wolf

Technologie rekuperace tepla

Téměř žádné ztráty

Použití individuálně vypočítaných a na míru vyladěných systémů pro rekuperaci energie dokáže technicky a ekonomicky efektivně využít již dostupné teplo, vlhkost či chlad. Tím dochází k udržitelnému snížení spotřeby primárních energií a k pozitivnímu ovlivnění amortizace zařízení. Je možné výrazně snížit nutnost instalace dodatečných výkonových zařízení, a eliminovat tak investiční i provozní náklady. V mnoha národních i mezinárodních normách a přepisech je použití systémů pro rekuperaci energií povinně předepsáno a je třeba je dodržet!

 

Systémy pro rekuperaci tepla WOLF jsou kromě toho konstruovány tak, aby minimalizovaly riziko recirkulace složek vzduchu. Částice obsahující viry tak nemají téměř žádnou šanci dostat se z odváděného vzduchu do přiváděného vzduchu. Pro vzduchotechnická zařízení WOLF je k dispozici široký výběr vysoce účinných deskových a rotačních výměníků tepla. Pro modulární oblast byl vyvinut spojovací systém vysoce výkonných okruhů. Díky 100% oddělení odváděného a přiváděného proudění je zcela vyloučena recirkulace složek vzduchu.

01. Deskový výměník tepla WOLF

Optimální řešení pro vzduchotechnická zařízení s rekuperací tepla v malých a středních objemech vzduchu.

 

Deskové výměníky tepla patří k systémům s rekuperací tepla. Používají se především u vzduchotechnických zařízení s menším a středním objemem vzduchu. Deskové výměníky tepla jsou určeny především pro oblasti, u nichž je vyžadována odolnost, nižší nároky na údržbu a vysoký stupeň účinnost a u nichž musí být současně vyloučen přenos vlhkosti do vzduchu.

 • Protiproudový výměník tepla

  Deskový výměník tepla

  Efektivně využít již jednou vytvořené teplo nebo chlad je nejen ekologické, ale provozovatelům vzduchotechnických zařízení a investorům se finančně vyplatí.

  • Účinnost až 90 %.
  • Bez rizika výpadků a téměř bezúdržbový díky absenci pohyblivých dílů.
  • Nepřenáší vlhkosti ani pachy.
  • Bezstupňová regulace výkonu prostřednictvím obtoků.
  • Možnost letního obtoku díky vestavěnému Bypassu.
  • Vhodný pro adiabatické chlazení odváděného vzduchu.
  • Funkce ochrany proti námraze.
  • Vysoká odolnost vůči korozi díky speciálním hliníkovým deskám.
  • Zcela bez obsahu silikonu.
  • Velmi vysoká úroveň hygieny.
 • Vysoce účinný křížový výměník tepla (KGXD)

  Deskový výměník tepla

  Efektivně využít již jednou vytvořené teplo nebo chlad je nejen ekologické, ale provozovatelům vzduchotechnických zařízení a investorům se finančně vyplatí. Vysoce účinný deskový výměník tepla WOLF vyznačující se až 80% schopností rekuperace tepla přesvědčí zejména svou velmi vysokou provozní spolehlivostí a nízkými pořizovacími náklady při použití v oblastech s menším a středním objemem vzduchu.

  • Účinnost až 80 %.
  • Bez rizika výpadků a téměř bezúdržbový díky absenci pohyblivých dílů.
  • Bez přenosu vlhkosti a pachů.
  • Bezstupňová regulace výkonu prostřednictvím obtoků.
  • Možnost letního obtoku díky vestavěnému Bypassu.
  • Vhodný pro adiabatické chlazení odváděného vzduchu.
  • Možnost integrované recirkulace vzduchu.
  • Funkce ochrany proti námraze.
  • Nízké tlakové ztráty.
  • Odolnost až do 90 °C.
  • Vysoká odolnost vůči korozi díky speciálním hliníkovým deskám.
  • Zcela bez obsahu silikonu.
  • Velmi vysoká úroveň hygieny.
wolf

Nejvyšší hygienické standardy

V našich vzduchotechnických jednotkách se se vzduchem zachází jako s jídlem. S promyšlenými technickými řešeními a optimálním designem zařízení náš nárok přesahuje plnění hygienických norem.

Ve spojení se správným provozem a pravidelnou údržbou dle VDI 6022 zajišťuje WOLF hygienickou výměnu vzduchu v budovách.

02. Rotační výměník tepla WOLF

Flexibilní rekuperace tepla s nízkými prostorovými nároky

Rotační výměníky tepla patří mezi systémy s rekuperací tepla. Jejich výhodou je, že na malém prostoru dokážou zajistit vysoký rekuperační výkon, a proto vyniknou zejména při použití s velkými objemy vzduchu. Univerzálnost rotorů je dána mimořádnou konstrukcí, u níž lze volně volit parametry týkající se nosného materiálu, konstrukční hloubky, výšky vlny a průměru. Rekuperace tepla s přenosem vlhkosti nebo bez něj závisí na volbě nosného materiálu a jeho povrchové úpravy.

 • Kondenzační rotor

  Rotační výměník tepla

   

  Kondenzační rotor se skládá z úložné hmoty rotoru, která přenáší teplo. Rotor je poháněn malým motorem prostřednictvím řemenu. Polovina rotoru se nachází na straně odváděného vzduchu a druhá na straně přiváděného vzduchu. V zimním provozu se úložná hmota v odváděném proudění vzduchu tímto prouděním zahřívá. Díky pomalému otáčení rotoru kolem středové osy se tepelná energie odevzdává čerstvému přiváděnému vzduchu, který se tímto zahřívá.

   

  • Účinnost až 85 %.
  • Vysoká míra přenosu na malém prostoru.
  • Mnoho oblastí použití díky vysoké flexibilitě.
  • Bezstupňová regulace výkonu nastavením otáček.
  • Letní obtok zastavením rotoru.
  • Nízké tlakové ztráty.
  • Samočisticí efekt díky způsobu provozu.
  • Nepřetržitý provoz – odsávací Bypass není zapotřebí.
 • Entalpický rotor

  Rotační výměník tepla

   

  Úložná hmota rotoru má hygroskopický povrch a kromě přenosu energie podporuje také přenos vlhkosti. Rotor je poháněn malým motorem prostřednictvím řemenu. Polovina rotoru se nachází na straně odváděného vzduchu a druhá na straně přiváděného vzduchu. V zimním provozu se úložná hmota v odváděném proudění vzduchu tímto prouděním zahřívá. Hygroskopický povrch rotoru současně s tím pohlcuje vznikající vodní páru. Díky pomalému otáčení rotoru kolem středové osy se tepelná energie a vodní pára odevzdává studenému, suchému a čerstvému přiváděnému vzduchu.

   

  • Účinnost až 85 %.
  • Vysoká míra přenosu na malém prostoru.
  • Možnost přenosu vlhkosti.
  • Mnoho oblastí použití díky vysoké flexibilitě.
  • Bezstupňová regulace výkonu nastavením otáček.
  • Letní obtok zastavením rotoru.
  • Nízké tlakové ztráty.
  • Samočisticí efekt díky způsobu provozu.
  • Nepřetržitý provoz – odsávací Bypass není zapotřebí.
 • Sorpční rotor

  Rotační výměník tepla

   

  Úložná hmota sorpčního rotoru je hygroskopicky povrstvená a umožňuje celoroční přenos tepla i vlhkosti. Rotor je poháněn malým motorem prostřednictvím řemenu. Polovina rotoru se nachází na straně odváděného vzduchu a druhá na straně přiváděného vzduchu. V zimním provozu se úložná hmota v odváděném proudění vzduchu tímto prouděním zahřívá. Hygroskopicky povrstvený nosný materiál současně s tím pohlcuje vznikající vodní páru. Díky pomalému otáčení rotoru kolem středové osy se tepelná energie a vodní pára odevzdává studenému, suchému a čerstvému přiváděnému vzduchu. Tento proces je možný i v obráceném směru. Proto je sorpční rotor velmi vhodný i pro letní provoz. Tento typ může přinést enormní úspory drahé energie potřebné k chlazení.

   

  • Účinnost až 85 %.
  • Vysoká míra přenosu na malém prostoru.
  • Možnost přenosu vlhkosti/odvlhčování.
  • Mnoho oblastí použití díky vysoké flexibilitě.
  • Bezstupňová regulace výkonu nastavením otáček.
  • Letní obtok zastavením rotoru.
  • Chlazení v letním provozu.
  • Nízké tlakové ztráty.
  • Samočisticí efekt díky způsobu provozu.
  • Nepřetržitý provoz – odsávací Bypass není zapotřebí.

03. Vysoce výkonný spojovací systém okruhů WOLF

Vysoce účinná rekuperace tepla v kompletním systému

 

Také v oblastech s mimořádně vysokými nároky na kvalitu vzduchu v místnosti lze dosáhnout vysoké účinnosti rekuperace tepla. Díky 100% oddělení proudění přiváděného a odváděného vzduchu je vyloučen přenos škodlivých látek, vlhkosti, pachů či choroboplodných zárodků. Teplo nebo chlad lze navíc hydraulicky zapojit do sdružených okruhů. Díky inteligentnímu řízení se zobrazují nejdůležitější provozní údaje a vyhodnocují se nejrůznější parametry účinnosti.

Přehled recirkulačního spojovacího systému:

 • 100% oddělení odváděného a přiváděného vzduchu.
 • Maximální efektivita díky správnému poměru tepelného proudění, kterého nelze nikdy dosáhnout v místě stavby.
 • Hydraulická stanice s minimálními tlakovými ztrátami, úsporným čerpadlem s regulovaným výkonem a přesným měřením průtoku pomocí ultrazvukového měření.
 • Volitelné ukládání tepla nebo chladu
 • Kompletní začlenění do systému regulace WOLF WRS-K.
 • Trvalé sledování funkce a výkonu.
 • Včetně uvedení do provozu pracovníky společnosti WOLF.
 • Extrémně kompaktní konstrukce – projde každými dveřmi.
 • K dostání také v provedení odolném vůči klimatickým vlivům.
 • Nyní i s možností řízení přes BMK T10.