Čo sa chcete dozvedieť?

Prehľad výhod

Plynový kondenzačný kotol, so solárnym zásobníkom teplej vody, solárnou čerpadlovou skupinou so solárnym modulom, expanznou nádobou s objemom 25 litrov, 10-litrovou zbernou nádržou na solárnu kvapalinu, základnou regulačnou jednotkou pre plynový kondenzačný kotol s ovládacím modulom BM-2 vr. senzoru vonkajšej teploty.

Kompaktná konštrukcia – s úsporou inštalácie miesta.

V prípade dostatku solárnej energie nie je nutná prevádzka kotla na prípravu teplej vody.

Bočné rozostupy pre servis nie sú nutné. Všetky komponenty sú prístupné spredu, malý odstup je nutné ponechať iba pri prípojkách. Prípojky pre vykurovací a solárny okruh môžete voliteľne namontovať vľavo alebo vpravo, prípojky pre teplú vodu, studenú vodu a cirkuláciu hore.

Solárny zásobník s účinnou tepelnou izoláciou vrátane izolácie podlahy.

Technické údaje

Typ modelu
CSZ-2 14/300R
CSZ-2 20/300R
CSZ-2 24/300R
Trieda energetickej účinnosti
Trieda energetickej účinnosti vykurovania miestnosti
A
A
A
Trieda energetickej účinnosti ohrevu teplej vody
A
A
A
Všeobecné údaje
Menovitý tepelný výkon pri 80/60 °C
kW
13,5
18,9/22,2
23,8/27,1
Menovitý tepelný výkon pri 50/30 °C
kW
15,2
20,4
25,8
Menovitý tepelný príkon
kW
14
19,6/23,0
24,6/28,0
Min. tepelný výkon (modulačný)
pri 80/60 °C
kW
1,8/4,6
3,8/6,8
4,8/6,8
pri 50/30 °C
kW
2,1/5,4
4,4/7,4
5,6/7,4
Min. tepelný príkon (modulovaný)
kW
1,9/4,9
3,9/6,9
4,9/6,9
Prípojka prívodu vykurovania
G
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
Prípojka spiatočky vykurovania
G
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
Prípojka studenej vody/cirkulácie
G
¾“
¾“
¾“
Prípojka studenej vody
G
¾“
¾“
¾“
Plynová prípojka
R
½“
½“
½“
Prípojka prívodu vzduchu/odvodu spalín
mm
60/100
60/100
60/100
Rozmery
Hĺbka
mm
635
635
635
Šírka
mm
600
600
600
Výška
mm
1 792
1 792
1 792
Celková hmotnosť
kg
115 (35 + 80)
115 (35 + 80)
115 (35 + 80)
Vedenie vzduchu/spalín
Typ
B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
Kategória plynu
II2N3P
II2N3P
II2N3P
Hodnoty plynovej prípojky
Zemný plyn E/H (Hi=9,5 kWh/m³=34,2 MJ/m³)
m³/h
1,44
2,06/2,42
2,52/2,95
Zemný plyn LL (Hi=8,6 kWh/m³=31,0 MJ/m³)
m³/h
1,59
2,28/2,67
2,79/3,25
Skvapalnený plyn P (Hi=12,8 kWh/m³=46,1 MJ/m³)
kg/h
1,07
1,53/1,80
1,87/2,19
Tlak plynovej prípojky
Zemný plyn (min-max povolené)
mbar
20 (17 – 25)
20 (17 – 25)
20 (17 – 25)
Skvapalnený plyn (min-max povolené)
mbar
50 (42,5 – 57,5)
50 (42,5 – 57,5)
50 (42,5 – 57,5)
Stupeň využitia normy pri 40/30 °C (Hi/Hs)
%
110/99
110/99
110/99
Stupeň využitia normy pri 75/60 °C (Hi/Hs)
%
107/96
107/96
107/96
Účinnosť
pri nominálnom výkone pri 80/60 °C (Hi/Hs)
%
98/88
98/88
98/88
pri čiast. výkone 30 % a tepl. spiatočky 30 °C (Hi/Hs)
%
108/97
108/97
108/97
Teplota prívodu nastavená výrobcom
°C
75
75
75
Teplota prívodu cca do
°C
90
90
90
Max. celkový pretlak
nar
3
3
3
Dispozičná výška do vykurovacieho okruhu: Úsporné čerpadlo (EEI < 0,23)
600 l/h dopravné množstvo (14 kw pri Δt=20K)
mbar
550
550
550
860 l/h dopravné množstvo (20 kW pri Δt=20K)
mbar
430
430
1 030 l/h dopravné množstvo (24 kW pri Δt=20K)
mbar
280
Max. povolený celkový pretlak teplej vody
bar
10
10
10
Rozsah teploty teplej vody (nastaviteľný)
°C
15 – 65
15 – 65
15 – 65
Objem teplej vody vo výmenníku tepla
l
1,3
1,3
1,3
Menovitý obsah zásobníka so stočeným potrubím/ekvivalentný menovitý obsah
l
145
145
145
Špec. prietok vody D pri ΔT = 30 K
l/min
19,7
21,4
21,7
Trvalý výkon teplej vody podľa normy DIN 4708
l/h (kW)
324 (13,6)
555 (22,6)
612 (25)
Ukazovateľ výkonu podľa normy DIN 4708
NL
1,7
2
2,2
Výstupný výkon teplej vody
l/10 min
162
176
182
Pohotovostný výdaj tepla podľa normy DIN EN 12897
kWh/24 h
1,47
1,47
1,47
Ochrana pred koróziou tepelného výmenníka na teplú vodu/nádrže zásobníka
Oceľ/dvojitá ochranná vrstva podľa normy DIN 4753
Oceľ/dvojitá ochranná vrstva podľa normy DIN 4753
Oceľ/dvojitá ochranná vrstva podľa normy DIN 4753
Celkový objem expanznej nádoby
l
10
10
10
Pretlak expanznej nádoby z výroby
bar
0,75 – 0,95
0,75 – 0,95
0,75 – 0,95
Teplota spalín pri 80/60 − 50/30 pri Qmax
°C
62 – 45
70 – 50
76 – 50
Teplota spalín pri 80/60 − 50/30 pri Qmin
°C
30 – 25
30 – 25
33 – 27
Hmotnostný prietok spalín
pri Qmax
g/s
6,2
8,8/10,7
10,9/13,0
pri Qmin
g/s
0,9
1,8
2,3
Dispozičný tlak plynového ventilátora
pri Qmax
Pa
90
90
90
pri Qmin
Pa
12
12
12
Skupina zloženia spalín
G52
G52
G52
Trieda NOx
5
5
5
Množstvo kondenzátu pri 50/30 °C
l/h
Cca 1,4
Cca 2,0
Cca 2,4
Hodnota pH kondenzátu
Cca 4,0
Cca 4,0
Cca 4,0
Elektrický príkon Pohotovostný režim
W
3
3
3
Elektrický príkon Maximálny
W
17 – 59/45
17 – 51/63
17 – 62/88
Druh ochrany
IP
IPX4D
IPX4D
IPX4D
Elektrické pripojenie/poistka
230 V/50 Hz/16 A/B
230 V/50 Hz/16 A/B
230 V/50 Hz/16 A/B
Hmotnosti
Celková hmotnosť
kg
160 (35 + 125)
160 (35 + 125)
160 (35 + 125)
Hmotnosť pri zostavení (naplnené vodou)
kg
583
583
583

Technické údaje

 • CSZ-2 14/300R

 • CSZ-2 20/300R

 • CSZ-2 24/300R

  Trieda energetickej účinnosti
  Trieda energetickej účinnosti vykurovania miestnosti
  A
  A
  A
  Trieda energetickej účinnosti ohrevu teplej vody
  A
  A
  A
  Všeobecné údaje
  Menovitý tepelný výkon pri 80/60 °C (kW)
  13,5
  18,9/22,2
  23,8/27,1
  Menovitý tepelný výkon pri 50/30 °C (kW)
  15,2
  20,4
  25,8
  Menovitý tepelný príkon (kW)
  14
  19,6/23,0
  24,6/28,0
  Min. tepelný výkon (modulačný)
  pri 80/60 °C (kW)
  1,8/4,6
  3,8/6,8
  4,8/6,8
  pri 50/30 °C (kW)
  2,1/5,4
  4,4/7,4
  5,6/7,4
  Min. tepelný príkon (modulovaný) (kW)
  1,9/4,9
  3,9/6,9
  4,9/6,9
  Prípojka prívodu vykurovania (G)
  ¾“ (DN20)
  ¾“ (DN20)
  ¾“ (DN20)
  Prípojka spiatočky vykurovania (G)
  ¾“ (DN20)
  ¾“ (DN20)
  ¾“ (DN20)
  Prípojka studenej vody/cirkulácie (G)
  ¾“
  ¾“
  ¾“
  Prípojka studenej vody (G)
  ¾“
  ¾“
  ¾“
  Plynová prípojka (R)
  ½“
  ½“
  ½“
  Prípojka prívodu vzduchu/odvodu spalín (mm)
  60/100
  60/100
  60/100
  Rozmery
  Hĺbka (mm)
  635
  635
  635
  Šírka (mm)
  600
  600
  600
  Výška (mm)
  1 792
  1 792
  1 792
  Celková hmotnosť (kg)
  115 (35 + 80)
  115 (35 + 80)
  115 (35 + 80)
  Vedenie vzduchu/spalín (Typ)
  B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
  B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
  B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
  Kategória plynu
  II2N3P
  II2N3P
  II2N3P
  Hodnoty plynovej prípojky
  Zemný plyn E/H (Hi=9,5 kWh/m³=34,2 MJ/m³) (m³/h)
  1,44
  2,06/2,42
  2,52/2,95
  Zemný plyn LL (Hi=8,6 kWh/m³=31,0 MJ/m³) (m³/h)
  1,59
  2,28/2,67
  2,79/3,25
  Skvapalnený plyn P (Hi=12,8 kWh/m³=46,1 MJ/m³) (kg/h)
  1,07
  1,53/1,80
  1,87/2,19
  Tlak plynovej prípojky
  Zemný plyn (min-max povolené) (mbar)
  20 (17 – 25)
  20 (17 – 25)
  20 (17 – 25)
  Skvapalnený plyn (min-max povolené) (mbar)
  50 (42,5 – 57,5)
  50 (42,5 – 57,5)
  50 (42,5 – 57,5)
  Stupeň využitia normy pri 40/30 °C (Hi/Hs) (%)
  110/99
  110/99
  110/99
  Stupeň využitia normy pri 75/60 °C (Hi/Hs) (%)
  107/96
  107/96
  107/96
  Účinnosť
  pri nominálnom výkone pri 80/60 °C (Hi/Hs) (%)
  98/88
  98/88
  98/88
  pri čiast. výkone 30 % a tepl. spiatočky 30 °C (Hi/Hs) (%)
  108/97
  108/97
  108/97
  Teplota prívodu nastavená výrobcom (°C)
  75
  75
  75
  Teplota prívodu cca do (°C)
  90
  90
  90
  Max. celkový pretlak (nar)
  3
  3
  3
  Dispozičná výška do vykurovacieho okruhu: Úsporné čerpadlo (EEI < 0,23)
  600 l/h dopravné množstvo (14 kw pri Δt=20K) (mbar)
  550
  550
  550
  860 l/h dopravné množstvo (20 kW pri Δt=20K) (mbar)
  430
  430
  1 030 l/h dopravné množstvo (24 kW pri Δt=20K) (mbar)
  280
  Max. povolený celkový pretlak teplej vody (bar)
  10
  10
  10
  Rozsah teploty teplej vody (nastaviteľný) (°C)
  15 – 65
  15 – 65
  15 – 65
  Objem teplej vody vo výmenníku tepla (l)
  1,3
  1,3
  1,3
  Menovitý obsah zásobníka so stočeným potrubím/ekvivalentný menovitý obsah (l)
  145
  145
  145
  Špec. prietok vody D pri ΔT = 30 K (l/min)
  19,7
  21,4
  21,7
  Trvalý výkon teplej vody podľa normy DIN 4708 (l/h (kW))
  324 (13,6)
  555 (22,6)
  612 (25)
  Ukazovateľ výkonu podľa normy DIN 4708 (NL)
  1,7
  2
  2,2
  Výstupný výkon teplej vody (l/10 min)
  162
  176
  182
  Pohotovostný výdaj tepla podľa normy DIN EN 12897 (kWh/24 h)
  1,47
  1,47
  1,47
  Ochrana pred koróziou tepelného výmenníka na teplú vodu/nádrže zásobníka
  Oceľ/dvojitá ochranná vrstva podľa normy DIN 4753
  Oceľ/dvojitá ochranná vrstva podľa normy DIN 4753
  Oceľ/dvojitá ochranná vrstva podľa normy DIN 4753
  Celkový objem expanznej nádoby (l)
  10
  10
  10
  Pretlak expanznej nádoby z výroby (bar)
  0,75 – 0,95
  0,75 – 0,95
  0,75 – 0,95
  Teplota spalín pri 80/60 − 50/30 pri Qmax (°C)
  62 – 45
  70 – 50
  76 – 50
  Teplota spalín pri 80/60 − 50/30 pri Qmin (°C)
  30 – 25
  30 – 25
  33 – 27
  Hmotnostný prietok spalín
  pri Qmax (g/s)
  6,2
  8,8/10,7
  10,9/13,0
  pri Qmin (g/s)
  0,9
  1,8
  2,3
  Dispozičný tlak plynového ventilátora
  pri Qmax (Pa)
  90
  90
  90
  pri Qmin (Pa)
  12
  12
  12
  Skupina zloženia spalín
  G52
  G52
  G52
  Trieda NOx
  5
  5
  5
  Množstvo kondenzátu pri 50/30 °C (l/h)
  Cca 1,4
  Cca 2,0
  Cca 2,4
  Hodnota pH kondenzátu
  Cca 4,0
  Cca 4,0
  Cca 4,0
  Elektrický príkon Pohotovostný režim (W)
  3
  3
  3
  Elektrický príkon Maximálny (W)
  17 – 59/45
  17 – 51/63
  17 – 62/88
  Druh ochrany (IP)
  IPX4D
  IPX4D
  IPX4D
  Elektrické pripojenie/poistka
  230 V/50 Hz/16 A/B
  230 V/50 Hz/16 A/B
  230 V/50 Hz/16 A/B
  Hmotnosti
  Celková hmotnosť (kg)
  160 (35 + 125)
  160 (35 + 125)
  160 (35 + 125)
  Hmotnosť pri zostavení (naplnené vodou) (kg)
  583
  583
  583