wolf

Servisné školenia

Viac znalostí prináša väčší úspech

01. Autorizačné školenia - Tepelné čerpadlá

Školenie je určené pre nových servisných technikov. Cieľom školenia je oboznámiť sa s tepelnými čerpadlami WOLF, ich uvedením do prevádzky, údržbou a opravami, nastavením a ovládaním pomocou regulačného systému WOLF WRS. Na získanie certifikátu autorizovaného servisného partnera je potrebné:

 

 

1. Osvedčenie podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., §22 pre samostatnú prácu na elektrických zariadeniach

2. Oprávnenie podľa §286/2009 Z.z., kat. I., alebo partnerského chladiara s osvedčením tejto kategórie


Školenie je zadarmo, účastníkom budú fakturované len náklady na ubytovanie. Ubytovanie je zabezpečené v dvojlôžkových izbách v hoteli Vista, na adrese Hudcova 72, Brno.


30. - 31. 5. 2023 8.45-13.00
Brno

Viac informácií

Načítavam Online predaj vstupeniek, čakajte prosím...

02. Servis tepelného čerpadla FHA Monoblok

Školenie je určené pre servisných technikov, ktorí absolvovali autorizačné školenie tepelných čerpadiel. Školenie je zamerané na predstavenie nového monoblokového tepelného čerpadla FHA WOLF, oboznámenie s jeho konštrukciou, s činnosťami súvisiacimi s uvedením zariadenia do prevádzky.  Ďalej je školenie zamerané na pravidelnú údržbu a opravy, ako aj na kontrolu a nastavenie parametrov zdroja. Súčasťou školenia je praktická ukážka tepelného čerpadla.


7. 6. 2023 8.45-13.00
Brno

Viac informácií

Načítavam Online predaj vstupeniek, čakajte prosím...
 

03. Autorizačné školenie - Kondenzačné kotly do 50 kW

Školenie je určené pre nových servisných technikov. Cieľom školenia je oboznámiť sa s kondenzačnými kotlami WOLF, ich uvedením do prevádzky, údržbou a opravami, nastavením a ovládaním zariadenia pomocou regulačného systému WOLF WRS 2. Na získanie certifikátu Autorizovaného servisného partnera požadujeme:

 

1. Osvedčenie VTZ elektrické, podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z., - samostatná práca na elektrických zariadeniach
2.Oprávnenie na montáž, VTZ plyn, podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z., kat. B, do 50kW


Cena školenia vrátane občerstvenia a ubytovania je 165 € bez DPH. Faktúra bude vystavená po ukončení školenia. Ubytovanie je zabezpečené v dvojlôžkových izbách v hoteli Vista, na adrese Hudcova 72, Brno.


23. - 24. 5. 2023 8.45-13.00
Brno

Viac informácií

Načítavam Online predaj vstupeniek, čakajte prosím...

04. Autorizačné školenie - Kondenzačné kotly nad 50 kW

Školenie je určené pre servisných technikov. Cieľom školenia je oboznámenie sa s kondenzačnými kotlami WOLF s výkonom nad 50 kW, ich uvedením do prevádzky, údržbou a opravami, nastavením a ovládaním zariadenia pomocou regulačného systému WOLF WRS 2. Na získanie certifikátu Autorizovaného servisného partnera požadujeme:


1. Oprávnenie pre elektro VZT, podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., §22 - samostatné práce na elektrických zariadeniach
2.    Osvedčenie pre montáž, VTZ plynové, podľa vyhlášky č. 508/2009, kat. B, do 50 kW

 

Cena školenia je 45 € bez DPH, faktúra bude vystavená po ukončení školenia.

 

Pre informácie o termínoch školení nás prosím kontaktujte.

05. Úprava vody podľa smernice VDI 2035

Online seminár je zameraný na oboznámenie sa s problematikou úpravy vody podľa smernice VDI 2035. Seminár je určený pre montážnych a servisných technikov.


07. 06. 2023 Online seminár

9:00 - 10:30

Viac informácií

Načítavam Online predaj vstupeniek, čakajte prosím...

06. Regulácia WRS-2 prakticky

Školenie je zamerané na oboznámenie sa s jednotlivými modulmi regulácie WRS-2, ich funkciami, použitím modulov a nastavením užívateľských a servisných parametrov v závislosti od zapojenia hydraulického systému. Školenie je určené pre servisných a montážnych technikov.


21. 06. 2023 Brno

8:45 - 13:30

Viac informácií

Načítavam Online predaj vstupeniek, čakajte prosím...

Kde školíme?

Vyskúšajte naše nové školiace stredisko

Brno

Kořenského 1664/25
621 00 Brno - Řečkovice

GPS: 49.2434272N, 16.5789642E

Zobraziť na mape 

 
wolf

Kontakt

Barbora Ivanová


Školiace a prezentačné centrum WOLF

Mobil: +420 602 536 948
Email: akademie@wolfcr.cz