wolf

Montáž vzduchotechnické jednotky WOLF

První volba architektů

Snadná, rychlá a bezpečná přeprava a instalace díky jednoduchému a geniálnímu systému Easy-Lifting. Dokonalé těsnění s technologií WOLF SuperSeal a možnost výběru individuálních barev i s povrchovou úpravou C5 pro extrémní vlivy prostředí. Tím vším se vyznačují skříně pro vzduchotechnické jednotky WOLF.

01. Vzduchotechnika dostává křídla

Systém Easy-Lifting WOLF

Obtížné podmínky v místě instalace pro projektanty a konstruktéry vzduchotechniky? WOLF má řešení: systém Easy-Lifting. Ten totiž výrazně usnadňuje přepravu funkčních jednotek do budov i v rámci nich a také zrychluje a zpřesňuje jejich montáž. Je tak jednoduchý, že dokonce i ty nejtěžší součásti jednotek, jako rotační nebo deskové výměníky tepla, snadno dopravíte do každé budovy či na každou střechu.

Systém Easy-Lifting velkou měrou přispívá také k hygienickým vlastnostem vzduchotechnických jednotek WOLF. Díky důmyslné spojovací a přepravní technologii lze téměř vyloučit netěsnosti výměníků tepla a boxů.

wolf
 • Výhody systému Easy-Lifting

  • Jednoduchá přeprava a montáž.
  • Maximální časová úspora a eliminace chyb.
  • Závěsná oka pro mimořádně snadnou přepravu jeřábem nebo vrtulníkem.
  • Skvělé vyvážení: Zvedání neprobíhá zdola, ale shora (pomocí tyčí, kolejnic apod.).
  • Spojovníky komor k rychlé montáži a dokonalé těsnosti třídy L1 podle normy DIN EN 1886.
  • Významně přispívá ke splnění požadovaných hygienických vlastností zařízení.
  • Optimalizovaná konstrukce větších komponentů, jako jsou rotační nebo deskové výměníky tepla.

   

  Náš tip: Pokud si netroufáte na zapojování součástí, rádi vám dodáme všechna zařízení kompletně na základním rámu a na přání také plně zapojená!

 • Komponenty systému Easy-Lifting

  wolf

  Křížový výměník tepla

  Pouze 2 díly

  wolf

  Závěsná oka

  Vhodná k přepravě pomocí jeřábu nebo vrtulníku

  wolf

  Rotační výměník tepla

  Lze rozpojit pro snadnou přepravu

  Kubenverbinder

  Skříňový konektor

  Spojovací prvek komor pro rychlou montáž a dokonalou těsnost

wolf

Nejvyšší hygienické standardy

V našich vzduchotechnických jednotkách se se vzduchem zachází jako s jídlem. S promyšlenými technickými řešeními a optimálním designem zařízení náš nárok přesahuje plnění hygienických norem.

Ve spojení se správným provozem a pravidelnou údržbou dle VDI 6022 zajišťuje WOLF hygienickou výměnu vzduchu v budovách.

02. WOLF SuperSeal

Těsnění na hranici možností

Těsnicí systém WOLF SuperSeal se vyznačuje bezprecedentní těsností veškerých kriticky důležitých oblastí VZT jednotek. Vše začíná labyrintovým těsnicím systémem s 98% těsností (podle normy VDI 3803/5). Zatímco dříve bylo nutné u ventilátorového provedení zohlednit také dodatečné množství přiváděného a odváděného vzduchu, nyní tato nutnost odpadá.

  WOLF Superseal infografika vysvětlení

  Posun na zcela novou úroveň

  Díky systému WOLF SuperSeal je nutnost navýšení výkonu a zvýšená spotřeba proudu přívodními a odvodními ventilátory minulostí. V kombinaci s uhlíkovým filtrem F7 u přiváděného a odváděného vzduchu zůstanou všechny nežádoucí pachy tam, kam patří: tedy na přívodní straně.

  Systém však nabízí mnohem více – například extra široké kaskádové těsnění dvířek s dvojitým břitem. A společně s výrazným červeným těsnicím profilem je už ve standardním provedení dosaženo třídy L1 (podle normy DIN EN 1886).

  Se systémem SuperSeal od společnosti WOLF je zaručena nejvyšší hygienická úroveň ve vzduchotechnických jednotkách. Do jednotek nemohou mezerami vniknout žádné nečistoty. Kromě toho je minimalizováno riziko recirkulace kontaminovaných složek vzduchu při rekuperaci tepla, což je velmi významný faktor zejména z hlediska virů.

   

  Přehled všech výhod

  • Minimalizace množství cirkulujícího vzduchu při rekuperaci tepla.
  • Standardní výbava u všech jednotek vzduchotechniky značky WOLF.
  • Mimořádné hygienické vlastnosti díky utěsněné skříni: žádné nasávání nečistot z okolí.
  • Bez obtoků filtrů, bez obtoku výměníku tepla, bez nežádoucího okolního vzduchu v zařízení.

  03. Pro sladěný vzhled

  Individuální barvy ze vzorníku RAL

  Nezáleží na tom, zda budete vzduchotechnické jednotky instalovat uvnitř budovy, venku, nebo na střeše: důležité je, aby jednotka nenarušila vzhled objektu. V ideálním případě splyne budova a  technika v jeden celek. A to nejen z technického hlediska, nýbrž také z optického. Bude tak vypadat skvěle i na satelitních snímcích. Modulární a individuální vzduchotechnické jednotky lze na přání nalakovat na jakoukoliv barvu ze vzorníku RAL. Samozřejmě je k dispozici také odolné lakování C5 pro extrémní klimatické podmínky.

  04. Kompletní zapojení všech rozvaděčů

  Přímo z výrobní haly WOLF!

  Nejen u kompaktních zjednotek, ale i u všech ostatních jednotek WOLF nabízíme možnost kompletního zapojení, což ostatně vřele doporučujeme všem pracovníkům zapojeným do výstavby budovy. Pryč jsou doby kabeláže dělané „na koleně“, která se často musela provádět za nepříznivých podmínek na staveništi. Naše průmyslové standardy umožňují bezchybné a optimalizované uložení veškerého elektrického vedení, aniž by došlo k poškození skříně. Inovativní řešení rovněž brání vniknutí vlhkosti, zejména při venkovní instalaci. Uložení na svorkovnici navíc vytvoří čisté rozhraní mezi jednotlivými částmi instalace - nejlepších výsledků dosáhnete pouze ve spojení s regulací WOLF.

  wolf

  Čisté a přesné

  Usilovně pracujeme na nalezení ideální polohy čidla. Jen tak totiž lze udržet maximální efektivitu kvalitních součástí.

  Čidla a snímače namontované na budově se zpravidla nenacházejí na ideálním místě, což může vést k poklesu efektivity, nebo dokonce k poruchám funkce. Vzduchotechnika budoucnosti se dodává kompletně zapojena a spolu s ovládacím modulem - vše pochopitelně „Made by WOLF“.

  05. Certifikované a bezpečné

  Žijeme kvalitou

   

  Společnost WOLF dlouhodobě splňuje veškeré konstrukční, energetické a hygienické požadavky, předpisy a zákonná nařízení. Přísné dodržování standardů s ohledem na různé směrnice k zajištění kvality je základem pro kvalifikované plánování zařízení a efektivní provoz. Intenzivně se angažujeme v oborových grémiích, společenstvích pro zajišťování kvality, spolcích a institucích, abychom s předstihem splnili standardy, které teprve začnou platit. Inženýři, investoři a provozovatelé mají čím dál tím větší povědomí o oblasti hygieny a energií, a proto jim můžeme dát včasné odpovědi na otázky týkající se budoucnosti, například energeticky uvědomělého způsobu stavby („Green Building“), syndromu SBS („Sick Building Syndrome“) nebo profesionálních služeb v oblasti správy celkových nákladů na budovu („Lifecycle-Costs“).

  Nejdůležitější certifikáty

  • Hygiena na prvním místě

   Certifikace TÜV podle norem VDI 6022, ÖNORM H 6022, SWKI 99-3. Zařízení WOLF splňují všechny hygienické požadavky těchto norem, a jsou tím pádem schválené k použití na operačních sálech.

  • Certifikace Eurovent

   Následující produkty WOLF mají certifikaci EUROVENT: CRL, CKL a AHU-TE.

   wolf
  • Sdružení výrobců RLT

   Sdružení RLT-Verband stanovuje na základě normy EN 13053 A1 2010 třídy a štítky energetické účinnosti. Společnost WOLF splňuje veškeré nároky normy „RLT-TÜV-01“ a je oprávněna používat zkušební značku s třídou energetické účinnosti A+, A a B.

   wolf
  • Označení CE

   Označením CE společnost WOLF potvrzuje, že zařízení odpovídají směrnici EU 765/2008 a že tato zařízení smí být prodávána na trzích Evropské unie.

   wolf
  • Směrnice ATEX

   Pro ochranu před výbuchem

   Certifikace ATEX udělená institutem TÜV potvrzuje, že produkty WOLF dodržují směrnice pro zařízení a ochranné systémy určené k použití v oblastech s nebezpečím výbuchu 94/9/ES. Speciálně také pro Ruskou federaci.

   wolf
  • Směrnice 2004/108/ES

   Zamezení elektromagnetickým rušením

   Zařízení WOLF odpovídají směrnici 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě elektrických a elektronických produktů (EMC).

   wolf
  • Zaváděcí certifikát

   pro Ruskou federaci

   Certifikát EAC (Eurasian Conformity) potvrzuje, že zařízení WOLF splňují požadavky a směrnice Ruské federace a jsou schválena k prodeji na trzích Ruské federace.

   wolf
  • Vysokonapěťová zkouška VDE

   Podle směrnice VDE 0700

   wolf
  • Certifikace ISO 9001

   Výroba u společnosti WOLF probíhá za dodržení přísných systémů pro kontrolu jakosti a kromě nároků na produkty splňuje také předpisy celostního řízení kvality, jehož cílem je, aby byla celá organizace orientovaná na požadavky svých zákazníků. Produkty WOLF a procesy podléhají trvalé správě vylepšování.