wolf

Ochrana před výbuchem

Certifikace ATEX

Základem efektivních opatření pro ochranu před výbuchem je rozsáhlá analýza rizik a nebezpečí.

Vzduchotechnické jednotky WOLF s certifikací ATEX podle směrnice 2014/34/EU zaručují ochranu před různými zdroji zapálení, jako je statická elektřina, nepřípustné zahřátí povrchu, mechanická jiskra, plamen, horký plyn, úder blesku nebo adiabatická komprese. Jednotky WOLF jsou ideální pro bezpečné použití v oblastech s rizikem výbuchu.

 

Směrnice ATEX ukládá výrobcům povinnost provést rozsáhlou analýzu rizik zařízení, definovat specifické oblasti použití a nezávisle prokázat soulad s předpisy. Institut TÜV SÜD potvrdil, že společnost WOLF u svých zařízení a komponent určených k použití v oblastech s rizikem výbuchu bezpečnostní kategorie (2G a 3G), teplotních třídách (T1 až T4) a zónách s rizikem výbuchu (1 a 2) dodržuje směrnici 2014/34/EU.

 

Kromě směrnice ATEX 2014/34/EU pro výrobce předepisuje směrnice ATEX 1999/92/ES (ATEX 137) minimální požadavky pro provozovatele, kteří se rovněž musí zapojit do plánování. Dodržení obou směrnic je od 1. července 2003 zákonem předepsáno ve všech členských státech Evropské unie.

Speciální funkce vzduchotechnických jednotek WOLF v provedení ATEX

  • Všechny kryty a montážní díly jsou elektricky vodivé a vybavené vyrovnáním potenciálů.
  • Vzduchový filtr s certifikací ATEX s vodivým filtračním médiem v upínacím rámu s vybíjecí schopností.
  • Ventilátory s certifikací ATEX podle klasifikace.
  • Všechny díly (ohřívač, tlumič hluku, žaluzie, rekuperace tepla aj.) jsou elektricky vodivé a uzemněné.
  • Nejsou použity žádné materiály, které umožňují vznik jisker nebo elektrostatického náboje. Veškeré díky jsou v provedení ATEX.

 

Kontrolní seznam speciálně vyvinutý společností WOLF usnadňuje stavebním inženýrům, provozovatelům a konstruktérům klasifikaci zařízení RLT podle směrnic.