wolf

Energeticky efektívna rekonštrukcia

Postupy a procesy na modernizáciu starších budov

Vedeli ste, že približne 40 % celkovej spotreby energie pripadá na budovy? Podporujeme opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti v stavebníctve. Cieľ: výrazné zníženie spotreby energie v domoch a domácnostiach.

Ciele, opatrenia a programy environmentálnej politiky

Európa má ambiciózny plán: celý stavebný fond má byť do roku 2050 klimaticky neutrálny. To sa netýka novostavieb, ktoré už v súčasnosti musia spĺňať prísne technické predpisy na dosiahnutie energetickej účinnosti.

Náročnejšie to bude dosiahnuť pri starších stavbách, pretože sú založené na stavebných technikách, ktoré sú zastarané už niekoľko desaťročí.

 

Vláda ponúka finančnú podporu vo forme "Plánu obnovy" s cieľom podporiť spotrebiteľov pri energeticky efektívnej obnove ich starých budov.

 

wolf

Dotácie a štátne programy

Uvažujete o alternatívnych zdrojoch tepla a uvítali by ste podporu od štátu? Rozmýšľate, ako si vyberiete ten pravý program podpory pre vás? Získajte u nás vždy aktuálne informácie o dotačných programoch a vyberte si, čo vám vyhovuje najlepšie!

Zelená domácnostiam III. Plán obnovy - Obnova RD

Technické možnosti na energeticky efektívnu renováciu starších budov

Ponuka možností na energeticky efektívnu obnovu starších budov je pestrá: začína sa zateplením budovy, pokračuje namontovaním nových okien a dverí a končiť sa môže až novým kúrením alebo montážou solárneho systému.

Poskytneme vám prehľad jednotlivých opatrení, ktoré sú pre modernizáciu najvhodnejšie.

Nezabúdajte, že pri energeticky efektívnej renovácii vašej staršej budovy sa jednotlivé opatrenia nevykonávajú oddelene, ale musia sa vzájomne zosúladiť. Každá budova má svoj charakter, svoju špecifickú technológiu výstavby aj individuálne požiadavky v oblasti tepla.

wolf

Modernizácia vykurovacieho zariadenia

Rozmýšľate nad renováciou svojho kúrenia alebo dokonca nad úplne novým vykurovacím zariadením? Dobrý nápad! Pretože v porovnaní so zateplením fasády vás čaká menej práce a to najlepšie na tom je, že renováciou sa vo väčšine prípadov dosiahne masívna úspora nákladov na palivo.

Moderný kondenzačný kotol dokáže efektívne využívať energiu fosílnych palív a znížiť náklady na palivo. Zároveň dosiahnete lepšiu ekologickú bilanciu, pretože znížite spotrebu fosílnych palív aj množstvo škodlivých emisií.

Koľko stojí nové kúrenie?

Ceny za nové kúrenie sa líšia v závislosti od výkonu a paliva. Cena za kondenzačný plynový kotol začína už na úrovni 3 000 eur. Cena však závisí od daných stavebných podmienok. Olejové kondenzačné kotly sú v porovnaní s nimi o niečo drahšie.

 

Ale od kedy sa oplatí investícia do nového kúrenia? V závislosti od štandardu renovácie budovy a aktuálnych cien za energie sa doba návratnosti pri jednej obytnej jednotke pohybuje v rozmedzí 7 až 10 rokov.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

FHA Monoblok

Chystáte sa na rozsiahlu rekonštrukciu svojho domu s cieľom zvýšenia jeho energetickej účinnosti? V takom prípade sa oplatí tepelné čerpadlo, ako napríklad WOLF FHA Monoblok.

wolf

Energeticky efektívna rekonštrukcia: zateplenie budovy

Ak správne tepelne zaizolujete obvodový plášť vašej staršej budovy od pivnice až po strechu, výrazne znížite koeficient prestupu tepla. To znamená: teplo sa uchová dlhšie a spotreba neobnoviteľných zdrojov klesne.

V rámci rekonštrukcie na zvýšenie energetickej účinnosti je cieľom minimalizovať tepelnú priepustnosť obvodových stien budovy prostredníctvom určitých izolačných materiálov.

wolf

Koľko stojí zateplenie?

Náklady závisia najmä od stavebnej konštrukcie budovy, technológie výstavby, použitých stavebných materiálov a iných individuálnych podmienok. V tejto tabuľke sú uvedené ceny, ktoré slúžia ako smerné hodnoty na vypočítanie približnej kalkulácie.

Ekonomická výhodnosť takéhoto zateplenia domu taktiež závisí od individuálnych vlastností danej budovy. V dôsledku toho zohrávajú rozhodujúcu úlohu rok výstavby a štandard tepelnej izolácie. Dobu návratnosti však ovplyvňujú aj ceny energií. V priemere je možné povedať, že náklady na zateplenie fasády sa vrátia po cca 10 rokoch a zateplenie strechy po cca 16 rokoch.

wolf

Výmena okien ako opatrenie na zvýšenie energetickej účinnosti

Výmena starých okien je tiež praktická metóda, ak chcete dosiahnuť minimalizáciu tepelných strát v obvodovom plášti budovy. Z programu v rámci nariadenia o úspore energie (EnEV) 2009 vyplýva, že koeficient prestupu tepla moderných okien smie dosahovať max. Uw = 1,3 W/(m²*K); pri samotnom presklení dokonca Uw = 1,1 W/(m²*K).

 

Vďaka moderným, trojitým tepelnoizolačným sklám klesnú až o 80 % úniky tepla cez okná. V kombinácii so zateplením fasády možno týmito opatreniami dosiahnuť vynikajúce výsledky.

Koľko stoja nové okná?

Náklady na výmenu okien závisia od materiálu okenného rámu a plochy okna. V tabuľke sú uvedené údaje z Bavorského krajinského úradu pre životné prostredie a týkajú sa tepelnoizolačného okna s trojsklom s rozmermi 1,3 x 1,3 metra.

Ďalšie náklady vznikajú pri montáži a utesnení okien. Náklady na montáž tvoria v priemere 30 až 40 % celkových nákladov. Tento údaj si dobre zapamätajte! Ak poveríte montážou nových okien firmu, skontrolujte, či je firma certifikovaná podľa kritérií kvality RAL a či sa pri práci riadi príslušnými smernicami.

Doba návratnosti nových okien v starších budovách závisí od typu okien a zateplenia budovy a pohybuje sa v rozsahu približne 8 až 15 rokov. Dokážete takto ušetriť až 20 % doterajších nákladov na kúrenie.

wolf

Solárny ohrevný systém ako rozumná investícia

Pripúšťame, že inštalácia solárneho systému sa nepovažuje za rekonštrukciu ako takú. Dokáže však podporiť vaše vykurovacie zariadenie a pomôže vám dosiahnuť vyššiu energetickú efektívnosť. Solárne tepelné systémy fungujú prostredníctvom slnečného žiarenia a solárnych kolektorov na streche, cez ktoré preteká voda. Slnečné žiarenie zohrieva pretekajúcu vodu.

 

Tá sa potom používa na kúrenie a zásobovanie teplou úžitkovou vodou. Rozumným riešením je nainštalovať aj akumulačný zásobník, aby ste dokázali uchovať a využiť čo najviac slnečnej energie.

Výhody a nevýhody rekonštrukcie na zvýšenie energetickej účinnosti

Rekonštrukcia staršej budovy na zvýšenie jej energetickej účinnosti má síce veľa výhod, no prináša so sebou aj niekoľko rizík a nevýhod.


 • Výhody

  • Nižšie náklady na energiu
  • Doba návratnosti je iba niekoľko rokov
  • Nižšie emisie CO2
  • Zvýšenie ceny nehnuteľnosti
  • Pozitívny vplyv na ovzdušie v interiéri
  • Možnosti dotačnej podpory
  • Nižšia závislosť od vývoja cien palív
 • Nevýhody

  • Čiastočne vysoké investičné náklady
  • Riziko nesprávnej montáže v dôsledku technickej náročnosti
  • Dočasné obmedzenia v kvalite bývania počas obdobia rekonštrukcie

Záver

Napriek niekoľkým prekážkam a rizikám pri renovácii vašej starej budovy to skutočne stojí za to: z dlhodobého hľadiska je investícia do energeticky úsporného domu výhodná nielen pre vašu peňaženku, ale aj pre naše životné prostredie.

Odporúčame vám poradiť sa s kvalifikovaným odborníkom. Dokáže nielen prispôsobiť konkrétne opatrenia vašej individuálnej situácii, ale zároveň vám poskytne informácie o vhodných programoch na finančné dotácie.

Využite atraktívne pôžičky a investičné aj splátkové dotačné programy a prispejte k ochrane životného prostredia.

Aj toto by vás mohlo zaujímať

wolf

Plynové vykurovanie alebo tepelné čerpadlo

Heizkosten sparen

Úspora nákladov na kúrenie

wolf

Modernizácia kúrenia