Čo sa chcete dozvedieť?

Prehľad výhod

9 dôvodov pre vás a vašich zákazníkov

1

wolf

Bezkonkurenčná účinnosť

Energetická efektívnosť vykurovania v závislosti od ročného obdobia ηS predstavuje hrdých 95 %. Integrovaná regulácia teplotného spádu taktiež maximalizuje vykurovací výkon. Zariadenie má okrem toho extrémne vysoký rozsah modulácie 1 : 6 – pritom možnosť modulácie až do 16 % menovitého výkonu – ideálne pre občasnú nízku potrebu výkonu.

2

wolf

Najmodernejšia regulačná technika

Moderná, nová regulácia je vďaka regulačnému systému 2 firmy WOLF (WRS-2) vybavená zberným teplotným snímačom pre hydraulickú odbočku. Pritom je možné integrovať ovládací modul 2 od firmy WOLF (BM-2) – vrátane praktického asistenta pre uvedenie do prevádzky. Dá sa realizovať aj pohodlná údržba na diaľku cez internetové rozhranie WOLF Link pro (verzia 4G vrátane routera).

3

wolf

Množstvo možností

Kaskády až z piatich zariadení sa starajú o široké spektrum použitia s výkonom až do 500 kW. Spätné klapky spalín pre spalinové kaskády sú sériovo dostupné. Jednoduché zapojenie do potrubných systémov budovy podčiarkuje flexibilitu zariadenia. Obytné domy, hotely, bazény – zaručená rôznorodosť možností použitia.

4

WOLF Gasthermen CGB 4

Robustnosť XXL

Tepelný výmenník AlSi optimalizovaný podľa svojej triedy výkonu ako extrudovaný profil disponuje vysokým počtom rebier pre ten najlepší prenos tepla. Premyslená konštrukcia zariadenia sa so snímačom teploty spalín, vekom spaľovacej komory s vermikulitovou izoláciou, automatickým odvzdušňovačom a mnohými ďalšími robustnými komponentmi stará o maximálnu prevádzkovú bezpečnosť a dlhú životnosť.

5

wolf

Premyslená konštrukcia regulácie

Vďaka kompletne prepracovanej konštrukcii regulácie sa zdokonalila prístupnosť k jednotlivým regulačným prípojkám a komponentom: Všetky dosky, voliteľný WOLF Link home alebo EA Modul sú pritom v jednom telese. Integrované káblové kanály a centrálne káblové vedenie v spaľovacom priestore garantujú pohodlný prístup pri inštalácii a údržbe.

6

wolf

Inštalácia a Uvedenie do prevádzky

Žiaden minimálny odstup na boku, úplne kompatibilné prípojky na predchádzajúci model a jednoduchá prestavba na plyn LL/skvapalnený plyn uľahčujú prácu v technickej miestnosti. Asistent na Uvedenie do prevádzky v ovládacom module BM-2 rozpozná komponenty WOLF a vedie priamo k úspešnej konfigurácii.

7

wolf

Jednoduchá údržba

Plná prístupnosť spredu a zhora ako aj jednoduché meranie spalín zvonka spôsobujú, že CGB-2-75/100 má veľmi jednoduchú údržbu. Čistenie prebieha kompletne pri tlaku v zariadení. V úzkej spolupráci s odborníkmi sa pri vývoji dbalo hlavne na optimálny prístup k všetkým relevantným konštrukčným dielom.

8

wolf

Dostupnosť dielov WOLF

Typické, rozsiahle príslušenstvo firmy WOLF (napr. skupiny čerpadiel, odbočková súprava pre samostatné zariadenia alebo kaskády, spalinové systémy) a dostupnosť náhradných dielov dokonale dopĺňajú program. Veľa rovnakých dielov, aké boli doteraz používané pre iné so zariadenia WOLF znižuje našim odborným partnerom potrebu veľkých skladovacích priestorov .

9

wolf

Tak tichý ako žiadny iný

Vďaka svojej optimalizovanej izolácii je so 47 dB(A) najtichším prístrojom na trhu. Pritom sa „naša veľkosť“ prezentuje v novom, pútavom dizajne spoločnosti WOLF so striebornými pásmi.

Technické údaje

Typ
CGB-2-75
CGB-2-100
Menovitý tepelný výkon pri 80/60 °C
kW
14,9 – 70,8
14,9 – 92,1
Menovitý tepelný výkon pri 50/30 °C
kW
15,9 – 75,8
15,9 – 98,7
Energetická efektívnosť sezónneho vykurovania
%
95
95
Trieda energetickej účinnosti vykurovania
A
A
Výška
mm
1 050
1 050
Šírka
mm
565
565
Hĺbka
mm
548
548
Hmotnosť
kg
94
94
Max. celkový pretlak vo vykurovacej sústave
bar
6
6
Hladina akustického tlaku v interiéri
dB(A)
47
53
Objem vykurovacej vody vo výmenníku tepla
l
10
10
Plynová prípojka
R
3/4
3/4
Prípojka prítoku a odtoku
G
1 1/2
1 1/2
Prípojka prívodu vzduchu/odvodu spalín
mm
110/160
110/160
Dispozičný tlak plynového ventilátora
Pa
120
216
Elektrický príkon
W
93
159

Technické údaje

 • CGB-2-75

 • CGB-2-100

  Menovitý tepelný výkon pri 80/60 °C (kW)
  14,9 – 70,8
  14,9 – 92,1
  Menovitý tepelný výkon pri 50/30 °C (kW)
  15,9 – 75,8
  15,9 – 98,7
  Energetická efektívnosť sezónneho vykurovania (%)
  95
  95
  Trieda energetickej účinnosti vykurovania (–)
  A
  A
  Výška (mm)
  1 050
  1 050
  Šírka (mm)
  565
  565
  Hĺbka (mm)
  548
  548
  Hmotnosť (kg)
  94
  94
  Max. celkový pretlak vo vykurovacej sústave (bar)
  6
  6
  Hladina akustického tlaku v interiéri (dB(A))
  47
  53
  Objem vykurovacej vody vo výmenníku tepla (l)
  10
  10
  Plynová prípojka (R)
  3/4
  3/4
  Prípojka prítoku a odtoku (G)
  1 1/2
  1 1/2
  Prípojka prívodu vzduchu/odvodu spalín (mm)
  110/160
  110/160
  Dispozičný tlak plynového ventilátora (Pa)
  120
  216
  Elektrický príkon (W)
  93
  159