wolf

Samodzielne wytwarzanie prądu

Tak to działa

Tanie wytwarzanie własnego prądu i unikanie przez to wysokich cen energii. O tym marzy wielu właścicieli domów. Chociaż w naszym regionie nie da się (jeszcze) przy wykorzystaniu obecnych technologii ekonomicznie uzyskać pełnej niezależności, dostępne rozwiązania umożliwiają produkcję prądu we własnych czterech ścianach. Poniżej dowiesz się, jak najlepiej samodzielnie wytwarzać własny prąd i go magazynować oraz na co należy przy tym zwrócić uwagę.

Dlaczego się to opłaca?

Transformacja energetyczna oraz rezygnacja ze starszych źródeł energii, takich jak węgiel czy atom, sprawia, że w centrum uwagi pojawiają się odnawialne źródła energii. To, co na dużo większą skalę można osiągnąć przy wykorzystaniu instalacji wiatrowych, elektrowni wodnych czy też farm solarnych, można zrealizować także w domowym zaciszu. Warto dodać, iż postępy techniczne umożliwiły obniżkę cen produkowanej we własnym zakresie energii.

wolf

Samodzielne wytwarzanie prądu

Oto najważniejsze zalety

Prąd z odnawialnych źródeł energii jest ekologiczny, bezpłatny i nie powoduje dodatkowego obciążenia środowiska.

Własna produkcja prądu pozwala też zyskać większą niezależność od miejscowych dostawców.

Wytwarzanie prądu we własnym zakresie pozwala ograniczyć zależność od bardzo niestabilnych cen energii.

W połączeniu z nowoczesnymi instalacjami grzewczymi, takimi jak np. pompy ciepła, własny prąd pozwoli też ograniczyć koszty ogrzewania.

W jaki sposób można samodzielnie wytwarzać prąd?

Możliwości w tym zakresie są niemal nieograniczone. Pominiemy jednak takie opcje, jak podłączenie rowerka treningowego do dynamometru. Skupimy się za to na najważniejszych opcjach produkcji energii we własnych czterech ścianach. Pozwalają one częściowo czy nawet całkowicie pokryć zapotrzebowanie na prąd w domu jednorodzinnym.

Kto może samodzielnie wytwarzać prąd?

Większość technologii opracowano z myślą o właścicielach domu, który mogą samodzielnie podejmować decyzję o modyfikacji nieruchomości. Najemcy mają w tym zakresie ograniczone pole manewru, choć warto zauważyć, iż coraz popularniejsze stają się tak zwane balkonowe elektrownie (miniaturowe instalacje solarne). W przeciwieństwie do dużych instalacji na dachu można je łatwo zamontować i obsługiwać. Mogą pokryć część zużycia prądu przez najemców.

Wytwarzanie własnego prądu za pomocą instalacji fotowoltaicznej

Instalacje solarne zawdzięczają swą popularność w Niemczech państwowym dotacjom, a częściowo też wyjątkowo wysokim wynagrodzeniom za wprowadzenie do sieci. Gwarantowane wypłaty za wprowadzenie do sieci samodzielnie wytworzonego prądu sprawiły, iż fotowoltaika zyskała na opłacalności i stała się opłacalną inwestycją.

Dla większości właścicieli domów kwestia własnego zużycia nie miała priorytetowego znaczenia. Biorąc pod uwagę rosnące ceny energii i ograniczone wynagrodzenie za wprowadzenie do sieci, sytuacja uległa jednak zmianie. Obecnie wykorzystywanie prądu solarnego na własny użytek jest, z ekonomicznego punktu widzenia, bardziej opłacalne.

W tym celu trzeba jednak zamontować zasobnik energii, który umożliwi korzystanie z wytwarzanego samodzielnie prądu, gdy jest on rzeczywiście potrzebny w domu.

wolf

Przegląd funkcji fotowoltaiki

  • Ogniwa solarne przetwarzają światło słoneczne w prąd elektryczny. Są instalowane na dachu w formie większych modułów solarnych.

  • Samodzielnie wytwarzany prąd można zużyć na własne potrzeby lub magazynować w akumulatorach, zachowując go na później. Alternatywę stanowi wprowadzenie do publicznej sieci energetycznej, co było szczególne popularne w przeszłości.

  • Moc instalacji fotowoltaicznej zależy nie tylko od jej rozmiaru, ale także nasłonecznienia danej lokalizacji, w tym ukierunkowania powierzchni dachu i kąta padania promieni słonecznych. Należy mieć zwłaszcza na uwadze potencjalne zacienienie modułów solarnych. Kąt padania światła ulega bowiem w ciągu roku zmianom. Nowoczesne ogniwa solarne mogą wytwarzać większe ilości prądu także w przypadku niekorzystnego kąta padania promieni słonecznych (np. na elewacji) lub przy rozproszonym oświetleniu.

Jaka powinna być powierzchnia instalacji fotowoltaicznej?

Powierzchnia instalacji zależy od rocznego zapotrzebowania gospodarstwa domowego na prąd. Czteroosobowa rodzina zużywa przeciętnie w skali roku około 5000 kilowatogodzin (kWh). Instalacja fotowoltaiczna powinna w tym przypadku wytwarzać ok. 4 do 6 kWp (kilowatt peak, ilość energii elektrycznej w piku, czyli w szczycie produkcji). Na moc o wartości jednego kWp potrzeba pomiędzy osiem i dziesięć metrów kwadratowych powierzchni. Ta wartość może się jednak różnić zależnie od lokalizacji i zastosowanej technologii modułów solarnych.

 

Specjaliści zalecają, aby wykonywać instalacje fotowoltaiczne o wystarczająco dużej powierzchni. Z ekonomicznego punktu widzenia wyższa moc jest bardziej opłacalna, ponieważ w przypadku mniejszych instalacji solarnych wzrasta względna cena za kilowat. W przypadku nadwyżek prądu sprawdzi się zasobnik. Inną alternatywę stanowi wykorzystywanie prądu z instalacji fotowoltaicznej w połączeniu z pompą ciepła. Może ona przechowywać niewykorzystaną energię grzewczą w zasobniku buforowym wody ciepłej lub wykorzystywać ją do wspomagania ogrzewania.

wolf

Top Beratung bei WOLF

Wenn Sie eine effiziente Wärmepumpe für Ihr Bestandsgebäude oder einen Neubau suchen, sollten Sie sich eingehend beraten lassen. Die richtige Dimensionierung und eine sorgfältige Planung sind entscheidend für eine effiziente Heizung. Die Experten von WOLF Heiztechnik helfen Ihnen gerne weiter.

Czy własny prąd można produkować za pomocą energii wiatrowej?

Duże elektrownie wiatrowe są w niektórych lokalizacjach bardzo wydajne. Mniejsze instalacje nadają się do samodzielnego wytwarzania energii w mniejszym stopniu. Uzysk energii zależy bowiem między innymi od wysokości instalacji. W gęsto zabudowanych okolicach nie można ponadto uzyskać potrzebnego zezwolenia. Aby można było cieszyć się z samodzielnie wytworzonego prądu, trzeba także ponieść koszty i zapewnić miejsce na odpowiednie zasobniki energii. Również w przypadku energetyki wiatrowej warunki wprowadzania prądu do publicznych instalacji energetycznych są mniej korzystne niż kiedyś.

04. A co z blokami kogeneracyjnymi?

Blok kogeneracyjny to silnik spalinowy, który oprócz energii grzewczej dla domu wytwarza jeszcze, jako produkt uboczny, prąd. Ten znany także pod nazwą „kogeneracja” wariant należy, z uwagi na wysoki stopień sprawności, do odnawialnych źródeł energii. Nadmiarowe ciepło nie zostaje bowiem utracone jak w przypadku klasycznego ogrzewania olejowego. Takie instalacje są zazwyczaj zlokalizowane w większych obiektach. Bloki kogeneracyjne dla własnych gospodarstw domowych, które mogą samodzielnie wytwarzać ciepło i prąd, to stosunkowo kosztowna inwestycja. Dostarczają jednak energię na żądanie, a nie tylko wówczas, gdy świeci słońce lub wieje wiatr.

05. Samodzielne wytwarzanie prądu: Koszty, zezwolenia, obowiązki

Chcąc samodzielnie wytwarzać prąd, zależnie od rodzaju instalacji należy spełniać określone warunki. Choć odnawialne źródła energii są bezpłatne, zakup i utrzymywanie instalacji wiąże się z kosztami oraz koniecznością uiszczenia podatków. W celu ochrony kosztownej inwestycji zaleca się też jej ubezpieczenie.

Jetzt Installateur finden!

Lassen Sie sich individuell von einem qualifizierten Heizungsspezialisten beraten. Unsere praktische Postleitzahl-Suche findet einen Vertriebspartner auch in Ihrer Nähe.

Obowiązki właścicieli instalacji fotowoltaicznych

Właściciele domów, których instalacja fotowoltaiczna jest podłączona do instalacji elektrycznej, muszą zgłosić ten fakt w Federalnej Agencji Sieciowej i u odpowiedniego operatora infrastruktury sieciowej. Jest to także konieczne do tego, by ubiegać się o wynagrodzenie z tytułu wprowadzenia energii do sieci. Należy także zgłosić instalację w urzędzie skarbowym. Osoby, które wytwarzają na własnych dachach prąd z instalacji fotowoltaicznej są, z punktu widzenia urzędu skarbowego, przedsiębiorcami, choć niekoniecznie muszą zgłaszać fakt prowadzenia działalności. Wysokość należnych podatków zależy od tego, czy dany podmiot jest drobnym przedsiębiorcą, czy firmą odprowadzającą podatek obrotowy.

 

W przypadku obrotów ponad 22 000 euro rocznie powstaje obowiązek uiszczenia podatku od obrotów. Obowiązuje on niezależnie od tego, czy prąd jest wytwarzany na własny użytek, czy wprowadzany do sieci. Na podstawie aktualnych cen prądu i wytworzonej ilości energii w kWh oblicza się obroty i podatek od obrotów na poziomie 19%. Drobni przedsiębiorcy są z kolei zwolnieni z podatku obrotowego od wytwarzanego prądu, lecz płacą go tylko od montażu instalacji solarnej. Przedsiębiorstwa zobowiązane do uiszczenia podatku od obrotów mogą odliczyć od podatku koszty zakupu.

Wnioski: Czy właścicielom domów opłaca się samodzielnie wytwarzać prąd?

Instalacja fotowoltaiczna pozwala wytwarzać go w sposób ekonomiczny. W przypadku większości właścicieli domów energia wiatrowa i elektrociepłownie blokowe nie stanowią interesującej ani realistycznej alternatywy. Wprowadzenie prądu do publicznej sieci nie jest obecnie, z uwagi na niższe wynagrodzenie, zbyt opłacalne. Z tego powodu warto skupić się na wykorzystywaniu prądu na własny użytek. W tym celu warto postawić na magazyny prądu lub podłączenie do innego zasobnika, takiego jak zasobnik buforowy ogrzewania do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Infolinia WOLF służy doradztwem w zakresie możliwości inteligentnego wytwarzania prądu w połączeniu z nowoczesnymi instalacjami grzewczymi.

To również może Cię zainteresować

wolf

Współczynnik sprawności pompy ciepła

wolf

Zrównoważone ogrzewanie

wolf

Ograniczenie kosztów energii

Cześć!

Jak możemy Ci pomóc?