Prehľad výhod

Verzie do interiéru a exteriéru

Optimálny výber komponentov podľa potrieb projektu

Integrované tepelné čerpadlo

Certifikované komponenty chránené pred koróziou, voliteľný kondenzátor bazénovej vody

Grafické webové rozhranie na ovládanie, odstránenie chýb a monitorovanie zariadenia