wolf

Chladiaca technika a technika tepelného čerpadla

Energeticky účinné chladiace agregáty a agregáty tepelného čerpadla optimalizované pre konkrétne aplikácie a projekty.

Stabilné teploty a optimálne ovzdušie v miestnosti sú v mnohých prípadoch rozhodujúce z hľadiska výkonu, komfortu a bezpečnosti prevádzky. S individuálnou a vysoko výkonnou chladiacou technikou od spoločnosti WOLF získate efektívne kompletné riešenia, ktoré ponúkajú dokonalú kombináciu investičných a prevádzkových nákladov, priestorovo nenáročnú integráciu a bezpečnú prevádzku.

 

Vysokú kvalitu a flexibilitu pri všetkých individuálnych požiadavkách použitia priebežne zabezpečuje oddelenie chladenia spoločnosti WOLF už vo výrobe. Ale aj pri projektovaní, realizácii a prevádzke vašich chladiacich aplikácií sa môžete spoľahnúť na kompetentného a silného partnera!

01. Chladiaca technika a technika tepelného čerpadla

Voliteľne ako bezstupňová alebo viacstupňová kompresorová súprava (DR/IKS/IK)

Ako odborník vám spoločnosť Wolf ponúka najrôznejšie varianty vyhotovenia KG Top s technikou chladiacich a tepelných čerpadiel na rôzne účely:

 • Chladiace agregáty na chladenie alebo odvlhčovanie.
 • Kompletne integrované chladenie s kondenzátorovým registrom v odpadovom vzduchu alebo aj s externým kondenzátorom.
 • Interné alebo externé chladiace potrubie v závislosti od zostavy zariadenia pre konkrétneho zákazníka.
 • Zariadenia so zapojením tepelného čerpadla na chladenie/vykurovanie.
 • Využitie odpadového tepla v privádzanom vzduchu pri odvlhčovacích zariadeniach (dohrievací register).
 • Tepelné čerpadlá v odvode vzduchu na prenos odpadového tepla do vodného média.
 • Špeciálne zariadenie do miestností s celoročnou tepelnou záťažou.
 • Vybavenie bazénov s kondenzátorom bazénovej vody a bez neho.
wolf

Stručný prehľad „osviežujúcich“ výhod

Chladič je kompletne nainštalovaný vo zvukovo izolovanej prázdnej komore KG Top v odvode vzduchu centrálnej vzduchtechnickej jednotky. Dodatočná montáž je tiež možná, aj do iných vzduchotechnických zariadení a je bezproblémová. Integrované chladiace agregáty od spoločnosti WOLF ponúkajú niekoľko dôležitých výhod, ktoré by ste mali zohľadniť pri projektovaní.

 

 • Navzájom prispôsobené chladiace a regulačné komponenty.
 • Jasne vymedzená záruka, najmä v kombinácii so skriňovým rozvádzačom WOLF pre všetky zariadenia.
 • Systémy s plynulou reguláciou výkonu (technológia Digital-Scroll alebo frekvenčný menič).
 • Vysoké hodnoty výkonu (EER/COP) a stupne účinnosti.
 • Žiadna strata energie cez vodné médium.
 • Kombinácia s adiabatickým chladením odvádzaným vzduchom.
 • Úspora miesta – na chladenie nie je potrebná žiadna ďalšia externá jednotka.
 • Vnútorné zariadenia – jednotky na streche nie sú potrebné (pamiatková ochrana).
 • Úprava hygienicky nevyhnutného vonkajšieho prúdu vzduchu.
 • Kompresor v prúde vzduchu – optimálne chladenie kompresora.
 • Kompresorová súprava v samostatnom komponente pre lepšiu údržbu počas prevádzky (voliteľné).
 • Potrubia chladenia inštalované pri výrobe alebo na stavbe.
 • Údržbu vykonáva výrobca.

Viacstupňové alebo bezstupňové kompresorové súpravy

 • Kompresorová súprava DR s technológiou Digital Scroll, bezstupňová

  Chladiace jednotky vo výkonovom rozsahu od 10 – 30 kW.

  Kompresor/kompresorová súprava je namontovaná na tlmičoch vibrácií. Je zostavená do kompaktnej jednotky, vrátane sacích a tlakových uzatváracích ventilov a ohrevu vane kľukovej skrine, ktorú tvorí zberač chladiva, sušič chladiva, priezor, vysoko-/nízkotlakový spínač a elektronický alebo termostatický expanzný ventil.

  Ak je v chladiacom okruhu viacero kompresorov, sú jednotky vybavené aj systémom regulácie oleja, tlakovo testované a evakuované a pri dodaní naplnené ochranným plynom. Chladiace agregáty WOLF spĺňajú podmienky pre bezpečnostné zariadenie podľa UVV/VGB 20 a boli skonštruované a testované v súlade s platnými normami a predpismi.

  Skriňový rozvádzač na prevádzku chladiaceho agregátu, teleso z oceľového plechu, pripevnené dvierka s gumovým tesnením a štvrťotáčkovým zámkom, náter RAL 7035, stýkače, poistky atď. na montážnej doske s káblovými kanálmi, hlavný spínač a kontrolky v dvierkach s flexibilným káblovým vedením, kompletne zmontovaný a čiastočne zapojený, schválený podľa VDE 0660 časť 500, DIN EN60439-1.

  Konečná montáž chladiaceho potrubia, káblové zapojenie komponentov chladenia do skriňového rozvádzača chladenia a uvedenie kompresorovej súpravy do prevádzky na stavbe s tlakovou skúškou, protokolom o uvedení do prevádzky a zaškolením prevádzkovateľa.

  • Všetky komponenty patriace ku kompresorovej súprave sú z výroby zabudované do kompletnej funkčnej jednotky.
  • Presná regulácia teploty a efektívna prevádzka.
  • Výkonovo regulovateľná kompresorová súprava s veľmi nízkou regulovateľnosťou v prevádzke s čiastočným zaťažením (do 10 %).
  • Kompletná bezpečnostná reťaz s monitorovaním vysokého a nízkeho tlaku.
  • Vypínanie na odľahčenie siete možno realizovať prostredníctvom skriňového rozvádzača WOLF pre všetky zariadenia.
  • Jednoduchá mechanika a preto robustná bezproblémová prevádzka.
  wolf
 • Kompresorová súprava IK s piestovými kompresormi, viacstupňová

  Chladiace agregáty vo výkonovom rozsahu 30 – 350 kW. Možné voliteľné vyhotovenie ako reverzibilné tepelné čerpadlo.

  Kompresor/kompresorová súprava je namontovaná na tlmičoch vibrácií. Je zostavená do kompaktnej jednotky, vrátane sacích a tlakových uzatváracích ventilov a ohrevu vane kľukovej skrine, ktorú tvorí zberač chladiva, sušič chladiva, priezor, vysoko-/nízkotlakový spínač a elektronický alebo termostatický expanzný ventil.

  Ak je v chladiacom okruhu viacero kompresorov, sú jednotky vybavené aj systémom regulácie oleja, tlakovo testované a evakuované a pri dodaní naplnené ochranným plynom. Chladiace agregáty WOLF spĺňajú podmienky pre bezpečnostné zariadenie podľa UVV/VGB 20 a boli skonštruované a testované v súlade s platnými normami a predpismi.

  Skriňový rozvádzač na prevádzku chladiaceho agregátu, teleso z oceľového plechu, pripevnené dvierka s gumovým tesnením a štvrťotáčkovým zámkom, náter RAL 7035, stýkače, poistky atď. na montážnej doske s káblovými kanálmi, hlavný spínač a kontrolky v dvierkach s flexibilným káblovým vedením, kompletne zmontovaný a čiastočne zapojený, schválený podľa VDE 0660 časť 500, DIN EN60439-1.

  Konečná montáž chladiaceho potrubia, káblové zapojenie komponentov chladenia do skriňového rozvádzača chladenia a uvedenie kompresorovej súpravy do prevádzky na stavbe s tlakovou skúškou, protokolom o uvedení do prevádzky a zaškolením prevádzkovateľa.

  • Všetky komponenty patriace ku kompresorovej súprave sú z výroby zabudované do kompletnej funkčnej jednotky.
  • Postupná regulácia teploty a efektívna prevádzka.
  • 4-/6- alebo 8-stupňová kompresorová súprava.
  • Vypínanie na odľahčenie siete je už integrované v skriňovom rozvádzači chladenia.
  • Komunikácia s regulovaním celého zariadenia Wolf cez zbernicu.
  • Samonosný základný rám – ak sa musí časť kompresorov pri umiestnení rozobrať, zostava kompresorov sa môže premiestniť zvlášť ako jednotlivé komponenty.
  wolf
 • Kompresorová súprava IKS, bezstupňová

  Chladiace agregáty vo výkonovom rozsahu 30 – 130 kW. Možné voliteľné vyhotovenie ako reverzibilné tepelné čerpadlo.

  Kompresor/kompresorová súprava je namontovaná na tlmičoch vibrácií. Je zostavená do kompaktnej jednotky, vrátane sacích a tlakových uzatváracích ventilov a ohrevu vane kľukovej skrine, ktorú tvorí zberač chladiva, sušič chladiva, priezor, vysoko-/nízkotlakový spínač a elektronický alebo termostatický expanzný ventil.
  Ak je v chladiacom okruhu viacero kompresorov, sú jednotky vybavené aj systémom regulácie oleja, tlakovo testované a evakuované a pri dodaní naplnené ochranným plynom. Chladiace agregáty WOLF spĺňajú podmienky pre bezpečnostné zariadenie podľa UVV/VGB 20 a boli skonštruované a testované v súlade s platnými normami a predpismi.

  Skriňový rozvádzač na prevádzku chladiaceho agregátu, teleso z oceľového plechu, pripevnené dvierka s gumovým tesnením a štvrťotáčkovým zámkom, náter RAL 7035, stýkače, poistky atď. na montážnej doske s káblovými kanálmi, hlavný spínač a kontrolky v dvierkach s flexibilným káblovým vedením, kompletne zmontovaný a čiastočne zapojený, schválený podľa VDE 0660 časť 500, DIN EN60439-1.

  Konečná montáž chladiaceho potrubia, káblové zapojenie komponentov chladenia do skriňového rozvádzača chladenia a uvedenie kompresorovej súpravy do prevádzky na stavbe s tlakovou skúškou, protokolom o uvedení do prevádzky a zaškolením prevádzkovateľa.

  • Všetky komponenty patriace ku kompresorovej súprave sú z výroby zabudované do kompletnej funkčnej jednotky.
  • Presná regulácia teploty a efektívna prevádzka.
  • Výkonovo regulovateľná kompresorová súprava s nízkou regulovateľnosťou v prevádzke s čiastočným zaťažením (cca do 20 %).
  • Kompletná bezpečnostná reťaz s monitorovaním vysokého a nízkeho tlaku.
  • Vypínanie na odľahčenie siete je už integrované v skriňovom rozvádzači chladenia.
  • Systém regulácie a monitorovania oleja.
  • Samonosný základný rám – ak sa musí časť kompresorov pri umiestnení rozobrať, zostava kompresorov sa môže premiestniť zvlášť ako jednotlivé komponenty.
  wolf

02. Integrované tepelné čerpadlo

Zabudované zdroje tepla a chladu

 

Trendom je vytvárať teplo a chlad pomocou procesu kompresie. Je to dôležité z hľadiska primárnej energie a zároveň praktické. Bezproblémová prevádzka si vyžaduje vysokú úroveň know-how – v konečnom dôsledku by na konci procesu nikto nemal byť v príliš studených alebo prekúrených miestnostiach.

 

Okrem dlhoročných skúseností v oblasti chladiacej techniky sa spoločnosť WOLF môže oprieť aj o najmodernejšie technológie v procese chladenia, ktoré sú dokonale zladené s reguláciou vzduchotechnických zariadení WOLF. K dispozícii sú napríklad invertorom regulované špirálové kompresory, ktoré možno regulovať vo veľkom výkonovom rozsahu – obzvlášť dôležité pri použití ventilátorov EC, ktoré sú prevádzkované s reguláciou CO₂. Dostupné sú nielen modulárne, ale aj kompletné individuálne riešenia prispôsobené na príslušnú aplikáciu. Riešenia Plug & Play, ktoré stačí len pripojiť priamo na mieste alebo modulárne systémy: spoločnosť WOLF ponúka celú škálu riešení v oblasti integrovanej kompresnej techniky - od malých až po veľké.

Prehľad výhod

 • Decentralizované integrované vykurovanie a chladenie.
 • Maximálna účinnosť vďaka použitiu odvádzaného vzduchu.
 • Riešenia Plug & Play pre obzvlášť rýchlu inštaláciu.
 • Široké know-how v oblasti poradenstva a dimenzovania.
 • Komplexný servis WOLF.
 • Výber najmodernejších komponentov.
 • Dokonalá súhra medzi kompresorom a regulovaním.
 • Nehrozí námraza potrubia.
wolf