wolf

Centraal ventilatiesysteem

Weinig energiekosten, veel verse lucht

We kunnen niet zonder ventileren. Maar elke ventilatie kost ook veel verwarmingsenergie. Een centrale ventilatie-installatie brengt de oplossing. Verneem hier meer over de voordelen van de centrale ventilatie en wat belangrijk is bij de aanschaf.

01. Wat is een centraal woonhuisventilatiesysteem?

Een centraal woonhuisventilatiesysteem garandeert op ieder ogenblik de optimale luchtverversing in uw huis. Ventilatoren brengen verse lucht in alle ruimten en voeren de gebruikte, vochtige lucht naar buiten af. Dat gebeurt best geregeld en daartoe hebt u slechts één centraal toestel voor het hele huis nodig.

De centrale ventilatie-installatie is een essentieel bestanddeel van een energie-efficiënte nieuwbouw en kan ook bij een uitgebreide renovatie van een oud gebouw een zinvolle investering zijn.

02. De voordelen van centrale ventilatie

Een moderne centrale woonhuisventilatie zorgt voor verse lucht in alle ruimten, zonder warmte te verspillen. Met een dergelijke installatie profiteert u bovendien van de volgende overige voordelen.

wolf

Ontziet de portefeuille

Verwarmingskosten verminderen

Een centraal ventilatiesysteem met warmteterugwinning gebruikt de warmte van de retourlucht om daarmee de toevoerlucht te verwarmen. Dat vermindert de ventilatieverliezen met zowat 98% en reduceert de verwarmingskosten overeenkomstig. Meer lezen

Lage bedrijfskosten

Een modern ventilatiesysteem vereist slechts zeer weinig stroom voor de ventilatoren. De besparingen op de verwarmingskosten overtreffen de stroomkosten ruimschoots. Bij de regelmatige kosten komen ook die van de vervanging van de filters. De ventilatiekanalen hoeven in de meeste gevallen slechts iedere 15 jaar worden gereinigd.  Meer lezen

wolf

Gezond wonen

Bescherming tegen schimmel

Het centrale ventilatiesysteem zorgt steeds voor de optimale hoeveelheid verse lucht en voert overtollig vocht naar buiten. Met het centrale ventilatiesysteem hoeft u zich geen zorgen meer te maken over schimmelvorming. Meer lezen

Bescherming tegen allergieën

Niet alleen schimmels kunnen uw gezondheid aanzienlijk aantasten. Ook stof en andere deeltjes in de lucht kunnen problemen opleveren. Daarbij komt nog dat de aanwezigheid van pollen belastend is voor mensen met allergieën. Al deze stoffen worden door het luchtfilter in de centrale luchtbehandelingskast buiten gehouden. Alleen zuivere lucht komt het gebouw binnen. Meer lezen

Bescherming tegen lawaai

Vooral in dichtbevolkte, stedelijke woongebieden profiteert u van centrale woonhuisventilatie. U hoeft immers de ramen niet open te zetten, zodat u niet wordt gestoord door straatlawaai.

wolf

Praktisch gebruik

Ventileren met comfort

De centrale ventilatie regelt de luchtverversing in uw huis volledig automatisch voor u. U hoeft zich daarover niet meer te bekommeren en u heeft dus meer tijd voor andere zaken. In het bijzonder ‘s nachts kunt u op het toestel vertrouwen, want dan gaat de luchtkwaliteit meestal achteruit en hebt u een gezonde lucht het hardst nodig voor een heilzame slaap.  Meer lezen

Aangename koeling in de zomer

In de zomer kan een centrale luchtbehandelingskast de koele nachten gebruiken om de kamertemperatuur die overdag opgelopen is, weer omlaag te brengen. Als de behoefte aan koeling groter is, dan kan de luchtbehandelingskast ook worden gecombineerd met een warmtepomp met koelfunctie. Meer lezen

Woonhuisventilatieproducten van WOLF

wolf

Woonhuisventilatie CWL-2

wolf

Woonhuisventilatie CWL-T-Excellent

wolf

Kostenloses E-Book - kontrollierte Wohnraumlüftung

 • Was macht gute Raumluft aus und warum ist sie so wichtig?
   
 • Warum reicht die Lüftung über die Fenster oft nicht aus?
   
 • Was nützen Lüftungsanlagen in Privathaushalten wirklich?
   
 • Welche Arten der kontrollierten Wohnraumlüftung gibt es?
   
 • Welches System eignet sich für welche Situation?

03. De nadelen van centrale ventilatie

Overweeg de volgende punten voordat u beslist voor deze installatie.

Een centrale woonhuisventilatie kost in de aanschaf wat geld, maar dat verdient u snel terug door de besparing op de verwarmingskosten.

 

Het enige nadeel van belang van de centrale ventilatie vormen de kosten bij het installeren. Bij nieuwbouw speelt ook dat geen rol, want met een goed ontwerp is het leggen van luchtkanalen geen probleem.
 

Anders liggen de zaken als u een centraal ventilatiesysteem wilt laten installeren in een bestaand gebouw. In dat geval moet u afwegen of een decentrale ventilatie misschien de betere variant voor u is.

wolf

04. Checklist voor een centrale woonhuisventilatie

De beslissing voor uw ventilatie is gevallen – maar hebt u voor uw nieuwe installatie ook aan de volgende punten gedacht?

Een centraal ventilatiesysteem kan alleen goed functioneren als niet tegelijkertijd veel lucht ontsnapt doorramen en deuren. Bij de bouw of de renovatie moet daarom worden gelet op luchtdichtheid van het gebouw.

De ventilatoren van een ventilatietoestel maken lawaai. Daarom is het belangrijk dat u een geluidsarm toestel kiest.

Ook op technische componenten zoals geluidsdempers en trillingsontkoppelaars moet u letten bij de keuze van een ventilatiesysteem.

Bij het installeren van een centrale ventilatie moet u ook denken aan een mogelijke wisselwerking met andere toestellen. Zo mag een afzuigkap in de keuken alleen in recirculatiemodus werken. Als die de kookdampen naar buiten voert, dan zijn speciale inrichtingen nodig.

Het is belangrijk om bij het installeren van een centrale ventilatie te voldoen aan de brandbeveiligingsvoorschriften.

Er moet ook een netschakelaar aanwezig zijn waarmee het ventilatiesysteem veilig van het stroomnet kan worden gescheiden voor onderhoud of in geval van storing.

Als u de centrale ventilatie-installatie in een bestaand gebouw laat installeren, dan kunt u misschien overheidssubsidie krijgen.

Ook in de nieuwbouw zijn er in vele gevallen mogelijkheden voor subsidies voor centrale beluchtings- en ontluchtingsinstallaties. Informatie inwinnen loont zich.

Uw vragen over centrale ventilatie-installatie

 • Het filter van het centrale ventilatiesysteem moet u iedere drie maanden controleren en iedere zes maanden laten vervangen. De indicatie van filtervervanging wijst u trouwens daarop. Het onderhoud van de installatie vertrouwt u het beste toe aan een gespecialiseerd bedrijf.

 • Als u dat wilt kunt u natuurlijk ook manueel ventileren. Dat is echter helemaal niet nodig. In het koude seizoen verspilt u bovendien verwarmingsenergie, als u de ramen vaak open zet.

 • Als de kachel een gesloten luchtsysteem heeft (onafhankelijk van de kamerlucht), dan is er geen probleem. Voor kachels met een open luchtsysteem moet u zich laten adviseren door een schoorsteenveger.

wolf

Onze aanbeveling:   woonhuisventilatie CWL-2