrenie odmeria pomocou snímača teplotu povrchu vykurovacieho kotla, aby tak odmeral povrchové straty, resp. tepelné straty na zariadení na výrobu tepla.
 

Krok 3 – Meranie strát pri vetraní

Strata vetraním je vyjadrením straty tepla po vypnutí kotla.
 

Krok 4 – Využitie kondenzačného spaľovacieho tepla

Všetky moderné plynové a olejové vykurovacie systémy využívajú kondenzačnú technológiu. Iba staré kúrenia ešte fungujú bez tohto procesu. Majú oveľa nižšiu účinnosť, čo znižuje ich počet bodov v hodnotení kontroly kúrenia.

 

Krok 5 – Dimenzovanie vykurovacieho kotla

Aj nadmerne dimenzovaný vykurovací kotol znamená nižší počet bodov v hodnotení, pretože funguje neefektívne.

 

Krok 6 – Regulácia vykurovacieho kotla

V tomto hodnotení sa body udeľujú podľa typu regulácie, pričom sú dostupné tri možnosti – nie je použitá žiadna regulácia, je dostupná regulácia riadená interiérovou teplotou alebo regulácia na základe vonkajšej teploty. 

 

Krok 7 – Príprava teplej úžitkovej vody

Ďalšia dôležitá otázka znie: Používa sa kúrenie aj na ohrev pitnej vody alebo je použitý samostatný systém výroby teplej úžitkovej vody?

 

Krok 8 – Hydraulické vyváženie

V tomto kroku sa kontrolujú veci ako dimenzovanie vykurovacieho čerpadla, nastavenie regulátora diferenčného tlaku či prítomnosť termostatických ventilov.

Na základe toho špecializovaný odborník uvidí, či bolo, alebo nebolo vykonané hydraulické vyváženie systému. Kúrenie dokáže optimálne fungovať iba pomocou tohto hydraulického vyváženia.

 

Krok 9 – Kontrola vykurovacieho čerpadla

Je vykurovacie čerpadlo správne dimenzované a nastavené? Akú má spotrebu el. prúdu? Na tieto otázky sa nezískajú odpovede pomocou merania, ale prostredníctvom vyhodnotenia projektovej dokumentácie.

 

Krok 10 – Tepelná izolácia potrubí

V ideálnom prípade majú všetky potrubia tepelnú izoláciu. Toto je mimoriadne dôležité v nevykurovaných miestnostiach, ako je napríklad pivnica. Neizolované potrubia znamenajú mínusové body.

 

Krok 11 – Systémová teplota

Systémová teplota je vlastne rozdiel medzi prívodnou teplotou a teplotou spiatočky. Ak je nastavená nesprávne, negatívne sa to prejaví na účinnosti kúrenia.

 

Krok 12 – Kontrola regulačných zariadení

Pri tomto procese kúrenár skontroluje, či sú radiátorové termostaty v rôznych miestnostiach vybavené modernou, energeticky úspornou technológiou. Ak ide o podlahové kúrenie, skontroluje odborník izbový regulátor.

 

Krok 13 – Obnoviteľné zdroje energie

Používate na výrobu tepla alebo teplej úžitkovej vody obnoviteľné zdroje energie, ako je tepelné čerpadlo? Za tento parameter získate bonusové body.

Vyhodnotenie kontroly kúrenia

Za každú z vyššie uvedených položiek sa prideľujú body. Pritom platí: čím nižší počet bodov, tým lepšie vykurovacie zariadenie. V jednotlivých parametroch sa body prideľujú nasledovným spôsobom:

 

  • Vykurovací kotol: prvých šesť krokov hodnotenia sa týka vykurovacieho kotla. Celkovo možno udeliť 0 až 50 bodov.
  • Za prípravu teplej úžitkovej vody môžete v najhoršom prípade dostať 3 body.
  • Ďalšie štyri kroky sa vzťahujú na rozvádzanie tepla a teplej vody. Tu je možné dosiahnuť 0 až 55 bodov.
  • Za odovzdávanie tepla si môžete pripísať až 15 bodov. 
  • Ak ešte nepoužívate obnoviteľné zdroje energie, výsledkom je až 15 mínusových bodov. 

 

Maximálny možný počet bodov za najhorší systém je 138. Ak je výsledok kontroly vykurovania v rozmedzí 0 až 25 % z celkového počtu bodov, máte špičkový vykurovací systém.

Nemusíte teda robiť žiadne opatrenia. Ak systém dosiahne percentuálne hodnotenie od 25 do 75, nastal čas vykonať náležitú optimalizáciu (čiže od cca 35 bodov).

 

Špecializovaná firma vám môže na základe príslušného skóre v jednotlivých oblastiach poskytnúť konkrétne odporúčania na optimalizáciu systému. Môžete dať napríklad dodatočne namontovať reguláciu alebo nainštalovať nové termostatické ventily.

Čím viac sa počet bodov vášho vykurovacieho systému priblíži k hodnote 138 bodov, tým skôr by ste mali uvažovať o výmene svojho kúrenia.

Aj toto by vás mohlo zaujímať

wolf

Nový vykurovací systém

wolf

Plynové kúrenie alebo tepelné čerpadlo

wolf

Výmena plynového kúrenia