wolf

Hybridní systém v nájemním domě

  • Budova je vytápěna plynem. Současná dobrá izolace umožňuje využití tepla z okolí prostřednictvím tepelného čerpadla jako druhého zdroje tepla.

    Zjistěte více
  • Práce musí být prováděny tak, aby byli stávající nájemníci co nejméně dotčeni. V úvahu je třeba vzít také kolísavou potřebu tepla na vytápění a ohřev vody. To vyžaduje úzkou koordinaci mezi firmou provádějící práce, pronajímateli a nájemníky.

    Zjistěte více

Nekomplikovaná sanace, která co nejméně narušuje provoz domu

Velký bytový dům s 15 obytnými jednotkami byl postaven před 15 roky. Jelikož pronajímateli velmi záleží na tom, aby provoz jeho nemovitosti byl co nejšetrnější k životnímu prostředí, chce ji odpovídajícím způsobem dodatečně vybavit.

Nenákladná modernizace

Pro pronajímatele je důležitý moderní, co nejekologičtější systém vytápění. Proto by chtěl v průběhu modernizace sloučit výměnu stávajícího vytápění s instalací systému využívajícího energii z obnovitelného zdroje.

 

To má být umožněno vytvořením kombinace nového plynového vytápění a vhodného ekologického systému. Přitom budou zachována stávající nainstalovaná topná tělesa a potrubí. Pokud by totiž ke stávajícímu systému byl připojen pouze zdroj tepla založený na obnovitelných energiích, mohl by nastat stav, že stávající instalace nebude pro tento účel použitelná.

Výzvy související s projektem

Největší výzvou je určitě to, že práce budou probíhat za přítomnosti nájemníků. Stavební náročnost má být udržována ve stanovených mezích a instalace se má uskutečňovat přednostně ve sklepních prostorech.

 

Kromě toho v domácnostech mnoha nájemníků silně kolísá spotřeba teplé vody, což má za následek vznik odběrových špiček. Oba topné systémy tedy musí být schopny přizpůsobit se těmto vysokým odběrům.

 

V neposlední řadě je také nutno vzít v úvahu skutečnost, že izolace budovy je sice ve velmi dobrém stavu, avšak v minulosti přesto v některých obytných jednotkách docházelo k výskytu určitých problémů spojených s plísněni. Tomu by se mělo zabránit instalací větracích zařízení.

wolf

Důvody pro instalaci systému vytápění

Po projednání se svými poradci z oblastí stavebnictví a energetiky se majitel domu rozhodl vyměnit staré plynové vytápění za moderní systém s tepelným čerpadlem. Kromě toho plánuje také použití moderního větracího systému na každém podlaží. Bude tak zajištěna ochrana proti tvorbě plísní, a tedy i ochrana konstrukce budovy.

Oba systémy, které se v praxi osvědčily již před řadou let, jsou neustále zdokonalovány. Díky tomu budou i v nadcházejících letech odpovídat aktuálnímu stavu techniky.

Kombinace přispívající k ochraně životního prostředí

Vytápění pomocí tepelného čerpadla přebírá část práce nového topného systému, a to zcela bez emisí. Systém, v němž jsou sloučeny dva zdroje tepla, díky tomu spotřebovává méně paliva a produkuje méně spalin škodících klimatu, než by tomu bylo v případě, že by vytápění i ohřev vody zajišťoval pouze samotný plynový kotel.

 

Jak bylo právě konstatováno, má kombinace využívání energie pocházející z fosilních i obnovitelných zdrojů menší spotřebu paliva. S tím samozřejmě rovněž souvisí snížení nákladů na toto palivo.

Dlouhá životnost a nízké nároky na údržbu

Plynové kondenzační kotle jsou již po mnoho let osvědčeným zdrojem tepla pro vytápění. Uživatelé mohou důvěřovat tomu, že nové vytápění bude dlouhou dobu spolehlivě fungovat. To platí také pro všechny ostatní komponenty nového systému. Nové tepelné čerpadlo je navíc obzvláště nenáročné na údržbu.

 

Dostupnost nepřetržitého zásobování

Vytápění pomocí tepelného čerpadla bude především zajišťovat funkci přípravy teplé vody, jejíž odběr, jak již bylo zmíněno, silně kolísá. Plný výkon tohoto topného systému je však možno nejlépe využívat při nepřetržitém provozu. Proto pronajímatel počítá také s montáží vyrovnávacího zásobníku.

Příjemné klima v místnostech

Aby byl zajištěn trvalý přívod čerstvého vzduchu, který přispívá k vyšší úrovni komfortu bydlení, a současně bylo zamezeno další tvorbě plísní, bylo dodatečně rozhodnuto o instalaci decentralizovaného větracího systému. Tento systém odsává vlhký vzduch, který obsahuje škodliviny, a namísto něj přivádí čerstvý vzduch. Obzvláštní přednost: Jelikož decentralizovaně rozmístěná zařízení nepotřebují ke svému provozu soustavu vzduchových kanálů, lze udržet rozsah instalačních prací v jednotlivých bytech v přijatelných mezích.

Vybrány byly následující produkty

wolf

Vytápění pomocí plynových kotlů řady CGB-2

Pro bytový dům byl vybrán plynový kondenzační kotel o výkonu 55 kW, který pracuje s vysokou účinností.

Díky tomu bude dosahováno úspor paliva a minimalizace emisí. V provedení jako nástěnné závěsné zařízení navíc tento kotel potřebuje pouze malý prostor při instalaci.

wolf

Hygienický zásobník BSH

Tento zásobník přednostně doplňuje systém využívající obnovitelnou energii a zajišťuje nepřetržité zásobování nájemníků teplou vodou.

Vyrovnává nepravidelné požadavky velkého počtu obyvatel domu na dodávku teplé vody.

Zní to vše velmi komplikovaně? S námi ne!

Najít správné řešení pro váš domov může být komplikované a časově náročné – Pomůžeme vám během pouhých několika minut porozumět všemu, co je v souvislosti s vaším projektem opravdu podstatné.

Dodatečně získaný komfort a ochrana životního prostředí

Nový kondenzační kotel má, ve spojení s teplem získávaným z okolního prostředí, velmi malou spotřebu paliva. Kromě nákladů se tak při jeho používání snižují také emise spalin škodících životnímu prostředí.

 

Majitel domu zvažuje také případnou budoucí instalaci střešního solárního systému dodávajícího elektrický proud. Vytápění pomocí tepelného čerpadla tak bude moci pracovat výhradně na regenerativní bázi, díky čemuž bude dosaženo dalšího zlepšení ekologické bilance celého systému. Pronajímatel tak dosáhne svého cíle, jímž je modernizace budovy, při níž obyvatelé nebudou vystavováni nadměrnému zatěžování stavebními pracemi.

Mohlo by vás také zajímat

wolf

Informace o plynovém vytápění

wolf

Plynové hybridní vytápění

wolf

Přeměna budovy z 90. let na energeticky účinný dům