Čo sa chcete dozvedieť?

Prehľad výhod

Plynová kondenzačná centrála sa skladá z plynového kondenzačného kotla s výmenníkom tepla a vrstveného zásobníka teplej vody

Integrovaný vrstvený 44l zásobník teplej vody, ktorý plnohodnotne nahradí 100, 120 alebo 140-litrový nepriamo ohrievaný zásobník teplej vody.

S centrálou CGW-2-14/100L naplníte vaňu s objemom 140 l / 40 °C za 10 minút

Riadené plnenie zásobníka pre maximálnu energetickú účinnosť vďaka efektívnemu využitiu kondenzačného tepla (udelený patent pre Európu)

Plynovú kondenzačnú centrálu stačí len zapojiť do elektriky a hydrauliky

Technické údaje

Typ modelu
CGW-14/100L
CGW-20/120L
CGW-24/140L
Trieda energetickej účinnosti
Trieda energetickej účinnosti vykurovania miestnosti
A
A
A
Trieda energetickej účinnosti ohrevu teplej vody
A
A
A
Všeobecné údaje
Menovitý tepelný výkon pri 80/60 °C
kW
13,5
18,9/22,2
23,8/27,1
Menovitý tepelný výkon pri 50/30 °C
kW
15,2
20,4
25,8
Menovitý tepelný príkon
kW
14
19,6/23,0
24,6/28,0
Min. tepelný výkon (modulačný)
pri 80/60 °C
kW
1,8/4,6
3,8/6,8
4,8/6,8
pri 50/30 °C
kW
2,1/5,4
4,4/7,4
5,6/7,4
Min. tepelný príkon (modulovaný)
kW
1,9/4,9
3,9/6,9
4,9/6,9
Prípojka vykurovacej vody
G
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
Prípojka vratnej vody
G
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
Prípojka studenej vody/cirkulácie
G
½“
½“
½“
Prípojka studenej vody
G
¾“
¾“
¾“
Plynová prípojka
R
½“
½“
½“
Prípojka prívodu vzduchu/odvodu spalín
mm
60/100
60/100
60/100
Rozmery
Hĺbka
mm
378
378
378
Šírka
mm
800
800
800
Výška
mm
790
790
790
Celková hmotnosť
kg
54 (35 + 19)
54 (35 + 19)
54 (35 + 19)
Vedenie vzduchu/spalín
Typ
B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x)
B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x)
B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x)
Kategória plynu
II2N3P
II2N3P
II2N3P
Hodnoty plynovej prípojky
Zemný plyn E/H (Hi=9,5 kWh/m³=34,2 MJ/m³)
m³/h
1,44
2,06/2,42
2,52/2,95
Zemný plyn LL (Hi=8,6 kWh/m³=31,0 MJ/m³)
m³/h
1,59
2,28/2,67
2,79/3,25
Skvapalnený plyn P (Hi=12,8 kWh/m³=46,1 MJ/m³)
kg/h
1,07
1,53/1,80
1,87/2,19
Tlak plynovej prípojky
Zemný plyn (min-max povolené)
mbar
20 (17 – 25)
20 (17 – 25)
20 (17 – 25)
Skvapalnený plyn (min-max povolené)
mbar
50 (42,5 – 57,5)
50 (42,5 – 57,5)
50 (42,5 – 57,5)
Stupeň využitia normy pri 40/30 °C (Hi/Hs)
%
110/99
110/99
110/99
Stupeň využitia normy pri 75/60 °C (Hi/Hs)
%
107/96
107/96
107/96
Účinnosť
pri nominálnom výkone pri 80/60 °C (Hi/Hs)
%
98/88
98/88
98/88
pri čiast. výkone 30 % a tepl. spiatočky 30 °C (Hi/Hs)
%
108/97
108/97
108/97
Teplota prívodu nastavená výrobcom
°C
75
75
75
Teplota prívodu cca do
°C
90
90
90
Max. celkový pretlak
nar
3
3
3
Úsporné čerpadlo (EEI < 0,23)
600 l/h dopravné množstvo (14 kw pri Δt=20K)
mbar
550
550
550
860 l/h dopravné množstvo (20 kW pri Δt=20K)
mbar
430
430
1 030 l/h dopravné množstvo (24 kW pri Δt=20K)
mbar
280
Max. povolený celkový pretlak teplej vody
bar
10
10
10
Rozsah teploty teplej vody (nastaviteľný)
°C
45 – 65
45 – 65
Objem teplej vody vo výmenníku tepla
l
1,3
1,3
1,3
Menovitý obsah vrstvového zásobníka/ekvivalentný menovitý obsah
l
44/100
44/120
44/140
Špec. prietok vody D pri ΔT = 30 K
l/min
14,3
18
20
Trvalý výkon teplej vody
l/h (kW)
366 (14,6)
560 (23,1)
684 (27,8)
Ukazovateľ výkonu podľa normy DIN 4708
NL
0,8
1,1
1,5
Výstupný výkon teplej vody
l/10 min
115
150
171
Pohotovostný výdaj tepla podľa normy DIN EN 12897
kWh/24 h
0,8
0,8
0,8
Ochrana pred koróziou tepelného výmenníka na teplú vodu/nádrže zásobníka
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ
Celkový objem expanznej nádoby
l
10
10
10
Pretlak expanznej nádoby z výroby
bar
0,75 – 0,95
0,75 – 0,95
0,75 – 0,95
Teplota spalín pri 80/60 − 50/30 pri Qmax
°C
62 – 45
70 – 50
76 – 50
Teplota spalín pri 80/60 − 50/30 pri Qmin
°C
30 – 25
30 – 25
33 – 27
Hmotnostný prietok spalín
pri Qmax
g/s
6,2
8,8/10,7
10,9/13,0
pri Qmin
g/s
0,9
1,8
2,3
Dispozičný tlak plynového ventilátora
pri Qmax
Pa
125
135
180
pri Qmin
Pa
10
14
17
Skupina zloženia spalín
G52
G52
G52
Trieda NOx
5
5
5
Množstvo kondenzátu pri 50/30 °C
l/h
Cca 1,4
Cca 2,0
Cca 2,4
Hodnota pH kondenzátu
Cca 4,0
Cca 4,0
Cca 4,0
Elektrický príkon Pohotovostný režim
W
3
3
3
Elektrický príkon Maximálny
W
17 – 45/93
17 – 51/110
17 – 62/135
Druh ochrany
IP
IPX4D
IPX4D
IPX4D
Elektrické pripojenie/poistka
230 V/50 Hz/16 A/B
230 V/50 Hz/16 A/B
230 V/50 Hz/16 A/B

Technické údaje

 • CGW-14/100L

 • CGW-20/120L

 • CGW-24/140L

  Trieda energetickej účinnosti
  Trieda energetickej účinnosti vykurovania miestnosti
  A
  A
  A
  Trieda energetickej účinnosti ohrevu teplej vody
  A
  A
  A
  Všeobecné údaje
  Menovitý tepelný výkon pri 80/60 °C (kW)
  13,5
  18,9/22,2
  23,8/27,1
  Menovitý tepelný výkon pri 50/30 °C (kW)
  15,2
  20,4
  25,8
  Menovitý tepelný príkon (kW)
  14
  19,6/23,0
  24,6/28,0
  Min. tepelný výkon (modulačný)
  pri 80/60 °C (kW)
  1,8/4,6
  3,8/6,8
  4,8/6,8
  pri 50/30 °C (kW)
  2,1/5,4
  4,4/7,4
  5,6/7,4
  Min. tepelný príkon (modulovaný) (kW)
  1,9/4,9
  3,9/6,9
  4,9/6,9
  Prípojka vykurovacej vody (G)
  ¾“ (DN20)
  ¾“ (DN20)
  ¾“ (DN20)
  Prípojka vratnej vody (G)
  ¾“ (DN20)
  ¾“ (DN20)
  ¾“ (DN20)
  Prípojka studenej vody/cirkulácie (G)
  ½“
  ½“
  ½“
  Prípojka studenej vody (G)
  ¾“
  ¾“
  ¾“
  Plynová prípojka (R)
  ½“
  ½“
  ½“
  Prípojka prívodu vzduchu/odvodu spalín (mm)
  60/100
  60/100
  60/100
  Rozmery
  Hĺbka (mm)
  378
  378
  378
  Šírka (mm)
  800
  800
  800
  Výška (mm)
  790
  790
  790
  Celková hmotnosť (kg)
  54 (35 + 19)
  54 (35 + 19)
  54 (35 + 19)
  Vedenie vzduchu/spalín (Typ)
  B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x)
  B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x)
  B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x)
  Kategória plynu
  II2N3P
  II2N3P
  II2N3P
  Hodnoty plynovej prípojky
  Zemný plyn E/H (Hi=9,5 kWh/m³=34,2 MJ/m³) (m³/h)
  1,44
  2,06/2,42
  2,52/2,95
  Zemný plyn LL (Hi=8,6 kWh/m³=31,0 MJ/m³) (m³/h)
  1,59
  2,28/2,67
  2,79/3,25
  Skvapalnený plyn P (Hi=12,8 kWh/m³=46,1 MJ/m³) (kg/h)
  1,07
  1,53/1,80
  1,87/2,19
  Tlak plynovej prípojky
  Zemný plyn (min-max povolené) (mbar)
  20 (17 – 25)
  20 (17 – 25)
  20 (17 – 25)
  Skvapalnený plyn (min-max povolené) (mbar)
  50 (42,5 – 57,5)
  50 (42,5 – 57,5)
  50 (42,5 – 57,5)
  Stupeň využitia normy pri 40/30 °C (Hi/Hs) (%)
  110/99
  110/99
  110/99
  Stupeň využitia normy pri 75/60 °C (Hi/Hs) (%)
  107/96
  107/96
  107/96
  Účinnosť
  pri nominálnom výkone pri 80/60 °C (Hi/Hs) (%)
  98/88
  98/88
  98/88
  pri čiast. výkone 30 % a tepl. spiatočky 30 °C (Hi/Hs) (%)
  108/97
  108/97
  108/97
  Teplota prívodu nastavená výrobcom (°C)
  75
  75
  75
  Teplota prívodu cca do (°C)
  90
  90
  90
  Max. celkový pretlak (nar)
  3
  3
  3
  Úsporné čerpadlo (EEI < 0,23)
  600 l/h dopravné množstvo (14 kw pri Δt=20K) (mbar)
  550
  550
  550
  860 l/h dopravné množstvo (20 kW pri Δt=20K) (mbar)
  430
  430
  1 030 l/h dopravné množstvo (24 kW pri Δt=20K) (mbar)
  280
  Max. povolený celkový pretlak teplej vody (bar)
  10
  10
  10
  Rozsah teploty teplej vody (nastaviteľný) (°C)
  45 – 65
  45 – 65
  Objem teplej vody vo výmenníku tepla (l)
  1,3
  1,3
  1,3
  Menovitý obsah vrstvového zásobníka/ekvivalentný menovitý obsah (l)
  44/100
  44/120
  44/140
  Špec. prietok vody D pri ΔT = 30 K (l/min)
  14,3
  18
  20
  Trvalý výkon teplej vody (l/h (kW))
  366 (14,6)
  560 (23,1)
  684 (27,8)
  Ukazovateľ výkonu podľa normy DIN 4708 (NL)
  0,8
  1,1
  1,5
  Výstupný výkon teplej vody (l/10 min)
  115
  150
  171
  Pohotovostný výdaj tepla podľa normy DIN EN 12897 (kWh/24 h)
  0,8
  0,8
  0,8
  Ochrana pred koróziou tepelného výmenníka na teplú vodu/nádrže zásobníka
  Nehrdzavejúca oceľ
  Nehrdzavejúca oceľ
  Nehrdzavejúca oceľ
  Celkový objem expanznej nádoby (l)
  10
  10
  10
  Pretlak expanznej nádoby z výroby (bar)
  0,75 – 0,95
  0,75 – 0,95
  0,75 – 0,95
  Teplota spalín pri 80/60 − 50/30 pri Qmax (°C)
  62 – 45
  70 – 50
  76 – 50
  Teplota spalín pri 80/60 − 50/30 pri Qmin (°C)
  30 – 25
  30 – 25
  33 – 27
  Hmotnostný prietok spalín
  pri Qmax (g/s)
  6,2
  8,8/10,7
  10,9/13,0
  pri Qmin (g/s)
  0,9
  1,8
  2,3
  Dispozičný tlak plynového ventilátora
  pri Qmax (Pa)
  125
  135
  180
  pri Qmin (Pa)
  10
  14
  17
  Skupina zloženia spalín
  G52
  G52
  G52
  Trieda NOx
  5
  5
  5
  Množstvo kondenzátu pri 50/30 °C (l/h)
  Cca 1,4
  Cca 2,0
  Cca 2,4
  Hodnota pH kondenzátu
  Cca 4,0
  Cca 4,0
  Cca 4,0
  Elektrický príkon Pohotovostný režim (W)
  3
  3
  3
  Elektrický príkon Maximálny (W)
  17 – 45/93
  17 – 51/110
  17 – 62/135
  Druh ochrany (IP)
  IPX4D
  IPX4D
  IPX4D
  Elektrické pripojenie/poistka
  230 V/50 Hz/16 A/B
  230 V/50 Hz/16 A/B
  230 V/50 Hz/16 A/B