wolf

Systém chlazení a technika tepelného čerpadla

Energeticky účinné chladicí jednotky a tepelná čerpadla optimalizovaná podle specifického použití a projektu.

Stabilní teploty a optimální klima v místnosti často patří k nejdůležitějším faktorům pro výkonnost a pohodlí pracovníků i pro provozní bezpečnost. Díky individuální a výkonné chladicí technice od společnosti WOLF můžete vytvořit efektivní kompletní řešení, která nabízejí dokonalou kombinaci investičních a provozních nákladů, prostorově úsporné začlenění a provozní bezpečnost.

 

Konstrukční oddělení chladicích zařízení společnosti WOLF vždy již z výroby zaručuje vysokou kvalitu a flexibilitu pro všechny individuální typy použití. Ale můžete se na nás spolehnout také při plánování, realizaci a poradenství ohledně chladicích zařízení – budeme vaším odborným partnerem!

01. Chladicí systém a technika tepelného čerpadla

Volitelně jako bezstupňová nebo vícestupňová kompresorová ústrojí (DR/IKS/IK).

Jako systémoví profesionálové vám nabízíme nejrůznější varianty provedení KG Top s tepelnými čerpadly pro každou aplikaci:

 • Chladicí jednotky k chlazení nebo odvlhčování.
 • Plně integrovaná regulace chladu se zkapalňovačem ve FOL nebo také s externím kondenzátorem.
 • Interní nebo externí zapojení potrubí přenášejícího chlad v závislosti na konstrukci zařízení.
 • Zařízení s přepínáním tepelného čerpadla mezi chlazením a topením.
 • Využití odpadního tepla v odváděném vzduchu u odvlhčovacích zařízení (dohřívač).
 • Tepelné čerpadlo odváděného vzduchu pro přenos odpadního tepla do média (voda).
 • Speciální zařízení pro místnosti s celoročním tepelným zatížením.
 • Zařízení pro bazény s kondenzátorem bazénové vody nebo bez něj.
wolf

Přehled „cool“ výhod

Agregát je kompletně zabudovaný ve zvukově izolovaném boxu KG Top v proudění vzduchu odváděného z centrální větrací jednotky. Dodatečně lze namontovat různá zařízení, včetně těch pocházejících od jiných výrobců. Integrované chladicí agregáty WOLF nabízejí několik důležitých výhod, které byste měli při plánování brát v úvahu.

 

 • Vyladěné chladicí a regulační komponenty.
 • Jasné vymezení záruky, zejména ve spojení s kompletními rozvaděči WOLF.
 • Bezstupňová regulace výkonu systému (technologie Digital Scroll nebo frekvenční měnič).
 • Vysoké výkonnostní parametry (EER/COP) a vysoká účinnost.
 • Žádné energetické ztráty – jako vložené médium se používá voda.
 • Kombinace s adiabatickým chlazením odváděného vzduchu.
 • Úspora místa – nepotřebujete dodatečnou vnější jednotku k vytváření chladu.
 • Vnitřní jednotky – nepotřebujete technická zařízení na střeše (např. kvůli památkové ochraně).
 • Ošetření proudění vnějšího vzduchu splňuje hygienické požadavky.
 • Kompresor ve vzduchovém proudění – optimální chlazení kompresoru.
 • Kompresorové ústrojí v samostatném modulu pro lepší údržbu za provozu (volitelné).
 • Zapojení chladicího potrubí ve výrobě nebo přímo na místě.
 • Údržbu zajišťuje výrobce.

Vícestupňová a bezstupňová kompresorová ústrojí

 • Kompresorové ústrojí DR s technologií Digital Scroll, bezstupňové

  Chladicí agregáty ve výkonovém rozsahu 10–30 kW.

  Kompresor nebo kompresorové ústrojí se montuje na vibrační tlumič. Ten spolu se sacími a tlakovými blokovacími ventily, ohřevem klikové skříně, sběračem chladiva, vysoušečem chladiva, průhledítkem, vysoko a nízkotlakým spínačem a elektronickým nebo termostatickým expanzním ventilem tvoří kompaktní jednotku.

  U více kompresorů v chladicím okruhu jsou zařízení kromě toho vybavena také systémem olejové regulace, provádí se u nich tlaková zkouška a odvzdušnění a při expedici se naplní ochranným plynem. Chladicí agregáty WOLF splňují požadavky na bezpečnostní zařízení podle norem UVV / VGB 20 a byly zkonstruovány a testovány podle platných norem a předpisů.

  Rozvaděč pro provoz chladicího agregátu, skříň z ocelového plechu, nasazené dveře s gumovým těsněním a cylindrickým zámkem, lakování RAL 7035, ochrana, pojistky atd. na montážní desce s kanály pro uložení kabeláže, hlavní spínač a světelné ukazatele ve dveřích s flexibilním zapojením, kompletně montováno a částečně zapojeno. Testováno podle norem VDE 0660, část 500, DIN EN 60439-1.

  Koncová montáž chladicího potrubí, kabelové zapojení chladicích komponent k rozvaděči chladu a uvedení kompresorového ústrojí do provozu na místě s tlakovou zkouškou, protokolem o uvedení do provozu a zaškolením provozovatele.

  • Všechny komponenty patřící ke kompresorovému ústrojí jsou z výroby zapojené jako kompletní funkční jednotka.
  • Přesná teplotní regulace a efektivní provoz.
  • Kompresorové ústrojí s regulovaným výkonem a velmi dobrou regulovatelností za provozu s částečným zatížením (až do 10 %).
  • Kompletní bezpečnostní řetězec s vysoko a nízkotlakým sledováním.
  • Možnost odlehčovacího spínání přes rozvaděč WOLF.
  • Jednoduchá mechanika, která přispívá k odolnému provozu bez poruch.
  wolf
 • Pístové kompresorové ústrojí IK, vícestupňové

  Chladicí agregáty s výkonovým rozsahem 30–350 kW. Možnost volitelného provedení jako reverzní vodní čerpadlo.

  Kompresor nebo kompresorové ústrojí se montuje na vibrační tlumič. Ten spolu se sacími a tlakovými blokovacími ventily, ohřevem klikové skříně, sběračem chladiva, vysoušečem chladiva, průhledítkem, vysoko a nízkotlakým spínačem a elektronickým nebo termostatickým expanzním ventilem tvoří kompaktní jednotku.

  U více kompresorů v chladicím okruhu jsou kromě toho vybaveny také systémem olejové regulace, provádí se u nich tlaková zkouška a odvzdušnění a při expedici se naplní ochranným plynem. Bezpečnostní zařízení splňují normy UVV / VGB 20. Zkonstruováno a testováno podle platných norem a předpisů.

  Rozvaděč pro provoz chladicího agregátu, skříň z ocelového plechu, nasazené dveře s gumovým těsněním a cylindrickým zámkem, lakování RAL 7035, ochrana, pojistky atd. na montážní desce s kanály pro uložení kabeláže, hlavní spínač a světelné ukazatele ve dveřích s flexibilním zapojením, kompletně montováno a částečně zapojeno. Testováno podle norem VDE 0660, část 500, DIN EN 60439-1.

  Koncová montáž chladicího potrubí, kabelové zapojení chladicích komponent k rozvaděči chladu a uvedení kompresorového ústrojí do provozu na místě s tlakovou zkouškou, protokolem o uvedení do provozu a zaškolením provozovatele.

  • Všechny komponenty patřící ke kompresorovému ústrojí jsou z výroby zapojené jako kompletní funkční jednotka.
  • Odstupňovaná regulace teploty a efektivní provoz.
  • Kompresorové ústrojí se 4, 6 nebo 8 stupni.
  • Odlehčovací spínání je součástí rozvaděče.
  • Komunikace s řízením celého přístroje Wolf přes sběrnici.
  • Samonosný rám – pokud je třeba rozebrat kompresorovou část kvůli vložení, lze kompresorové ústrojí namontovat jako samostatnou součást.
  wolf
 • Kompresorové ústrojí, bezstupňové

  Chladicí agregáty s výkonovým rozsahem 30–130 kW. Možnost volitelného provedení jako reverzní vodní čerpadlo.

  Kompresor nebo kompresorové ústrojí se montuje na vibrační tlumič. Ten spolu se sacími a tlakovými blokovacími ventily, ohřevem klikové skříně, sběračem chladiva, vysoušečem chladiva, průhledítkem, vysoko a nízkotlakým spínačem a elektronickým nebo termostatickým expanzním ventilem tvoří samostatnou jednotku.
  U více kompresorů v chladicím okruhu jsou kromě toho vybaveny také systémem olejové regulace, provádí se u nich tlaková zkouška a odvzdušnění a při expedici se naplní ochranným plynem. Bezpečnostní zařízení splňuje normy UVV / VGB 20. Zkonstruováno a testováno podle platných norem a předpisů.

  Rozvaděč pro provoz chladicího agregátu, skříň z ocelového plechu, nasazené dveře s gumovým těsněním a cylindrickým zámkem, lakování RAL 7035, ochrana, pojistky atd. na montážní desce s kanály pro uložení kabeláže, hlavní spínač a světelné ukazatele ve dveřích s flexibilním zapojením, kompletně montováno a částečně zapojeno. Testováno podle norem VDE 0660, část 500, DIN EN 60439-1.

  Koncová montáž chladicího potrubí, kabelové zapojení chladicích komponent k rozvaděči chladu a uvedení kompresorového ústrojí do provozu na místě s tlakovou zkouškou, protokolem o uvedení do provozu a zaškolením provozovatele.

  • Všechny komponenty patřící ke kompresorovému ústrojí jsou z výroby zapojeny jako kompletní funkční jednotka.
  • Přesná teplotní regulace a efektivní provoz.
  • Kompresorové ústrojí s regulovaným výkonem a dobrou regulovatelností za provozu s částečným zatížením (až do 20 %).
  • Kompletní bezpečnostní řetězec s vysoko- i nízkotlakým sledováním.
  • Odlehčovací spínání je součástí rozvaděče.
  • Systém sledování a regulace oleje.
  • Samonosný rám – pokud je třeba rozebrat kompresorovou část kvůli vložení, lze kompresorové ústrojí namontovat jako samostatnou součást.
  wolf

02. Vestavěné tepelné čerpadlo

Vestavěné zdroje tepla a chladu

 

Současným trendem je vytváření tepla a chladu kompresním procesem. Z hlediska primárních energií je rozumné a zároveň praktické. K docílení bezproblémového provozu jsou nutné rozsáhlé znalosti a zkušenosti, jinak by se mohlo stát, že lidé budou muset přebývat v přehřáté nebo příliš chladné místnosti.

 

Společnost WOLF může kromě mnoha let zkušeností s chladicí technikou nabídnout také nejmodernější technologie chlazení, které jsou v dokonalém souladu s řízením vzduchotechnických jednotek WOLF. Nabízíme například kompresor Scroll s invertovaným řízením, který umožňuje rozsáhlou regulaci výkonu, což je důležité zejména při použití ventilátorů EC s řízením CO₂. Dále můžeme poskytnout kompletní individuální řešení, která lze přesně doladit podle konkrétního projektu. V nabídce jsou i řešení Plug & Play, která stačí na místě pouze připojit, nebo modulární systémy. Společnost WOLF nabízí v oblasti integrovaných kompresních technologií kompletní paletu velkých i malých řešení.

Přehled výhod

 • Decentralizovaný integrovaný přívod tepla a chladu.
 • Maximální efektivita díky využití odváděného vzduchu.
 • Řešení Plug & Play pro mimořádně rychlou instalaci.
 • Bohaté zkušenosti s poradenstvím a projektováním.
 • Komplexní servis WOLF.
 • Výběr nejmodernějších součástí.
 • Perfektní souhra mezi kompresorem a ovládacím modulem.
 • Bez nebezpečí zamrzání vedení.
wolf