wolf

Úspora peněz s kontrolou systému vytápění

Špatně dimenzovaný nebo neprávně nastavený systém vytápění spotřebuje víc energie, než je nutné. To má negativní dopad na vaše náklady i na životní prostředí. Kontrola systému vytápění odhalí slabá místa vašeho topného systému. Ušetříte tak cennou energii.

Jaký je rozdíl mezi kontrolou systému vytápění a jeho údržbou?

Údržba systému vytápění kontroluje funkci systému a v případě potřeby provádí nezbytné opravy.

 

Kontrola systému vytápění je naopak postup definovaný normou DIN EN 15378, pomocí kterého se hodnotí celý systém vytápění z hlediska optimální výroby tepla. Na základě bodového systému posuzuje jednotlivé komponenty vytápění, a tím upozorňuje na možnosti zlepšení. Kontrola se skládá z různých měření a vyhodnocování jednotlivých komponent systému vytápění.

Kdo provádí kontrolu systému vytápění?

Kontrolu systému vytápění podle této normy provádí odborné firmy. Instalatéři z těchto firem se pravidelně účastní odborných školení, aby měli vždy přehled o nejnovějším stavu.

Vyhledat servisního partnera

Pomocí mapy servisních partnerů najdete nejbližšího servisního partnera WOLF.

Mapa servisních partnerů

Jak probíhá kontrola systému vytápění?

Kontrola systému vytápění se podle normy DIN EN 15378 skládá ze 13 kroků.
 

Krok 1 – Měření komínové ztráty

Měření komínové ztráty se řídí nařízením vlády o ochraně životního prostředí proti emisím. Pokud toto měření provedl v aktuálním topném období odborník, není v tuto chvíli nutné. Hodnota je v tomto případě převzata.
 

Krok 2 – Měření povrchové ztráty

Odborník na vytápění snímá povrch kotle pomocí snímače teploty, aby změřil povrchové ztráty, resp. tepelné ztráty zdroje tepla.
 

Krok 3 – Měření ventilační ztráty

Ventilační ztráta představuje tepelné ztráty po vypnutí hořáku.
 

Krok 4 – Využití spalného tepla

Všechny moderní plynové a olejové vytápěcí systémy využívají kondenzační technologii. Pouze staré vytápěcí systémy se ještě obejdou bez této metody. Jsou ale mnohem méně účinné, což se negativně odrazí na výsledku kontroly.

 

Krok 5 – Předimenzování kotle

Předimenzovaný kotel také snižuje hodnocení, protože není efektivní.

 

Krok 6 – Regulace kotle

Tady závisí bodování na typu regulace. Existují tři možnosti – žádná regulace, regulace podle pokojové teploty nebo regulace podle venkovní teploty. 

 

Krok 7 – Ohřev teplé vody

Další důležitá otázka zní: Ohřívá systém vytápění pitnou vodu, nebo existuje nezávislé zařízení na přípravu teplé vody?

 

Krok 8 – Hydraulické vyvážení

V tomto kroku se kontroluje například dimenzování oběhového čerpadla, nastavení regulátoru diferenciálního tlaku nebo přítomnost termostatických ventilů.

Odborník tak vidí, jestli bylo hydraulické seřízení provedeno, nebo ne. Jedině s tímto hydraulickým vyvážením může vytápěcí systém optimálně fungovat.

 

Krok 9 – Kontrola teplovodního oběhového čerpadla

Je teplovodní oběhové čerpadlo správně dimenzované a nastavené? Kolik elektrického proudu spotřebuje? Na tyto otázky se nedá odpovědět měřením, ale vyhodnocením plánovacích podkladů.

 

Krok 10 – Izolace potrubí

V ideálním případě jsou všechna potrubí vytápění a teplé vody izolovaná. To je zvlášť důležité v nevytápěných prostorách, jako jsou sklepy. Neizolovaná potrubí snižují hodnocení.

 

Krok 11 – Teplota systému

Teplota systému představuje rozdíl mezi teplotou na výstupu a teplotou vratné vody. Pokud je špatně nastavená, má to negativní dopad na účinnost vytápění.

 

Krok 12 – Kontrola regulačních zařízení

Tady kvalifikovaný topenář ověřuje, jestli jsou termostaty radiátorů v různých místnostech vybavené moderní energeticky úspornou technologií. U podlahového vytápění se kontroluje prostorový regulátor.

 

Krok 13 – Obnovitelné energie

Používáte k vytápění nebo k ohřevu teplé vody obnovitelné energie, například tepelné čerpadlo? Za to obdržíte bonus.

O čem vypovídá kontrola systému vytápění

Za každou výše uvedenou složku se udělují body. Při tom platí: čím méně bodů, tím lepší je systém vytápění. V jednotlivých případech se body udělují takto:

 

  • Kotel: Prvních šest kroků kontroly se týká kotle. Dohromady mohou dosáhnout 0 až 50 bodů.
  • Příprava teplé vody může v nejhorším případě přinést 3 body.
  • Další čtyři kroky se zabývají rozvodem tepla a teplé vody. Tady je možné dosáhnout 0 až 55 bodů.
  • Přenos tepla může být ohodnocen až 15 body.
  • Pokud ještě nepoužíváte žádné obnovitelné energie, pohoršíte si až o 15 bodů. 

 

Maximální možný počet bodů za nejhorší systém je 138. Pokud se výsledek kontroly systému vytápění nachází mezi 0 a 25 % celkového počtu bodů, je váš systém vytápění na špičkové úrovni.

Nemusíte tedy už nic dělat. Pokud zařízení dosáhne 25–75 %, je čas provést odpovídající optimalizaci (tedy asi od 35 bodů).

 

Specializovaná firma vám na základě vašeho počtu bodů v jednotlivých oblastech může dát konkrétní doporučení k optimalizaci systému. Můžete si tak například nechat dodatečně nainstalovat regulaci nebo nové termostatické ventily.

Čím více se váš systém vytápění blíží 138 bodům, tím intenzivněji byste měli přemýšlet o jeho výměně.

Mohlo by vás také zajímat

wolf

Nový systém vytápění

wolf

Plynové vytápění, nebo tepelné čerpadlo

wolf

Výměna plynových systémů vytápění