wolf

Ventilátory

Najmodernejšia technológia ventilátorov pre maximálnu energetickú účinnosť

Výber najvhodnejšieho ventilačného systému má zásadný význam pre optimálnu prevádzku zariadenia. Okrem dodržiavania noriem a predpisov sú pre výber najlepšieho možného systému rozhodujúce špecifické prevádzkové požiadavky. Spoločnosť WOLF ponúka optimálne riešenie pre každú aplikáciu a podporuje vás pri realizácii koncepcie vášho zariadenia.

01. Ventilátory EC s obežným kolesom ventilátora

Optimálna účinnosť a integrovaná regulovateľnosť. S energetickou účinnosťou IE4, o triedu lepšou, ako vyžaduje norma.

Použiť možno malé objemy vzduchu cca do 30 000 m³/h a môžu byť ľubovoľne odstupňované, ako jednotka Fanwall. Vzájomné prepojenie viacerých ventilátorových jednotiek do jednotky Fanwall (tzv. ventilátorovej steny) poskytuje okrem vysokých objemov vzduchu aj ďalšie výhody, akými sú nízke nároky na priestor a redundancia. Vďaka svojej konštrukcii beží tento typ ventilátora mimoriadne hladko a nevytvára takmer žiadne emisie hluku z telesa.

 • Trieda energetickej účinnosti IE4
 • Vysoká účinnosť systému aj v rozsahu čiastočného zaťaženia
 • Integrovaný PID regulátor pre plynulú reguláciu výkonu 0 – 100 % elektronicky komutovaných synchrónnych motorov bez straty výkonu
 • Jednoduchá a presná regulácia výkonu pomocou zariadenia na meranie objemového prietoku
 • Maximálna bezpečnosť počas prevádzky a jednoduchá údržba vďaka priamemu pohonu
 • Nízka tvorba hluku
 • Malá stavebná dĺžka
 • Vysoký výkon možný vďaka „Fanwall“
 • Bezúdržbový pohonný systém s nízkym opotrebením a dlhou životnosťou
 • Mimoriadne tichý chod, takmer žiadne emisie hluku z telesa
wolf

02. Ventilátor AC/DC

Radiálny ventilátor s obežným kolesom ventilátora

Vo výkonovom rozsahu cca do 5 kW možno frekvenčný menič na reguláciu otáčok namontovať priamo na motor.

 • AC alebo DC motory na plynulú reguláciu výkonu pomocou frekvenčného meniča
 • Jednoduchá a presná regulácia výkonu pomocou zariadenia na meranie objemového prietoku
 • Maximálna bezpečnosť počas prevádzky a jednoduchá údržba vďaka priamemu pohonu
 • Malá stavebná dĺžka
 • Voliteľné vyhotovenie pre ATEX, špeciálne odvádzanie vzduchu
 • Frekvenčný menič ako príslušenstvo
wolf

03. Hybridné PM-ventilátory

 • Kompaktná konštrukcia voľnobežných radiálnych ventilátorov
 • V kombinácii s funkciou klasických osových ventilátorov
 • Jedinečná geometria vedenia vzduchu a telesa
 • Mimoriadne vysoká úspora energie
wolf

04. Fanwally

 • Určené pre väčší vzduchový výkon
 • Hygienické riešenie, voľné podlahy aj pri vysokých vzduchových výkonoch
 • Extrémne krátke stavebné dĺžky
 • Dokonalé rozloženie prúdu vzduchu na ďalšie sekcie (nahrádza difúzor)
wolf