wolf

Typy tepelných čerpadiel

a ich výhody aj nevýhody

Tepelné čerpadlá sú najobľúbenejším vykurovacím prostriedkom v novostavbách. Aj napriek tomu je však týmto vykurovacím systémom vybavených iba približne 3,4 % súkromných obytných budov. Ich použitie v starších budovách je pritom veľmi výhodné aj vzhľadom na narastajúci význam obnoviteľných zdrojov energie. Aj tu však platí, že nie každé tepelné čerpadlo je vhodné do každej budovy. Preto vám odporúčame pozrieť si výhody a nevýhody rôznych typov tepelných čerpadiel.

Dostupné sú tieto typy tepelných čerpadiel

Tepelné čerpadlá je možné inštalovať vo vnútri aj vonku. Okrem toho existujú aj rozdelené zariadenia, pri ktorých je samostatne nainštalovaná vonkajšia a vnútorná jednotka. Najväčšie priestorové nároky v dome sú pri inštalácii v interiéri.

wolf

Tepelné čerpadlo voda/voda

wolf

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

wolf

Tepelné čerpadlo soľanka/voda

Takto fungujú rôzne typy tepelných čerpadiel

Pri vykurovaní tepelným čerpadlom sa teplo získava z okolitého prostredia prostredníctvom chladiaceho prostriedku. Sú dostupné syntetické a prírodné, ekologické chladiace prostriedky ako voda alebo propán. Kvapalný chladiaci prostriedok sa odparuje už pri nízkej teplote. Para sa pritom stláča v elektrickom kompresore, v dôsledku čoho sa zvyšuje jej teplota. Následne tento plyn s výrazne vyššou teplotou odovzdá svoje teplo prostredníctvom výmenníka tepla do vody v kúrení. Pritom sa ochladí. Chladiaci prostriedok znova skvapalnie, roztiahne sa a dosiahne výstupný bod. Kolobeh začne odznova. Premenenú tepelnú energiu môžete využiť na vykurovanie alebo prípravu teplej úžitkovej vody.


 • Tepelné čerpadlo vzduch/voda

  Tepelné čerpadlo vzduch/voda využíva ako zdroj energie vonkajší vzduch. Vo vzduchu dochádza k veľkým teplotným výkyvom. Bohužiaľ, vonkajšia teplota je zvyčajne najnižšia vtedy, keď potrebujete najviac energie na kúrenie – teda v zime.

  V dôsledku toho vyžaduje vzduchové tepelné čerpadlo vyšší výkon kompresora. Okolitý vzduch sa však dá bez problémov nasávať. Vďaka tomu je zaobstaranie a inštalácia tohto typu tepelného čerpadla relatívne lacná.

  wolf
 • Tepelné čerpadlo soľanka/voda

  Tepelné čerpadlo soľanka/voda, nazývané aj geotermálne tepelné čerpadlo, získava hlavný podiel svojej energie zo zeme. To prebieha prostredníctvom nasledujúcich dvoch variantov jeho inštalácie.

   

  • Variant 1: Geotermálne sondy siahajú až do hĺbky 100 m pod zemou. V nej vládne relatívne stála teplota okolo 12 °C.

   

  • Variant 2: Ďalšou možnosťou je rozmiestniť plošné kolektory tesne pod hranicu zamŕzania pôdy. Na tento účel budete síce potrebovať viac priestoru, nie je však potrebné robiť hĺbkové vrty. Cez potrubia týchto kolektorov nepreteká voda, ale soľanka, ktorá je mrazuvzdornou kvapalinou.
 • Tepelné čerpadlo voda/voda

  Ak chcete ako zdroj tepla využívať podzemnú vodu, musíte nechať vyvŕtať dve studne. Cez nasávaciu studňu stúpa voda smerom nahor a vracia sa späť do zeme cez vsakovaciu studňu. Na tento účel sa vo väčšine oblastí vyžaduje povolenie. Podzemná voda má celoročne teplotu od 8 do 12 °C.

 • Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch

  Toto tepelné čerpadlo je vhodné iba pre budovy, ktoré sú vybavené ventilačným systémom a majú nízke tepelné nároky. Na vykurovanie budovy využívajú odpadové teplo z ventilačného systému.

Vhodné typy tepelných čerpadiel pre rôzne budovy

Kým v novostavbe máte k dispozícii všetky možnosti, v už existujúcej budove musíte vziať do úvahy napríklad daný stav budovy a typ radiátorov.

Zároveň môže byť v tomto prípade komplikovanejšie vykonávať zemné práce. Vzduchové tepelné čerpadlo sa preto osvedčilo ako ideálne riešenie vo forme doplnkové zdroja k už existujúcemu vykurovaciemu systému.

wolf

Naši odborníci vám poradia pri výbere a kúpe vykurovacieho systému!

Uvažujete nad novým vykurovacím systémom?

Naši odborníci vám odpovedia na všetky vaše otázky.

Kontaktujte nás teraz!

Aj toto by vás mohlo zaujímať

wolf

Účinnosť tepelného čerpadla

wolf

Plynové kúrenie alebo tepelné čerpadlo

wolf

Modernizácia kúrenia