wolf

Zelená domácnostiam III.

Zapojte sa do národného projektu

A získajte štátnu podporu až 3 400 € na obnoviteľné zdroje energie v domácnostiach.

O PROJEKTE

Národný projekt Zelená domácnostiam III. je pripravovaný v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. Projekt je súčasťou prioritnej osi č. 4 zameranej na podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva vo všetkých sektoroch. Nový, tretí projekt bude prebiehať paralelne so súčasným druhým projektom, ktorý bude v najbližších mesiacoch s predstihom ukončený. Spolu bude na poukážky k dispozícii viac ako 15,8 mil. €. Doteraz bolo v rámci programu zelená domácnostiam podporených viac ako 36 000 nových inštalácií.

 

Realizátorom národného projektu je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR. Podporované sú zariadenia na výrobu elektriny, konkrétne fotovoltické panely a zariadenia na výrobu tepla, ktorými sú slnečné kolektory, kotly na biomasu a tepelné čerpadlá. Cieľom projektu je zvýšenie podielu využitia OZE v domácnostiach a súvisiace znižovanie emisií skleníkových plynov.

Dôležité informácie

Národný projekt Zelená domácnostiam čaká po vyše piatich rokoch od spustenia reštart.

Rozpočet projektu by mal byť navýšený o 30 miliónov eur na celkovú sumu 45 miliónov eur.

Zásadné zmeny by mali zabezpečiť kontinuálnu podporu pre domácnosti, ktoré majú reálne možnosti ukončiť inštalácie podporovaných zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov do konca septembra 2023.

Žiadosti o poukážky z projektu Zelená domácnostiam bude možné vyplniť v pondelok 13. júna 2022 od 15.00 h.

Prvé poukážky budú v inovovanom systéme vydané 28. júna 2022.

SIEA zverejnila aktualizované podmienky projektu!

Podrobný postup, ako využiť poukážku, je uvedený na stránke projektu: 10 krokov k podpore.

Viac o programe Zelená domácnostiam III.

Napíšte nám, poradíme vám: marketing@wolfsr.sk

Časté otázky

 • V rámci projektu Zelená domácnostiam bude možné podporiť inštaláciu piatich druhov zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Domácnosť môže získať podporu len na jedno zariadenia z každého druhu. Rodinné domy sú oprávnenými žiadateľmi pri všetkých 5 druhoch zariadení, môžu teda požiadať o podporu viacerých druhov. Bytové domy môžu získať podporu iba na slnečné kolektory a kotly na biomasu.

  AKÉ ZARIADENIA BUDÚ PODPOROVANÉ?

  – malé zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW

  • fotovoltické panely
  • veterné turbíny

  – zariadenia na výrobu tepla, ktoré pokrývajú potrebu energie v rodinnom alebo bytovom dome

  • slnečné kolektory
  • tepelné čerpadlá
  • kotly na biomasu


  Získajte maximálnu výšku dotácie s produktami Wolf

  • Tepelné čerpadlá Wolf - 3 400 €
  • Solárne kolektory Wolf - 1 750 €

  ZOZNAM PODPOROVANÝCH ZARIADENÍ

  • Vyplniť žiadosť o poukážku, o ktorú domácnosť požiada elektronicky a tú si uplatní pri inštalácii u zhotoviteľa.
  • Je dôležité poznať konkrétny druhy a inštalovaný výkon navrhovaného zariadenia, lebo od toho závisí výška podpory
  • Je možné žiadať o podporu len registrovaných zariadení
  • Domácnosť si poukážku môže uplatniť len u registrovaného zhotoviteľa
 • Získajte maximálnu výšku dotácie s produktami Wolf.

  • Poukážky pokrývajú časť ceny za dodávku a montáž celého systému.
  • Hodnota poukážky bude určená automaticky na základe druhu a výkonu zariadenia. Pri jednotlivých druhoch zariadení je určená sadzba za 1 inštalovaný kW výkonu a zároveň maximálna suma podpory na inštaláciu.
  • Podpora nesmie prekročiť 50 % z oprávnených výdavkov. Celkové oprávnené výdavky budú zrejmé až z konkrétnej faktúry za inštaláciu. Keďže maximálna podpora je možná do výšky 50 % oprávnených výdavkov, hodnota uvedená na poukážke nemusí byť preplatená v plnom rozsahu. To sa týka najmä cenovo menej náročných inštalácií. Vtedy by mal aj zhotoviteľ domácnosť upozorniť, že výška podpory bude menšia, ako je suma uvedená na poukážke.

  Tepelné čerpadlá Wolf - 3 400 €

  Solárne kolektory Wolf - 1 750 €

wolf

Užitočné odkazy

Chcete vedieť viac o Zelenej domácnostiam III.?